Modrá karta pro cizince mimo EU, kteří mají vysokou školu

modrá karta pro cizince

Potřebujete jako firma zaměstnat cizince a hledáte cestu, jak mu vyřídit pracovní povolení? Anebo jste přímo vy kvalifikovaní cizinci s vysokoškolským titulem a chcete pracovat v České republice? Modrá karta pro cizince mimo EU je tou nejlepší cestou, jak vyřídit legální pobyt i pracovní povolení na dva roky s možností prodloužení. Co budete potřebovat za podklady k žádosti o modrou kartu a jak probíhá schvalovací proces?

Jak získat pracovní vízum v České republice

Jsou zde hned tři možnosti, jak získat pracovní vízum v České republice. Může to být formou zaměstnanecké karty, modré karty nebo se poskytuje vízum za účelem vědeckého výzkumu.

Nejčastěji se setkáváme s žádostmi o modrou kartu a zaměstnaneckou kartu. Pro stručnou představu, zaměstnanecká karta se vydává obdobně jako modrá karta pro cizince. S tím rozdílem, že u těchto žadatelů není žádná podmínka na vysokou kvalifikaci. Může se tedy jednat třeba o zedníky, dělníky nebo malíře, kteří sem cestují za lepší prací.

zaměstnávání cizinců EU

Potřebujete pomoci s žádostí o modrou kartu, pracovního víza anebo obecně se zaměstnáváním cizinců? Zeptejte se specialistů.

POLOŽIT DOTAZ

Co je modrá karta

Modrá karta pro cizince je doklad o tom, že na území České republiky dostane její držitel povolení k pobytu a možnost pracovat v oboru, který vyžaduje vysoký stupeň kvalifikace. Za vysoký stupeň kvalifikace se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, které trvalo alespoň 3 roky.

Jak získat modrou kartu

O modrou kartu se může ucházet cizinec, který není občanem některé ze zemí Evropské unie.

Cizinci mohou požádat o modrou kartu na zastupitelském úřadě České republiky ve své zemi.

Alternativně mohou v případě, že mají víza k pobytu nad 90 dní, povolení k dlouhodobému pobytu či vydanou modrou kartu jiným státem Evropské unie, podat žádost osobně na pracovišti Ministerstva vnitra.

Žádost o modrou kartu

Žádost o modrou kartu nemůže podat každý. Ale pokud splňujete následující kritéria, jste oprávněni o modrou kartu žádat:

 1. Chcete v České republice být déle než 3 měsíce a budete zaměstnáni na pozici, která se neobejde bez vysoké kvalifikace
 2. Nejste:
  1. žadatelem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu
  2. rodinným příslušníkem občana Evropské unie ani rezidentem v některých ze států Evropské unie
  3. cizincem, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt v souvislosti s obchodem a investicemi
  4. cizincem, který v ČR pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání
  5. cizincem, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního přesahu
  6. žadatelem o mezinárodní ochranu formou azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany
  7. žadatelem o udělení oprávnění k pobytu nebo tím, kdo zde pobývá za účelem poskytnutí dočasné ochrany

„Specifickým způsobem získání zaměstnanců na modrou kartu je tzv. program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Společnosti, které splní podmínky pro přihlášení a zařadí se do tohoto programu u Ministerstva průmyslu a obchodu (Ministerstva zdravotnictví pro lékařské obory), mají možnost vyřídit pro své budoucí zaměstnance modrou kartu ve zjednodušeném režimu. Hlavními výhodami jsou např. zajištění místa k podání žádosti na zastupitelském úřadu příslušným ministerstvem nebo možnost nahradit některé přílohy žádosti o kartu čestným prohlášením zaměstnavatele.“

 

Mgr. Petr Dvořák, advokát

www.dvorak-legal.cz


Řešíte aktuálně nějaký právní problém?

VLOŽIT DOTAZ

Podklady pro žádost o modrou kartu

K žádosti o modrou kartu budete potřebovat poměrně hodně podkladů. Jako první jde o oficiální formulář žádosti. Ten najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Osobně jej musíte vyplnit a buď ho napsat česky nebo ho nechat do češtiny přeložit. Pak ho musíte osobně doručit na pracoviště Ministerstva vnitra.

Seznam podkladů k předložení žádosti:

 • Platný cestovní doklad
 • Fotografie
 • vyplněný a podepsaný formulář
 • Doklad o zajištění ubytování na území České republiky
 • Pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci
 • Doklad potvrzující vysokou kvalifikaci (doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání)
 • V případě regulovaného povolání musíte mít doklad o tom, že pro to splňujete podmínky

V některých případech můžete být požádáni o dodání:

 • Doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 • Doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů

Schválení žádosti o modrou kartu

Pakliže vaše žádost byla vyřízena kladně, můžete přijet do České republiky. Na vašem zastupitelském úřadu si vyzvedněte vízum k pobytu nad 90 dnů, abyste mohli převzít modrou kartu. Než se do České republiky vydáte, sjednejte si zdravotní pojištění.

Je to další podmínka, která musí být splněna, aby vám bylo vízum nebo modrá či zaměstnanecká karta vydána. Pojištění je také důležité z toho důvodu, že pokud onemocníte nebo si jen vyvrknete kotník, lékařská pomoc je pak velmi finančně nákladná.

Co když povolení k pobytu nedostanete?

Pokud nedostanete modrou kartu, mohlo být něco na vaší žádosti špatně zpracováno a bude tedy nutné zažádat znovu o povolení k pobytu. Jsou ale i případy, kdy už novou šanci nedostanete. Padělali jste doklady, nejedná se o zaměstnání, které potřebuje vysoký stupeň kvalifikace. Jste hledanou osobou a mohli byste ohrozit bezpečnost státu anebo zřejmě trpíte nemocí, kterou Ministerstvo zdravotnictví uvedlo jako nežádoucí na seznam.

Platnost modré karty

Modrá karta se vydává na dobu určenou pracovní smlouvou nebo maximálně na 2 roky.

Prodloužení modré karty a změna zaměstnavatele

Dva roky, na které je modrá karta pro cizince vydávána neznamenají nutně, že po jejich uplynutí člověk musí opustit Českou republiku. Prodloužit modrou kartu tak lze za téměř stejných podmínek jako jsou u podávání žádosti. Žádost musí být podána nejdříve 120 dní před skončením platnosti stávající modré karty. Novou žádost musíte doručit na pracoviště Ministerstva vnitra.

S žádostí na Ministerstvo vnitra se musí člověk obrátit také v tom případě, kdy chce změnit zaměstnavatele. Pokud se tak stane v prvních dvou letech, musí se žádat o souhlas se změnou. V případě uplynutí dvou let a prodloužení pobytu, se může požádat o změnu zaměstnavatele bez souhlasu. V tomto případě si stačí vybrat nového zaměstnavatele, podepsat smlouvu a nahlásit vše na Úřad práce.

Máte dotaz? Zeptejte se online

Advokát Vám po odeslání Vašeho dotazu zašle e-mail s návrhem možností právního řešení.

Váš dotaz zodpovídá advokát Mgr. Petr Dvořák

Mgr. Petr Dvořák, advokátJsem samostatný advokát, sídlím v Praze, ale působím po celé ČR. Studoval jsem práva na Univerzitě Karlově v Praze, skončil v roce 2008, následně působil na Ministerstvu životního prostředí nejdříve v pozici referenta a následně vedoucího oddělení. Následně jsem přešel do advokátní kanceláře, kde jsem dodělal koncipientskou praxi a od roku 2016 mám vlastní praxi. Specializují se na právo trestní a právo správní, to pak s důrazem na právo cizinecké a právo životního prostředí. Každému případu se věnuji já osobně a osobní přístup mám i ke každému klientu. Pokud jde o odměnu, závisí na dohodě. Standardně je to buď hodinová sazba, pevná cena, odměna úkonová nebo procentní na základě úspěchu ve věci.

5/5 - hodnocení čtenářů