Kolik stojí právník

kolik stojí právník
Kolik stojí právník

Potřebujete poradit v právní oblasti, ale obáváte se, že budete muset sáhnout hluboko do kapsy? Většina Čechů má zkreslené představy o tom, kolik stojí právník. Málo informací o tom, jak vysoký je honorář advokáta, pak některé lidi odradí od toho, aby vyhledali jeho pomoc. To se jim však může krutě nevyplatit.

Náklady za právní služby

Ať už řešíte soudní spor či jen potřebujete právní poradenství, nevyhnete se nákladům, které jsou s tím spojené. Existují sice výjimky, kdy vám rady poskytne právník zdarma, ale příliš na ně nespoléhejte.

Kromě odměny advokáta však musíte počítat i s dalšími výdaji. Budete muset pokrýt soudní a správní poplatky či znalecké posudky. V případě, že u soudu svůj spor prohrajete, budete navíc muset nést náklady řízení, které měla protistrana.

Odlišná pravidla platí v trestním řízení. V určitých případech (např. pokud jste obviněni ze závažnějších trestných činů) musíte být povinně advokátem zastoupeni. Jde o tzv. zastoupení ex offo. Pokud si advokáta sami nezvolíte, určí vám jej soud. Náklady právní obhajoby následně hradí stát. Uzná-li vás soud vinnými z trestného činu, budete muset státu uhradit náklady, které vynaložil na vašeho advokáta. Pokud odsouzeni nebudete, nehradíte nic.

Jak si právníci určují odměny?

Cena služeb advokáta je většinou určena pomocí smluvní odměny. Záleží tedy na dohodě advokáta s jeho klientem, kolik bude daný případ stát. Cena advokáta u soudu je samozřejmě vyšší než cena za právní konzultaci či sepsání listin. Vždy půjde o to, jak je věc složitá, o kolik peněz v ní jde a kolik času bude muset právník nad ní strávit.

Smluvní odměna může být stanovena jako:

  • Jednorázová, fixní – s právníkem si předem dohodnete pevnou částku (většinou jde o určitý právní úkon, např. sepsání listiny).
  • Hodinová – cena se sjednává za započatou hodinu, pohybuje se okolo 2 000 Kč, v Praze jsou ceny samozřejmě mnohem vyšší.
  • Úkonová – advokát je honorován za každý úkon, který provede (např. sepsání předžalobní výzvy, následně žaloby).
  • Paušální tarif – sjednává se ve složitějších případech, kdy jsou služby advokáta potřeba pravidelně.
  • Podílová – sjednává se jako procento z hodnoty sporu, nebo fixní částkou, podle etického kodexu Advokátní komory nesmí překročit 25% hodnoty sporu.

Možná je samozřejmě i kombinace odměn.

Pokud si odměnu klient s advokátem nedohodnou, určuje, kolik stojí právník, advokátní tarif.

Kromě odměny má advokát nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, jako je cestovné, poplatky za překlady, poštovné, cena telefonních hovorů apod.

Dále může advokát požadovat náhradu za promeškaný čas, které strávil např. cestováním na určené místo.

Od čeho se odvíjí cena právníka?

Advokacie je podnikatelská činnost. Advokáti dlouho studují a následně působí další roky v praxi jako koncipienti, proto své služby nechtějí prodávat lacino. Kolik stojí právník, ale záleží na mnoha faktorech.

Obecně platí, že v regionech v menších městech jsou právníci podstatně levnější, než v Praze či Brně.

Malé advokátní kanceláře se věnují obecnému právnímu poradenství a řeší běžné občanskoprávní záležitosti, jako jsou rozvody či sepisování kupních smluv. Větší právní kanceláře mají specializovaná oddělení, ve kterých naleznete odborníky na konkrétní právní odvětví. Platí, že čím úžeji je advokát zaměřený, tím bude dražší.

Advokát, který si vybudoval v právnických kruzích ale i na veřejnosti dobrou pověst či má výrazný mediální profil, si bude samozřejmě účtovat více, než nováček, který právě složil advokátní zkoušky.

Honorář advokáta se bude samozřejmě odvíjet i od složitosti celé věci, zda jde o urgentní záležitost, které se musí právník věnovat přednostně, zda jde o nový dosud neřešený právní problém, popř. zda půjde o dlouhodobější vztah mezi klientem a advokátem.

Odměna právníka se tedy odvíjí od mnoha skutečností. Je však nutné podotknout, že ceny, které advokáti účtují při řešení běžné občanskoprávní agendy, jsou diametrálně odlišné od cen, které se platí v byznyse. To často vede ke zkreslení představ lidí, kolik stojí advokát. V každodenních záležitostech vás dostupný advokát nepřijde více než na několik tisíc korun za právní úkon či odbornou konzultaci.

Pojištění právní ochrany

Nikdy nevíte, kdy se dostanete do právního sporu. K tomu, abyste neměli nenadálé výdaje, slouží pojištění právní ochrany. Pojistka vám pokrývá náklady, které budete mít při řešení právního sporu, jako jsou soudní poplatky či odměny advokátů.

Můžete se pojistit pro situace, které nastávají v běžném životě, při podnikání nebo kvůli řízení motorového vozidla. Pojištění nabízí větší české pojišťovny. Při jeho sjednání si dejte pozor na pojistné limity a výluky.

Kdy můžete získat advokáta zdarma?

Případů, kdy můžete požadovat bezplatnou právní pomoc, je málo. Pokud nemáte dost prostředků na pokrytí nákladů v trestním řízení, můžete soudu podat návrh, aby rozhodl, že vaše obhajoba bude bezplatná či poskytována za sníženou odměnu.

V občanskoprávním sporu můžete požádat soud o prominutí soudních poplatků, pokud jste žalovaný, který se nachází v hmotné nouzi. Nárok na prominutí soudních poplatků však nemáte a na bezplatnou práci advokáta také ne.

Advokáti však někdy poskytují své služby tzv. pro bono. Někteří spolupracují s neziskovými organizacemi. Pokud by váš případ spadal do jejich agendy, mohli byste je požádat, aby vás zastupovali zadarmo.

Obrátit se můžete také na Českou advokátní komoru, která posoudí vaši žádost a pokud jste např. v tíživé sociální situaci a nemáte vyšší vzdělání, může vám přidělit advokáta, který vám bezplatně poskytne právní poradenství, případně vás i zastoupí u soudu. Na právníka zdarma však opět nemáte žádné právo, záleží pouze na rozhodnutí ČAK.

Jak vybrat právníka?

Obecně platí, že většina lidí si advokáta vybere na doporučení od známého, či podle toho, jaký dojem na ně udělá při prvním setkání. Česká advokátní komora má na svých stránkách kompletní databázi advokátů působících v ČR. Vybrat si právníka můžete i z našeho seznamu advokátů.

Právníka si vybírejte podle jeho zaměření. Pokud potřebujete řešit nějakou neobvyklou věc, ve které se např. vyskytuje mezinárodní právo, není dobré oslovit kamaráda právníka, který řeší hlavně prodeje nemovitostí. Na druhou stranu, jestliže podáváte návrh na rozvod manželství, nebudete se asi obracet na renomovanou kancelář v centru Prahy, která je známá především úspěšnými obhajobami v trestním řízení.

Advokát by s vámi měl jednat otevřeně a transparentně se dohodnout na odměně. Už od počátku byste měli mít zhruba představu, kolik stojí právník, kterého jste si vybrali.

Cena je jistě důležitý faktor, ale kvalitu odvedené práce nelze podle ní určit. Drahý právník není zárukou úspěchu a ten levný nemusí být nutně špatný.

Právník by vám měl umět srozumitelně vysvětlit, o co ve vašem případě jde, v čem spatřuje problémy a rizika vašeho případu, a jakou šanci máte na úspěch, a to již při první konzultaci. Pokud si s advokátem nesednete či jeho argumentům nerozumíte, bude lepší, když si najdete někoho jiného.

Pokud hledáte právní zastoupení před soudem, zadejte svůj dotaz do naší online právní poradny. Advokát, se kterým spolupracujeme, vám zašle návrh řešení a nezávaznou cenovou nabídku. Sami se pak rozhodnete, zda budete s advokátem dále spolupracovat.

Příprava smlouvy online

Potřebujete sepsat smlouvu anebo jiný právní dokument (žalobu, odstoupení, atp.)? Získejte nezávaznou cenovou nabídku. Příprava smluv probíhá běžně online.

PŘÍPRAVA SMLOUVY ONLINE

4.5/5 - hodnocení čtenářů