Hodně lidí si myslí, že pokud je přijali do zaměstnání, mají své místo a plat jisté. Jenže zkušební doba může s jejich představami pořádně zamíchat. Na druhou stranu, i pro zaměstnance má zkušební doba své výhody. Je povinná, nebo může být uzavřena pracovní smlouva i bez zkušební doby? A jaká pravidla stanoví zákoník práce?

K čemu slouží zkušební doba?

Zkušební doba se sjednává v pracovní smlouvě jako časové období, ve kterém je zaměstnavatel i zaměstnanec oprávněn jednoduše z jakéhokoliv důvodu či bezdůvodně zrušit pracovní poměr.

Tento právní institut slouží zejména k tomu, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel navzájem „oťukali“. Zaměstnavatel zjistí, jakou má zaměstnavatel pracovní morálku, zda se hodí na danou pracovní pozici, jak dokáže spolupracovat se svými kolegy, a jestli nepůsobí na pracovišti problémy.

„Zkušebka“ je proto pro mnoho lidí strašákem a její skončení často důvodem k oslavě. Přesto není třeba se příliš obávat. Uspořádání výběrového řízení a následná administrativa stojí firmy nemalé úsilí. Následně musí počítat s tím, že nového pracovníka je třeba zaučit. Časté střídání zaměstnanců není efektivní a může se prodražit. K propouštění ve zkušební době proto zaměstnavatelé nesahají tak často, jak by se mohlo zdát. Nicméně pokud zaměstnanec skutečně nebude splňovat představy zaměstnavatele, může se stát, že o místo přijde.

Výhoda pro zaměstnance

Na druhou stranu dává šanci zaměstnanci zjistit, zda se ve své pracovní pozici cítí komfortně. Pracovní nabídka mohla vypadat lákavě, teprve na pracovišti však zaměstnanec odhalí realitu fungování firmy či pracovního kolektivu. Zaměstnavatel mu mohl naslibovat hory, doly, ale pak se ukáže, že se od zaměstnance očekává něco úplně jiného. Zkušební doba pak slouží k tomu, aby zaměstnanec mohl snadno z práce vycouvat, pokud zaměstnání nesplňuje jeho představy, či prostě jen dostal atraktivnější nabídku.

Sjednání zkušební doby

Mít sjednánu zkušební dobu není povinnost. Může se tak stát, že podepíšete pracovní smlouvu, která ji vůbec neobsahuje. Zaměstnavatel vás pak nemůže ze dne na den propustit, ale ani vy nemůžete jednoduše odejít.

Většinou je však zkušební doba sjednána. Zákoník práce pro ni požaduje písemnou formu, jinak by byla neplatná.  V praxi je ujednání o ní součástí pracovní smlouvy, může však být sjednána i samostatně.

Pracovní smlouva bez zkušební doby

Nejpozději se na ní můžete se zaměstnavatelem dohodnout v den nástupu do práce (u vedoucích zaměstnanců v den jmenování na pracovní místo). Pokud tedy zaměstnavatel zapomene zkušební dobu uvést do pracovní smlouvy a vzpomene si druhý den poté, co jste pro něj začali pracovat, má smůlu. Nemůže vám pak zrušit pracovní poměr podle ustanovení o zkušební době, ale bude vám muset dát klasickou výpověď. To stejné však platí pro vás jako pro zaměstnance.

Délka trvání zkušební doby

Zákon nepředepisuje minimální trvání zkušební doby, omezuje ji však maximálně na tři po sobě jdoucí měsíce. Doba běží od vzniku pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců pak může činit až šest po sobě jdoucích měsíců.

Zároveň však nemůže být zkušební doba delší než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Pokud jste tedy přijímání na dobu určitou čtyř měsíců, může trvat maximálně měsíce dva.

Pokud by zkušební doba byla sjednána na delší dobu, než umožňuje zákoník práce, neznamená to, že je celé ujednání neplatné. Zkušebka by skončila uplynutím své maximální zákonné lhůty. To znamená, že zaměstnavatel, který vás zkusí na místě propustit po čtyřech měsících s odůvodněním, že jste se tak domluvili v pracovní smlouvě, by vám rušil pracovní poměr neoprávněně.

Prodlužování zkušební doby

Často se traduje, že během zkušební doby si zaměstnanec nemůže vzít dovolenou. Tak tomu není, zaměstnavatel mu může dovolenou umožnit. Nicméně zkušební doba se pak o tuto dobu prodlužuje. Např. když si vezmete pět pracovních dnů volna, skončí vám zkušební doba po třech měsících a pěti dnech.

Zkušební doba se dále prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci. Nezáleží přitom, zda se jedná o překážky na straně zaměstnavatele či zaměstnance. Kupříkladu  se vám prodlouží o dny, kdy vás zaměstnavatel pošle domů kvůli tomu, že nefungují stroje. Stejně tak může dojít např. k prodloužení zkušební doby o OČR (ošetřování člena rodiny).

Kromě těchto v zákonem uvedených výjimek však zkušební doba prodlužována být nesmí. Zaměstnavatel vám prodloužení nemůže nařídit a i dohoda o prodloužení by byla neplatná.

Naopak se můžete neomezeně dohodnout na zkrácení či zrušení zbytku zkušební doby.

Povýšení a zkušební doba

Pokud jste jako řadoví zaměstnanci povýšili, nemůže vám zaměstnavatel nařídit zkušební dobu, pokud už ve společnosti nějakou dobu pracujete. Zkušební doba se vždy sjednává před vznikem pracovního poměru. Změna pracovního poměru neopravňuje k jejímu opětovnému sjednání. I pokud povýšíte ještě v původní tříměsíční zkušební době, nemůže být tato doba prodloužena na šest měsíců.

Jmenování do funkce a zkušební doba se nevylučují pouze tehdy, pokud k zaměstnavateli nastupujete přímo na vedoucí místo.

Je otázkou, zda může být sjednána zkušební doba při opětovném nástupu ke stejnému zaměstnavateli. Pokud by chtěl zaměstnavatel s vámi uzavřít novou pracovní smlouvu jen za tím účelem, aby mohla být zkušební doba znovu sjednána, jednalo by se o obcházení zákona. Kdyby byl pak pracovní poměr zrušen, mohl by se zaměstnanec bránit soudně proti neoprávněnému vyhazovu.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba umožňuje, aby zaměstnavatel či zaměstnanec mohli i bez uvedení důvodu jednoduše zrušit pracovní poměr. Zrušení musí být sepsáno písemně a doručeno.

Pracovní poměr pak skončí dnem, kdy bylo zrušení doručeno jedné ze stran, případně dnem, který je ve zrušení uveden. Předejte tedy oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavateli až na konci směny. Kdybyste je dodali ráno, musíte ještě celý den odpracovat.

Zaměstnavatel na rozdíl od zaměstnance je přece jen trochu ve svém rozhodování omezen. Pracovní poměr nelze zrušit prvních 14 dní, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti. Samozřejmě dochází k prodloužení zkušební doby o nemoc, takže zaměstnavatel bude mít příležitost ještě si řádně zaměstnance „proklepnout“. V jiných případech mu však nic nebrání vám pracovní poměr zrušit.

5/5 - hodnocení čtenářů