Provozujete obchod, restauraci, kavárnu, bar, kadeřnictví, masážní salon nebo hotel? Pokud ve vaší provozovně hraje rádio či televize, měli byste vědět, kdy platit autorské poplatky, které vybírá ochranný svaz autorský. O co se jedná? Jak se liší od poplatků koncesionářských? A co vám hrozí, když je odmítnete zaplatit?

Autorské poplatky

Všichni umělci, kteří vytvoří originální autorské dílo, k němu mají autorská práva. Jde nejen o právo být uváděn jako autor, své dílo užít, rozšiřovat, zveřejňovat, pronajímat či půjčovat, ale i o právo sdělovat své dílo veřejnosti. Sdělovat můžou své dílo živě na koncertě, ale i ze záznamu nebo vysíláním rozhlasem či televizí, ale třeba i zveřejněním na internetových stránkách.

Pokud podnikáte ve službách a svým klientům zpříjemňujete čas tím, že jim pouštíte rádio, televizi nebo jiné audiovizuální zařízení (hudba ze záznamu), musíte autorům odvést poplatky za to, že šíříte obsah jejich děl na veřejnosti.

Někteří provozovatelé se domnívají, že na autorské poplatky se nevztahuje hudba, kterou pouští z internetu. Ale i přehráváním Spotify nebo Deezer v provozovně dochází „ke sdělováním autorských děl veřejnosti“ i v těchto případech je tedy nutné autorské poplatky uhradit.

Autorské poplatky byste pak měli hradit, i když audiovizuální zařízení nepouštíte. Stačí, že jsou funkční a máte tak možnost je pouštět.

Autorské poplatky musí hradit také pořadatelé veřejných akcí (sportovních či kulturních), na kterých jsou autorská díla reprodukována.

Někdy se autorské poplatky pletou s koncesionářskými. Koncesionářskými poplatky však hradíme provoz České televize a Českého rozhlasu.

Jak funguje OSA?

Bylo by nepraktické, kdybyste museli oslovit každého hudebníka, jehož hit chcete pouštět a museli s ním uzavírat licenční smlouvu. Je jasné, že ani sami autoři nejsou schopni kontrolovat, kdo jejich díla využívá. Proto existují kolektivní správci.

Jedná se o právnické osoby, které získali oprávnění ke správě majetkových práv autorů a výkonných umělců, které zastupují.  Kolektivní správci v České republice jsou:

  • OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
  • DILIA – Divadelní, literární a audiovizuální agentura
  • INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů
  • OOA – S – Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
  • GESTOR – Ochranný svaz autorský
  • OAZA – ochranná asociace zvukařů – autorů

 

Nejvýznamnější a nejznámější je právě OSA. Od roku 2018 jako jediná jedná za ostatní kolektivní správce.

Pro provozovatele a pořadatele veřejných akcí to znamená, že jim stačí pouze jedna licenční smlouva. Autorské poplatky zaplatí pouze OSA a ostatní kolektivní správce nemusí řešit. OSA jim následně vyplatí poměrnou část z licenční smlouvy.

Pořadatelé veřejných akcí mají vůči OSA oznamovací povinnost. Musí před konáním akce uzavřít licenční smlouvu, ve které uvedou, jaké přesně skladby na akci zazní.

Kolik stojí autorské poplatky?

Nyní již víte, kdy platit autorské poplatky. Na kolik vás to ale přijde? Poplatky se liší podle umístění a typu vaší provozovny. Jiné jsou v obchůdku na vesnici s několika tisíci obyvateli, jiná v restauraci v centru velkého města.

OSA odhadne, kolik lidí může autorské dílo vidět či slyšet a podle toho nastaví výši poplatku. Měsíční poplatek se pohybuje v řádech stovek korun.

V případě sportovních či kulturních akcí OSA vypočítá svůj poplatek podle ceny vstupného na akci a počtu účastníků akce. Zde mohou být poplatky i v řádech desetitisíců.

Podrobné informace zjistíte přímo na stránkách OSA podle sazebníku licencí. Snadno vypočítáte, kolik vás bude stát užití hudby při vašem podnikání. Můžete zde také vyplnit online žádost a uzavřít přímo licenční smlouvu.

Autorské poplatky vybírá OSA i z koupě nosičů, jako jsou USB disky, CD či DVD.

Existuje možnost, jak neplatit OSA?

Považujete poplatky za rádio v provozovně za hloupost a rozhodli jste se OSA nic neplatit? Pak riskujete, že vám vyměří OSA pokuty. Může totiž do vaší provozovny nebo na vaši akci poslat své inspektory, kteří zkontrolují, zda neporušujete zákon.

Jediná legální možnost, kdy platit autorské poplatky nemusíte, je pouštění skladeb pouze od autorů, které OSA nezastupuje (tzv. svobodná hudba). Nepočítejte s tím, že půjde o nějaké hity. Pokud vám hudba má sloužit pouze k dokreslení atmosféry, můžete vyzkoušet např. Web rádio od společnosti IS Media či internetové rádio Jamendo. Nicméně OSA toto kličkování provozovatelů nevidí ráda, takže se připravte na kontroly inspektorů, zda skutečně nepouštíte něco jiného.

3.8/5 - hodnocení čtenářů