Darování nemovitosti s hypotékou

darování nemovitosti s hypotékou

Dneska si bez půjčky pořídí bydlení jen málokdo. Stále splácíte úvěr, ale chtěli byste přepsat svůj dům na děti, partnera nebo třeba kamaráda? Je vůbec možné darování nemovitosti s hypotékou? Jak při převodu postupovat? Jak získat souhlas banky s převodem? Musíte platit darovací daň? Jak přepsat nemovitost? Otázek kolem darování nemovitosti s hypotékou je spousta a v tomto článku najdete odpovědi.

Jak na darování nemovitosti

Po smrti vlastníka domu, se nemovitost stane součástí dědického řízení. Notářské poplatky se počítají podle hodnoty pozůstalosti, proto je darování nemovitosti mezi příbuznými výhodnější. Příbuzní jsou totiž osvobozeni od darovací daně (resp. od započtení hodnoty daru při odvodu daně z příjmů).

Při darování nemovitosti je základem sepsat písemnou smlouvu, která bude opatřena ověřenými podpisy. Vždy je výhodnější kontaktovat právníka, který smlouvu zkontroluje. Předejdete pak tomu, že vám bude převod nemovitosti zamítnut katastrálním úřadem.

[maxbutton id=“19″]

V rámci darovací smlouvy je pak vhodné si sjednat věcné břemeno doživotního užívání věci. Dárce tak získá jistotu, že jej z domu nikdo nevystěhuje.

Uzavřít darovací smlouvu je tak v podstatě jednoduché. Pokud však stále splácíte hypotéku a na nemovitosti vázne zástavní právo, situace se komplikuje.

Jak přepsat dům s hypotékou

Při darování nemovitosti s hypotékou je základem nejprve pročíst úvěrovou smlouvu, kterou jste s bankou uzavřeli. Z ní vyčtete, za jakých podmínek můžete nemovitost převést.

Většinou je k zástavnímu břemenu zřízen také zákaz zcizení nemovitosti. To znamená, že nemůžete jen tak nemovitost darovat. Katastr nemovitostí vám totiž převod nemovitosti neumožní.

Souhlas banky s převodem nemovitosti

Možná nebylo přímo zřízeno věcné břemeno zákazu zcizení, ale převod zakazuje hypoteční smlouva. V takovém případě darováním nemovitosti smlouvu porušíte, za což následují sankce. Banka vám může nemovitost zesplatnit, můžete hradit tučné penále atd.

Souhlas banky s převodem nemovitosti je tedy nezbytným krokem k úspěšnému darování.

Převod hypotéky na obdarovaného

Nejideálnější situace pro dárce nastane, pokud obdarovaný převezme hypotéku na sebe. Obdarovaný bude jako nový majitel splácet úvěr. Dárce je tak vyvázán z povinností k nemovitosti, kterou již nebude jeho.

Banka s tím ovšem musí být srozuměna. Obdarovaného si prověří, a pokud shledá, že není schopen hypotéku splácet, převod nemovitosti nepovolí.

Darování nemovitosti s hypotékou bez převodu hypotéky

Pokud bude banka souhlasit, může si hypotéku ponechat dárce. Pro banku může jít o schůdné řešení, protože je pro ni platící klient, kterého si prověřila a úvěr mu poskytla. Pro dárce to však znamená, že nadále bude platit splátky k nemovitosti, která mu již nepatří. Obdarovaný nemá kontrolu nad tím, že úvěr bude řádně splácen. Bude nad ním pak viset hrozba, že nemovitost nakonec přebere banka.

Splacení hypotéky

Pokud máte možnost hypotéku splatit, udělejte tak. Počkejte si na konec fixační lhůty, abyste nemuseli platit žádné poplatky. Zbavíte se tak zástavního práva i zákazu zcizení, a nemovitost bez problémů převedete.

Ne každý má však finanční prostředky, aby úvěr splatil. Variantou může být refinancování hypotéky, kdy získáte vstřícnější podmínky u jiné banky, která se nebude bránit převodu hypotéky na obdarovaného.

Vzor darovací smlouvy

Vzorový dokument darovací smlouvy jsme připravili pro jednoduché případy darování.

  • Aktuální vzor smlouvy pro rok 2023
  • Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, snadný pro doplnění a tisk
  • Získáte také návod, jak vzor smlouvy vyplnit
  • Bonus: Vedlejší ustanovení, jak smlouvu vylepšit (Zřízení služebnosti např. právo užívání nemovitosti, Stanovení příkazu např. podmínka ve smlouvě, časové omezení atp., Zákaz zatížení darované věci či nemovitosti, Zákaz zcizení darované věci či nemovitosti)
  • Dokument s nejčastějšími otázky a odpovědi k darovací smlouvě

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

4.5/5 - hodnocení čtenářů