Česká obchodní inspekce vydala další tiskovou zprávu ke své pravidelné kontrolní činnosti internetových prodejců. Tato dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2015 zobrazuje stav v prostředího českého e-commerce. Výsledky bohužel ukázaly, že obchodníci stále klamou spotřebitele a nedodržují právní předpisy. Pokud nakupujete v eshopech, tento článek Vám přiblíží, kde provozovatelé eshopů porušují vaše práva nejčastěji.

Nejčastější porušování ze strany internetových obchodníků

Česká obchodní inspekce se zaměřuje na kontrolu dodržování zákona o ochraně spotřebitele.

  • Používají nekalé obchodní praktiky (klamavé obchodní praktiky).
  • Neposkytují řádné informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění.
  • Nesplňují formální náležitosti při vyřizování reklamací.

ČOI kontrolovala na 350 eshopů

Inspektoři České obchodní inspekce kontrolovali v období 1.1.2015 do 31.3.2015 celkem 350 internetových obchodů.

Nedostatky byly odhaleny v 79,7% případů, tedy u 279 eshopech.

Některé zajímavosti z kontrol ČOI

  • Nejvíce kontrol bylo provedeno Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
  • Nejméně kontrol bylo provedeno v Jihočeském kraji a Vysočině.
  • Nejvíce porušení bylo odhaleno v Ústeckém a Libereckém kraji (neuvěřitelných 94,9% případů).

Cílem kontrolních akcí České obchodní inspekce je získat přehled o stavu české e-commerce a následně eliminovat nežádoucí jednání prodávajících.

Doporučení při nákupech v eshopu

Výsledky kontrol České obchodní inspekce odhalují množství nežádoucích negativních vlivů při online nakupování. Mnozí internetoví prodejci nedodržují právní předpisy, neinformují spotřebitele o možnostech reklamací či odstoupení od smlouvy, atd.

„Spotřebitelé by si měli při nákupu přes internet ověřovat identitu prodávajícího a zvažovat, zda zaplatí zboží nebo službu předem, neboť se množí případy, kdy je e-shop fiktivní nebo má sídlo mimo Evropskou unii. Kontrola je v těchto případech obtížná a nároky poškozených spotřebitelů jsou stěží vymahatelné,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. 

Pro provozovatele eshopu

Pokud provozujete eshop či se chystáte internetový obchod založit, dbejte na to, abyste měli v pořádku veškeré právní náležitosti.

Součástí každého eshopu musí být obchodní podmínky.

Kopírování obchodních podmínek od jiných eshopů se již nevyplatilo řadě provozovatelů. Dle zprávy ČOI má navíc řada obchodníků stále obchodní podmínky, které vycházejí ze starého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) – ten je dnes neplatný.

Vaše obchodní podmínky eshopu musí vycházet a odkazovat v jednotlivých ustanovení na nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), příp. zákon o ochraně spotřebitele.

Článek vychází z oficiální tiskové zprávy České obchodní inspekce.

Jak se vám článek líbil?