Jedna z nejčastějších otázek je, zda může exekutor zabavit…doplňte sami. Zda může zabavit cizí majetek, zda může zabavit mobil, na co zkrátka má exekutor právo. V tomto článku to nebude tolik o tom, co dělat, když přijde exekutor, zda může vstoupit do bytu, ale konkrétně se podíváme na situace, jak postupovat v případě zabavení věcí třetích osob exekutorem. První otázka tedy zní: Může exekutor zabavit cizí majetek? Kdyby exekutor nemohl při sepisování věcí vycházet z vyvratitelné právní domněnky, že ten, kdo věci fakticky ovládá, je také jejich vlastníkem, byla by exekuce téměř neproveditelná. Podívejme se, jak výkon exekuce vypadá.

Exekuce prodejem movitých věcí

Mediálně často propíranými jsou exekuce, kdy exekutor zabavil věci, které nenáležely povinnému, ale někomu jinému. Zpravidla jde o zabavené věci, jejichž vlastníkem byl někdo, kdo s dlužníkem sdílel společnou domácnost. Výjimkou ovšem nejsou ani případy, kdy exekutor zabavil věci, které se nacházely v bytě, v němž se dlužník fakticky vůbec nezdržoval, ale měl v něm kupř. jen doručovací adresu.

Tip na článek: Exekuce neprávem

Průkaznost vlastnictví movitých věci je obtížná

Exekutor se musí nejprve snažit zabavit movité věci povinného, které by mohly být zpeněženy. Přitom mnohdy není na první pohled zjevné, kdo je jejich vlastníkem, ani neexistuje žádný podobný veřejný registr vlastnických vztahů k movitým věcem, jaký je u nemovitostí katastr nemovitostí.

Aby exekuce byla úspěšná, nemůže se exekutor spolehnout pouze na tvrzení povinného či jiné osoby, že určitá věc nacházející se v bytě povinného ve skutečnosti patří někomu jinému. Exekutor je tak konfrontován se situací, kdy na místě není schopen jednoznačně určit, zda konkrétní věc je či není ve vlastnictví povinného. Takto by fakticky nešlo provést téměř žádnou exekuci prodejem movitých věcí. Exekutor tedy zabavením všech věcí, které se v bytě povinného nacházejí, postupuje jediným možným způsobem.

Může exekutor zabavit cizí majetek?

Právo tradičně vychází z vyvratitelné právní domněnky vlastnictví, totiž, že kdo movitou věc fakticky ovládá, je považován za vlastníka, dokud není prokázán opak. Výjimkou by měly být pouze věci, které se sice nacházejí v bytě povinného, ale zcela zjevně náležejí někomu jinému. Například věci přinesené návštěvou, nebo věci, u kterých vlastnictví třetí osoby nepochybně vyplývá z předložených písemných dokladů. Všechny ostatní věci je exekutor oprávněn pojmout do soupisu a zabavit je. Kdo tvrdí, že některá ze zabavených věcí je jeho a nepatří do exekuce, se může bránit vylučovací (incidenční) žalobou a prokázat své vlastnictví.

2.4/5 - hodnocení čtenářů