Jak založit ordinaci

jak založit ordinaci

Jste lékař a toužíte pracovat sami na sebe? Poradíme vám, jaké jsou náležitosti pro založení soukromé lékařské praxe, jak založit novou ordinaci nebo kdy se spíše vyplatí převzetí existující ordinace.

Založení soukromé ambulance

Abyste vůbec mohli uvažovat o založení vlastní ambulance, musíte disponovat potřebným vzděláním. Diplom z lékařské fakulty je samozřejmostí, ale pouze ten nestačí. Dále musíte mít za sebou atestaci, která trvá v závislosti na zvoleném oboru zpravidla čtyři až šest let.

Členství v České lékařské komoře, ČLK

Nezbytné je rovněž členství v České lékařské komoře (ČLK). Právě ČLK musíte požádat o udělení licence k výkonu soukromé lékařské praxe.

OSVČ vs obchodní společnost

Dále je třeba se rozhodnout, zda budete ordinovat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo si za tímto účelem založíte společnost. OSVČ má méně starostí s nastartováním ordinace – jako samostatná podnikající osoba vám prakticky stačí jen zajít na živnostenský úřad, kde vyplníte registrační formulář a založíte živnost.

Založení společnosti se pojí s větším papírováním i s počátečními náklady a tento proces nějakou dobu potrvá. Výhodou založení obchodní společnosti je zejména ten, že postupem času se můžete rozrůstat, expandovat do jiných měst a budovat svou značku. Až nastane ten pravý čas, můžete svůj obchodní podíl prodat. Jako OSVČ se příliš nerozrostete, řízení ordinace bude vždy na vás a prodat můžete leda tak nakoupené vybavení.

Jak založit nestátní zdravotnické zařízení

Ať už přemýšlíte, jak založit zubní ordinaci, nebo je vaše specializace jiná, další vaše kroky povedou na krajský úřad, kde je nutné registrovat nestátní zdravotnické zařízení (NZZ). Jedině tak může fyzická či právnická osoba podnikat ve zdravotnictví.

Kromě oprávnění fyzické osoby poskytovat zdravotní péči (v případě právnické osoby musí být určen odborný zástupce), bude krajský úřad zkoumat také prostory, v nichž chcete ordinaci zřídit – musí totiž splňovat určité hygienické standardy a mít správné vybavení.

Hygienické předpisy pro ordinaci

Hygienické požadavky pro provoz lékařské ordinace upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a přidružené prováděcí předpisy. Ordinace musí mít například oddělené WC pro personál a pacienty, musí zde být dezinfekční prostředky pro mytí rukou, nebo třeba zdroj pitné vody. Ordinace musí správně nakládat s biologickým odpadem i s prádlem na vyprání.

Provozní řád ordinace

Řádná kolaudace ordinace je dále podmíněna existencí provozního řádu, který musí schválit krajská hygienická stanice (KHS). Provozní řád obsahuje specifikaci a rozsah prováděných činností, personální obsazení ordinace, specifikaci používaných přístrojů, způsoby dezinfekce a sterilizace, nakládání s nebezpečným odpadem atd.

Vybavení ordinace

Vybavení ordinace bude vždy záležet na její specializaci. Obecně je nutné mít lehátko, umyvadlo, ledničku na léky, označené odpadkové koše, základní nábytek pro personál nebo třeba kartotéku.

Základní výbavou každé ordinace by měl být také fonendoskop, osobní váha a teploměr. Pak už záleží na každém lékaři, jaké další pomůcky a přístroje pro výkon zdravotní péče potřebuje.

Registrace NZZ

Jakmile máte řádně vybavenou ordinaci, musíte ke krajskému úřadu podat žádost o souhlas s personálním a věcným vybavením. Přílohou takové žádosti je mimo jiné již schválený provozní řád ordinace. Pokud krajský úřad shledá, že vybavení ordinace splňuje zákonné předpoklady a žadatel je oprávněn k poskytování lékařské péče, vydá souhlasné rozhodnutí.

Teprve když máte toto rozhodnutí v ruce, můžete požádat o registraci nestátního zdravotnického zařízení. Musíte zaplatit správní poplatek a uvést datum, kdy chcete s ordinováním začít. Od tohoto data vám poté vzniká právo poskytovat lékařskou péči, avšak k tomuto se pojí i další povinnosti.

Povinné pojištění odpovědnosti

Před zahájením činnosti se musíte ze zákona pojistit. Povinné je jak pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům při výkonu zdravotní péče, tak pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnancům.

Dále byste z ekonomických důvodů měli uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou o poskytování a úhradě lékařské péče. Toto se děje na základě výběrového řízení vyhlášeného krajským úřadem.

Náležitosti pro založení soukromé lékařské praxe

ordinace podmínky nestátní zdravotnické zařízení

Abychom přehledně shrnuli výše uvedené, zde jsou základní náležitosti pro založení soukromé lékařské praxe:

  • řádné ukončení studia na VŠ
  • atestace
  • založení živnosti nebo obchodní společnosti
  • licence k výkonu soukromé lékařské praxe
  • registrace jako nestátní zdravotnické zařízení
  • pojištění odpovědnosti
  • smlouva o poskytování a úhradě lékařské péče

Převzetí existující ordinace

Dosud jsme se bavili o založení zbrusu nové ordinace. Druhou možností je převzetí již existující ordinace. Pokud dochází k prodeji ordinace, která funguje jako obchodní společnosti (nejčastěji s.r.o.), stačí sepsat smlouvu o prodeji obchodního podílu. Jelikož všechny smlouvy potřebné k fungování ordinace jsou psány na společnost, změny se pouze zanesou do obchodního rejstříku a vy můžete hned začít ordinovat.

Složitější situace nastane, pokud končící lékař fungoval jako OSVČ. Veškeré smlouvy jsou vedeny na jeho jméno a nový zájemce je musí uzavřít za sebe. Elegantním řešením může být založení nové společnosti a následné uzavření smlouvy o koupi závodu. Takto se zajistí přechod jednotlivých práv a povinností z končícího lékaře na novou společnost, přičemž lze takto převést také veškeré vybavení. Společnost, na kterou ordinace přechází, musí kontaktovat krajský úřad a zajistit si potřebné oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Stejně tak je třeba požádat zdravotní pojišťovny o převedení smluv uzavřených s končícím lékařem.

DOKUMENTACE OD ADVOKÁTA

V případě zájmu můžete kontaktovat advokáta pro přípravu smluv a dokumentace na míru, případně asistence při prodeji a nákupu ordinace.