Uber je služba, která přepravuje cestující. Je konkurentem taxi služeb. Zatímco v USA funguje bez problémů, v evropských zemích včetně České republiky rozdmýchává vášně. Několik let trvající diskuze o její legalitě by snad měla vyřešit novela zákona o silniční dopravě.

Co je to sdílená ekonomika?

Máte chatu, kterou používáte jen zřídka? Auto, kterým jezdíte jen v neděli, a po zbytek roku vám parkuje v garáži? Sdílená ekonomika pomáhá vlastníkům využívat plně svůj majetek a ještě na něm vydělávat. Krátkodobé pronájmy nemovitostí jsou základním kamenem ubytovací služby Airbnb. A pokud máte auto a zrovna nejste nikde zaměstnaní, může vás napadnou: staň se řidičem Uber!

Kromě Uberu existují ještě další firmy. Velmi podobná je estonská přepravní společnost Bolt, dříve Taxify. Liftago je český start-up. Na rozdíl od Uberu propojuje pomocí mobilní aplikace běžné provozovatele taxislužeb, kteří si sami stanovují cenu.

Jenže sdílená ekonomika, která využívá digitální platformy a mobilní aplikace, předběhla dobu. Právní úprava ani podnikatelské prostředí nebyly na sdílenou ekonomiku připravené.

Uber a státní orgány

Konkurence v podobě stávkujících taxikářů poukazuje na možné porušování zákona, a tak i státní orgány, musí řešit, jak má být nastavena regulace služby Uber.

Pokud si tedy myslíte, že se zaregistrujete na webových stránkách, stáhnete si aplikaci a můžete vesele vydělávat, jste na omylu.

Ani soudy si s Uberem neuměly příliš poradit. V Praze nakonec došlo k určitému kompromisu a vláda spolu s hlavním městem a Uberem podepsaly memorandum o vzájemném porozumění.

Naopak v Brně se spor mezi Uberem a taxislužbou táhne již několik let. Každý soudní rozsudek je přitom jiný. Zatímco nižší soudy provoz Uberu v Brně zakázaly pomocí předběžných opatření, Vrchní soud v Olomouci je zrušil. Do situace se vložil i Ústavní soud, který naopak zrušil usnesení vrchního soudu. Na výsledek sporu si tak zřejmě počkáme. Mezitím snad bude schválena novela zákona o silniční dopravě, kterou zatím projednala vláda.

Jaké podmínky musí splňovat řidič Uberu?

Podívejme se na všechny podmínky, které musí splňovat ten, kdo se chce stát řidičem Uberu.

Obecné podmínky

Pokud chcete vozit klienty po městě, musíte mít samozřejmě řidičský průkaz a povinné ručení automobilu.

Podnikatelské povinnosti

Řidiči, kteří poskytují přepravu cestujících pomocí aplikace Uber, provozují podnikatelskou činnost. Proto musí mít živnostenské oprávnění v oboru Silniční motorová doprava.

Protože jde o podnikání, je nutné si uvědomit, že řidiči musí splňovat daňové povinnosti. Má tedy povinnost se registrovat na finančním úřadě. Musí odvádět daně z příjmů, vést k tomu účetnictví či daňovou evidenci. Musí si také dát pozor, zda je či není plátcem DPH.

Pokud jím není, je identifikovanou osobou, tedy plátcem DPH pro přeshraniční plnění, protože Uber nefakturuje v České republice. V daňovém přiznání pak musí uvést daně, které přijal od Uberu. Při ročním obratu nad 1 milion korun se stává plátcem DPH ze zákona a musí se jako plátce registrovat.

Protože řidiči využívají při podnikání svůj osobní automobil, jsou také plátci silniční daně.

Povinnosti vyplývající z memoranda s vládou

Taxikáři si stěžují zejména na to, že Uber řidič, nemusí plnit stejné povinnosti jako oni. Proto se Uber s vládou dohodli, že k provozování služby Uber bude zapotřebí licence (tj. průkaz řidiče taxislužby). Vozidlo musí být zapsáno do evidence vozidel taxislužby. Řidiči také musí složit zkoušku z místopisu.

Podmínky, které má taxislužba a dopravní služba Uber jsou tak srovnány, jenže tím je podrýván princip, na kterém Uber a celá sdílená ekonomika funguje. Návrh vládní novely má za cíl zjednodušit povinnosti všech provozovatelů dopravy.

Nově by tak nemuselo mít vozidlo taxislužby svítilnu s označením taxi, nebude povinnost vést záznam o provozu vozidla, odpadne povinnost znalosti místopisu a skládání dalších odborných zkoušek.

5/5 - hodnocení čtenářů