Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany

Někdo porušil vaše práva a rádi byste dosáhli spravedlnosti. Jenže obrátit se na soud není levná záležitost. Náklady řízení často žalobce odradí. Když naopak někdo zatáhne do soudního sporu vás, budete muset vynaložit finance, i když nakonec vyhrajete. Pomoci vám může pojištění právní ochrany.

Definice pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany je druh pojištění, jež zatím v České republice není příliš známý. Kryje náklady vynaložené na pokrytí výloh spojených s právním sporem v konkrétní oblasti, na které je pojištění sjednáno.

Z pojistky tak mohou být uhrazeny soudní poplatky, znalecké posudky, odměny pro právní zástupce, výdaje protistrany v případě prohraného sporu, cestovní náklady vynaložené na soudní řízení apod.

Druhy pojištění právních výloh

Oblasti právních sporů, které si můžete pojistit, jsou široké. Od pojištění vlastníků nemovitostí, rodiny po právní ochranu podnikatelů. Nejčastějšími oblasti jsou:

Pojištění právní ochrany řidiče a vlastníka vozidla

Hustota provozu přispívá k tomu, že nehody se dějí častěji než bychom očekávali. Řidiči z povolání se snadno dostanou do složité dopravní situace a následného právního sporu. Pojištění právních výloh řidiče slouží k hrazení škod, které mu vznikly.

Právní ochrana vlastníků vozidel se může vztahovat nejen na vlastníka, ale i držitele vozidla, jeho řidiče či spolucestujícího. Musejí však být uvedeni v pojistné smlouvě.

Pojištění právní ochrany při běžném životě

Pojištění kryje náklady, které mohou vzniknout při sporech vztahujících se k nevýdělečné činnosti členů rodiny. Může se jednat o situace, které se stanou chodcům, cyklistům, při rekreaci, při nakládání s movitým majetkem apod. Představit si můžete například vymáhání škod při neuznané reklamaci, vymáhání škody po majiteli psa, který vám způsobil újmu na zdraví apod.

Pojištění právních výloh podnikatelů

České pojišťovny sice nabízejí tento typ pojištění, který má chránit před výdaji soudních sporů podnikatelů. Právní ochrana podnikatelů ale není levnou záležitostí. Limity pojišťoven jsou nastaveny tak nízko, že se pojištění hodí pouze pro živnostníky či malé firmy.

Pojištění právní ochrany zaměstnanců

Vztahuje se na spory, které vzniknou mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Můžeme si pod tím představit například neoprávněně podaná výpověď, pracovní úraz apod.

Pojištění právní ochrany vlastníků nemovitostí

Pojištění kryje spory týkající se soukromého užívání nemovitostí.

Kdo nabízí pojištění právních výloh v České republice?

Pojištění právních výloh již dávno není v České republice novinkou. Téměř všechny významnější pojišťovny tento produkt nabízí buď samostatně, nebo jako doplněk k dalšímu pojištění.

Např. ČSOB pojišťovna nabízí pojištění právní ochrany řidiče vozidla do 3,5 tun a pojištění právní ochrany rodiny (zahrnuto jde zde trestní, přestupkové a správní řízení, spory o náhradu újmy, spory z neuznané reklamace, spory o dědictví, pracovněprávní i sousedské spory). Nabízí limity plnění 150 000 Kč nebo 500 000 Kč.

D.A.S. Rechtsschutz AG je pojišťovna, která se přímo zabývá pojištěním právních výloh. Lze si u ní sjednat různou škálu produktů týkající se právní ochrany bydlení, vozidla, řidiče, zaměstnance, soukromí, pro případ úrazu či právní ochrany bezpečnostních a ozbrojených složek. Produkty lze i kombinovat.

Na co si dát pozor při výběru pojištění?

Výhodou pojištění právní ochrany je často nulová spoluúčast. To znamená, že pojišťovna vám zaplatí 100% částku z plnění.

Problémem jsou limity plnění, které jsou nastaveny poměrně nízko. Pohybují se v částkách do milionu korun. Soudní spory se ale mohou značně prodražit. Odměny za právní zástupce se odvíjí od hodnoty sporu. Pojištění právní ochrany je proto vhodné spíše pro spotřebitele či drobné podnikatele, kteří se nedostanou do řízení o mnoha milionové částky.

Pojištění je jako sázka na neštěstí. Vy sázíte na to, že se nějaká věc stane a pojišťovna na to, že ne. Ale protože pojišťovny chtějí mít vždycky výhodu, stanoví si výluky z pojištění. Jde o situace, na které se pojistka nevztahuje. Obecně platí, že se pojištění nevztahuje na právní spory mezi pojišťovnou a jejím klientem, uhrazení pokut, plnění pro jinou osobu než je pojištěný, a nároky v insolvenčním řízení.

Každá pojišťovna si výluky stanoví sama. Vždy si proto projděte podmínky smlouvy, ve kterých jsou výluky uvedeny. Zjistíte, že se často jedná o ty nejobvyklejší situace, při kterých vzniká potřeba právní ochrany (např. prodej nemovitosti, spory ve společenství vlastníků bytových jednotek, řízení pod vlivem alkoholu).

Před tím, než si vyberete konkrétní pojištění, zvažte pravděpodobnost, že se dostanete do situace, které pojištění kryje. Pravdou je, že téměř třetina lidí v Česku během posledních pěti let řešila nějaký právní spor. Proto pro vás může být právě pojištění právní ochrany výhodné. Všímejte si ale také, jaká je cena pojistného a jaké jsou jeho limity? A jaké výluky na pojištění dopadají?

4.8/5 - hodnocení čtenářů