Zaměstnanecká karta pro cizince platí maximálně 2 roky

zaměstnanecká karta pro cizince

Hledáte legální způsoby, jak vyřídit pracovní povolení pro cizince ze zemí mimo Evropskou unii? Zaměstnanecká karta pro cizince je dokladem k dlouhodobému pobytu i dává možnost cizinci legálně pracovat v ČR. V nedávné době ji využívají ve velké míře Ukrajinci, kteří tak mohou získat pracovní víza na 2 roky. Jaké jsou všechny podmínky ke získání zaměstnanecké karty, jaké podklady potřebujete připravit a jak podat žádost?

Co je zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je doklad a zároveň povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vykonávat zaměstnání. Pracovní místa určená pro držitele zaměstnaneckých karet jsou ta, která se dlouhodobě nedaří obsadit pracovníky z České republiky nebo Evropské unie.

Za cizince se v tomto případě považují osoby, které přichází ze zemí, které nejsou součástí Evropské unie.

Aby vám zaměstnanecká karta mohla být vydána, potřebujete:

 • Pobývat na území České republiky nebo se k tomu chystat.
 • Mít uzavřenou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem.

V případě, že splňujete kritéria, můžete zažádat o zaměstnaneckou kartu. Tato karta spojuje dohromady povolení k pobytu i oprávnění pracovat na území České republiky.

Jak dlouho platí zaměstnanecká karta

zaměstnanecká karta pro Ukrajince

Zaměstnanecká karta pro cizince se vydává na dobu výkonu zaměstnání nebo maximálně na 2 roky.

Neduální zaměstnanecká karta

Existuje také neduální zaměstnanecká karta, která se vydává cizincům, kteří nepotřebují povolení pracovat. Tito cizinci potřebují na území České republiky ale pobývat, a proto je pro ně vytvořena neduální zaměstnanecká karta. Typickým příkladem jsou studenti. Tím, že v České republice vystudovali vysokou školu a získali titul, mají zároveň volný vstup na český trh práce. Zároveň jim bylo odebráno studijní vízum, a tak musí požádat o povolení k pobytu.

Žádost o zaměstnaneckou kartu

Před podáním žádosti musíte splnit dvě důležité podmínky:

 1. Najít si vhodné pracovní místo

Jak už bylo řečeno, jde především o místa, která se nedají dobře obsadit rezidenty. Tato místa spravuje Centrální evidence míst. Na tomto webu se také dozvíte, zda na místo, které jste si našli mimo tento oficiální web, platí zaměstnanecká karta pro cizince.

 1. Spojit se s budoucím zaměstnavatelem

Poté, co najdete práci, která odpovídá podmínkám pro zaměstnaneckou kartu, se musíte spojit se zaměstnavatelem. Ideálně mu zaslat strukturovaný životopis, a pokud si vás vybere, domluvit se na dalších podrobnostech. Zde je totiž důležité, na jakém typu smlouvy se domluvíte. Může to být pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí.

V žádném případě to však nesmí být dohoda o provedení práce. Na dohodu o provedení práce se totiž nevztahuje vydání zaměstnanecké karty.

Pokud splňujete tyto podmínky, můžete podat žádost o zaměstnaneckou kartu.

Podání žádosti musí proběhnout na zastupitelském úřadě České republiky. Vyhláška Ministerstva vnitra to ale trochu poupravuje. V této vyhlášce najdete seznam 42 zemí, které mohou žádost podat mimo svou zemi, na jiném zastupitelském úřadu. Podmínkou toho ale je, aby měl cizinec vyřízené povolení k pobytu. Tím může být dlouhodobý nebo trvalý pobyt na našem území, či vízum k pobytu nad 90 dní.

„Specifickým způsobem získání zaměstnanců na zaměstnaneckou kartu je tzv. program kvalifikovaný zaměstnanec. Společnosti, které splní podmínky pro přihlášení a zařadí se do tohoto programu u některé z profesních komor, mají možnost vyřídit pro své budoucí zaměstnance zaměstnaneckou kartu ve zjednodušeném režimu. Hlavní výhodou je zajištění místa k podání žádosti na zastupitelském úřadu profesní komorou.“

 

Mgr. Petr Dvořák, advokát

www.dvorak-legal.cz


Řešíte aktuálně nějaký právní problém?

VLOŽIT DOTAZ

 

Podklady pro žádost o zaměstnaneckou kartu

K žádosti o zaměstnaneckou kartu budete potřebovat poměrně hodně podkladů.

Formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu najdete na internetových stránkách. Je možné ho vyplnit online i ručně, ale stejně ho nakonec musíte na zastupitelský úřad přinést vytisknutý a podepsaný.

Do žádosti se píše číslo a popis volného pracovního místa, na které jste uzavřeli dohodu nebo smlouvu se zaměstnavatelem.

A nakonec seznam podkladů k předložení žádosti:

 • Platný cestovní doklad
 • Fotografii
 • Doklady k prokázání kvalifikace na danou práci
 • Doklad o zajištění ubytování na území České republiky
 • Pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti
 • U regulovaného povolání musíte dodat doklad o splnění podmínek pro výkon povolání

V některých případech můžete být požádáni o dodání:

 • Lékařské zprávy
 • Doklad, který se v zemi původu bere jako výpis z rejstříku trestů

Za přijetí žádosti se platí správní poplatek 1000 Kč.

Schválení žádosti o zaměstnaneckou kartu

Pakliže vaše žádost byla vyřízena kladně, můžete přijet do České republiky. Na vašem zastupitelském úřadu si vyzvednete vízum k pobytu nad 90 dnů, abyste mohli vyrazit na cestu a převzít zaměstnaneckou kartu. Než se do České republiky vydáte, sjednejte si zdravotní pojištění.

Zaměstnanecká karta pro Ukrajince

Zaměstnanecká karta pro cizince je nejčastější doklad, který si zřizují Ukrajinci. I přes šedou zónu, kdy mnoho lidí pracuje bez povolení, je tu velká část Ukrajinců, kteří chtějí pracovat legálně, podle zákonů. Tito lidé mají pověst pracovitých, loajálních a zručných zaměstnanců. Jsou ochotni se přizpůsobovat naší kultuře a máme velmi podobné jazyky.

Ukrajinci k nám ale nepřijíždí pouze jako nádeníci. Začíná také přibývat lidí, kteří mají vysokoškolský titul a jdou do České republiky za lepšími pracovními nabídkami. Takovým cizincům se potom může vydávat takzvaná modrá karta. To záleží však na tom, zda vzdělání člověka projde ověřením českých zákonů.

Ať už do České republiky cestují cizinci z Ukrajiny nebo jiného státu, platí pro všechny stejné podmínky k získání zaměstnanecké karty.

Ve chvíli, kdy je celý proces hotov a vy si kartu převezmete, můžete začít pracovat. Pak přichází na řadu zaměstnavatelé.

Povinnosti zaměstnavatele

Po nastoupení cizince do práce musí zaměstnavatel nahlásit Úřadu práce obsazení tohoto místa. Ti potom odeberou nabídku z databáze.

Zaměstnavatel také musí informovat Úřad práce, pokud cizinec nenastoupí do práce nebo ukončil zaměstnání před stanovenou dobou, na kterou bylo povolení vydáno.

Potřebujete pomoci s žádostí o modrou kartu, pracovního víza anebo obecně se zaměstnáváním cizinců? Zeptejte se specialistů.

POLOŽIT DOTAZ

Prodloužení zaměstnanecké karty

Určitě řadu zaměstnavatelů a cizinců také zajímá, jak se dá prodloužit pobyt spolu s prací v České republice. Prodloužit zaměstnaneckou kartu lze za téměř stejných podmínek jako ji získat.

Žádost o prodloužení zaměstnanecké karty musí být podána nejdříve 120 dní před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty. Novou žádost musíte doručit na pracoviště Ministerstva vnitra.

V podkladech k žádosti nesmí kromě již výše zmíněných dokladů, které jsou zapotřebí u první žádosti, chybět rozhodnutí Úřadu práce o prodloužení povolení k zaměstnání.

Máte dotaz? Zeptejte se online

Advokát Vám po odeslání Vašeho dotazu zašle e-mail s návrhem možností právního řešení.

Váš dotaz zodpovídá advokát Mgr. Petr Dvořák

Mgr. Petr Dvořák, advokátJsem samostatný advokát, sídlím v Praze, ale působím po celé ČR. Studoval jsem práva na Univerzitě Karlově v Praze, skončil v roce 2008, následně působil na Ministerstvu životního prostředí nejdříve v pozici referenta a následně vedoucího oddělení. Následně jsem přešel do advokátní kanceláře, kde jsem dodělal koncipientskou praxi a od roku 2016 mám vlastní praxi. Specializují se na právo trestní a právo správní, to pak s důrazem na právo cizinecké a právo životního prostředí. Každému případu se věnuji já osobně a osobní přístup mám i ke každému klientu. Pokud jde o odměnu, závisí na dohodě. Standardně je to buď hodinová sazba, pevná cena, odměna úkonová nebo procentní na základě úspěchu ve věci.

5/5 - hodnocení čtenářů