Advokátní tarif

Víte, jak si advokáti vypočítávají své odměny? Většinou si je dohodnou smluvně s klientem. V případech, kdy tak neučiní, nebo pokud jsou ustanoveni klientovi soudem, k určení odměny slouží tzv. advokátní tarif, který upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Obsah právní úpravy

Advokátní tarif upravuje odměnu advokáta. Definuje, co je to smluvní a mimosmluvní odměna. Určuje tarifní hodnoty věcí, to znamená, že oceňuje hodnotu věci, kterou advokát s klientem řeší. Obsahuje výčet úkonů právní služby a stanovuje sazbu mimosmluvní odměny za jeden právní úkon. Zakotvuje také situace, ve kterých se mimosmluvní odměna zvyšuje či snižuje.

Dále obsahuje právní úpravu náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas, která vznikla advokátovi při plnění právních služeb pro klienta.

Pro advokáty, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, advokátní tarif zakotvuje, kdy jsou povinni předložit osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty.

Advokátní tarif obsahuje také zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení v občanském soudním řízení a ve věcech výkonu rozhodnutí.

Úplné znění Advokátního tarifu

Vyhlášku zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.