Náhrada mzdy za nemoc

náhrada mzdy za nemoc
Náhrada mzdy za nemoc

Přestože se v poslanecké sněmovně diskutovalo o navrácení původního stavu, kdy nemocenská byla proplácena již za první tři dny, platí stále zákoníkem práce stanovená výše náhrady mzdy:

a) při dočasné pracovní neschopnosti za první 3 pracovní dny náhrada mzdy nepřísluší a od 4. dne přísluší nemocnému ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku

b) při karanténě za první 3 pracovní dny je to 60% průměrného redukovaného výdělku a od 4 dne rovněž.

Náhradu mzda vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci až od čtvrtého dne, kdy trvá pracovní neschopnost, a to pouze za dny, které jsou jeho pracovními dny. Od 15. dne náleží zaměstnanci nemocenská.

Výše náhrady mzdy

Náhrada mzdy závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance v předcházejícím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60% průměrného výdělku, který se počítá stejně jako pro výpočet náhrady za dovolenou. Pro účely stanovení náhrady mzdy se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobně jako pro výpočet nemocenského, s tím rozdílem, že redukční hranice pro účely nemocenského se vynásobí koeficientem 0,175 a pak zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Redukční hranice se každoročně mění minimálně, přesto je potřeba upravovat vzorec pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Mzdový program by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost, která patří mezi překážky v práci, byla vypočítávána již podle nových redukčních hranic, pokud k pracovní neschopnosti došlo v měsíci lednu 2017.

Redukční hranice stanové pro rok 2017

Redukční hranice nemocenského pro výpočet náhrady mzdy jsou pro letošní rok stanoveny takto:

  • 1. redukční hranice je 164,85 Kč (započítává se z 90%)
  • 2. redukční hranice je 247,10 Kč (od 164,85 do 247,10 se započítává z 60%)
  • 3. redukční hranice je 494,20 Kč (od 247,10 Kč do 494,20 se započítává ze 30%)

Výši náhrady mzdy za nemoc si můžete spočítat i sami. Slouží k tomu kalkulačka náhrady mzdy na internetu, do které stačí zadat průměrnou hodinovou mzdu a kalkulačka vám vypočítá výši náhrady mzdy, kterou můžete od svého zaměstnavatele očekávat.

4.7/5 - hodnocení čtenářů