Vloupání do vozidel se stalo docela běžným trestním činem, podle policejních statistik dochází až k 50 tisícím případům ročně, které jsou jen nahlášené. Ve skutečnosti tedy musí být číslo mnohem větší.

Kdo nese odpovědnost za auto na parkovišti?

Jako majitel automobilu vás určitě zajímá, kdo odpovídá za vykradené auto, pokud jste zaparkovali na parkovišti. Máte nárok na náhradu škody?

Otázku odpovědnosti řeší občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) v §435.

„Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství.“

Toto je další příklad, kdy pouhý pohled do zákona nestačí a je třeba nahlédnout do dosavadní judikatury (rozhodnutí soudů). V druhé polovině roku 2004 Nejvyšší soud ČR upravil otázku odpovědnosti provozovatele placeného parkoviště ve svém rozhodnutí 25 Cdo 1174/2003 následovně:

„Provozovatel parkoviště, který se zákazníkem uzavřel dohodu o pronájmu parkovacího místa, aniž se zavázal dopravní prostředek po dobu umístění střežit, nenese objektivní odpovědnost za škodu na dopravním prostředku podle ustanovení § 435 obč. zákoníku.“

Vjezd a výjezd parkoviště byl uzavřen závorou a byl monitorován kamerovým systémem. Tyto ochranné mechanismy sloužily k plynulému fungování a výběru parkovného, nikoli ke střežení objektu či zaparkovaných vozidel. Parkoviště bylo také na informačních tabulích a na vytištěném parkovném lístku označováno jako nehlídané.

Soud vyšel z tohoto skutkového stavu a situaci vyhodnotil jako uzavřenou smlouvu, tedy dohodu o pronájmu parkovacího místa, nikoli dohodu o umístění vozu na hlídané parkoviště se závazkem jej po dobu umístění střežit.

Kdykoli budete chtít parkovat své auto na parkoviště, je potřeba, abyste rozlišovali mezi parkovištěm:

  • Parkoviště neplacené (většinou nehlídané)
  • Parkoviště placené
  • Parkoviště hlídané (většinou placené)

Úhrady škody na vykradeném autě se od provozovatele dočkáte jen a pouze v případech, kdy je parkoviště výslovně označeno jako hlídané (nestačí placené).

Jak se vám článek líbil?