ČOI uložila eshopům další pokuty

Česká obchodní inspekce řešila ve třetím čtvrtletí roku 2013 celkem 1255 podání. Z toho došlo k detailní kontrole u 250 eshopů. Právní předpisy porušovalo 188 z nich, což představuje více než 75%. Za pouhé tři měsíce bylo uloženo celkem 201 pokut v hodnotě 1 366 500,-Kč.

V souvislosti s příchodem Nového občanského zákoníku od 1.1.2014 by si každý provozovatel eshopu nebo výdělečného webu měl položit otázku, zda jsou jeho obchodní podmínky v legálně v pořádku. Protože Nový občanský zákoník stanovuje např. nové povinnosti v oblasti ochrany spotřebitele.

Kontroly České obchodní inspekce se zaměřují především na plnění povinností, vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

Dle zprávy České obchodní inspekce došlo nejčastěji k porušení:

  • Užívání nekalých obchodních praktik (43% případů).
  • Informování spotřebitele o reklamaci (31,6% případů).
  • Formální náležitosti při vyřizování reklamací (5,6% případů).
  • Informace o ceně nabízeného zboží nebo služby (3,4% případů).

Mezi další porušení patří např. chybějící písemné návody v českém jazyce, neposkytnutí informací o výrobcích či materiálovém složení výrobků, apod. Dochází z velké části porušování zákona o ochraně spotřebitele.

Pod zákaz užívání nekalých obchodních praktik patří případy, kdy provozovatel eshopu či jiného prodejního webu neposkytne spotřebiteli zákonem stanovené informace, případně je poskytne neúplně či zavádějícím způsobem. Může se jednat o informace o prodávaném zboží, podmínkách uzavření smlouvy či uplatnění práv z této smlouvy, např. reklamace.

Závěr z kontroly České obchodní inspekce

Ve třetím čtvrtletí roku 2013 se dle své tiskové zprávy Česká obchodní inspekce přesvědčila, že je nezbytné věnovat internetovým obchodům trvalou pozornost, neboť se objem prodejů na internetu zvyšuje. Je patrné, že eshopy zakládají lidé bez jakýchkoli zkušeností z oblasti obchodu a práva, dokonce často využívají anonymity internetu k neserióznímu přístupu k zákazníkovi. Česká obchodní inspekce si dala za cíl hledat stále efektivnější formy kontroly a pružně reagovat na rozvoj internetového obchodování v České republice.

Doporučení pro spotřebitele

Velké množství spotřebitelů se obrací na Českou obchodní inspekci v případech nevrácení peněz při odstoupení od smlouvy nebo zrušení objednávky po nedodání zboží. Bohužel v takových případech není ČOI pravomocná rozhodnout o oprávněnosti nároku spotřebitele. Pokud není mezi spotřebitelem a prodávajícím možná dohoda, spotřebiteli doporučujeme obrátit se s žalobou na soud.

Celou zprávu České obchodní inspekce o provedené kontrole 3.čtvrtletí roku 2014 najdete zde.

Jak se vám článek líbil?