Registr dlužníků (známý také jako „úvěrový registr“) je databáze, kde jsou evidovány osoby a organizace, které jsou se svými závazky po splatnosti. Tyto registry byly původně zprovozněny pro potřeby bankovních domů a jiných finančních institucí, aby mohly posuzovat důvěryhodnost a bonitu svého klienta. Dnes jsou tyto a podobné registry stále častěji využívány i podnikateli, aby např. předešli spolupráci s potenciálním klientem, který má špatnou platební morálku, tedy nesplácí své dluhy.

Bankovní a nebankovní registry dlužníků

Bankovní registr klientských informací (BRKI) funguje od roku 2002 (byl zřízen zákonem) pro potřeby bankovních institucí. Registr eviduje platební morálku klientů (tzv. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta), a to až 4 roky nazpět. Registr obsahuje jak pozitivní, tak negativní platební reference. Do registru se můžete dostat např. v případě, že nezaplatíte včas některou ze splátek nebo přečerpáte kontokorent. Úvěr, o který budete v budoucnu žádat, bude posuzován právě na základě bonity a důvěryhodnosti dle informací v BRKI. Bankovní instituce také využívají informace z Centrálního registru úvěrů vedeného Českou národní bankou.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) funguje na stejném principu s tím, že se orientuje také na nebankovní trh. Využívají jej nejčastěji instituce nabízející leasingové půjčky či splátkový prodej.

Provozovatelé těchto registrů (oficiálně nazývanými jako databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele) jsou sdruženi v celoevropské organizaci ACCIS.

Registr dlužníků SOLUS

Zřejmě nejznámějším rejstříkem dlužníků je SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům). Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je především přispívat k prevenci předlužování klientů a zvyšování vymahatelnosti dluhů po splatnosti. SOLUS sdružuje řadu bankovních i nebankovních institucí, telekomunikačních operátorů, distributorů energie a další společnosti (např. některé obchodní řetězce). Záznamy se v tomto registru dlužníků evidují 3 roky.

Stále přísnější pravidla

Záznamy v registrech dlužníků se posuzují stále přísněji. Některé finanční instituce odesílají do registrů nejen Vaše skutečné úvěry, ale dokonce i pouhé žádosti. Pokud si před výběrem nového úvěru obejdeme několik bankovních domů, abychom porovnali jejich nabídky, můžeme tak získat negativní hodnocení naší platební morálky. Tímto způsobem se může v registru ocitnout i klient, který fakticky nic nedluží.

Jsem v registru dlužníků?

Pokud si chcete ověřit, zda jste vedeni v registru dlužníků, nechte si vystavit výpis z příslušného registru. Výpis z registru dlužníků si poté budete moci vyzvednout osobně nebo nechat zaslat na dobírku v ceně řádově několika málo stokorun.

Níže uvádíme přímé adresy, kde můžete o výpis z registru dlužníků požádat a bezpečně zjistíte, zda jste vedeni v registru či nikoli.

Pro výpis z BRKI a NRKI: http://www.cbcb.cz/cz/ke-stazeni-1404041405.html

Pro výpis z registru SOLUS: https://www.solus.cz/

Pozor na ostatní registry dlužníků

Mezi pochybné a nedůvěryhodné registry dlužníků patří např. Centrální registr dlužníků (CERD), který na rozdíl od registru NRKI či SOLUS není registrovaný na úřadě pro ochranu osobních údajů. Ministerstvo financí vydalo upozornění pro širokou veřejnost, že odmítá jakoukoli odpovědnost za činnost CERDu. Další informace napovídající o pochybných praktikách CERDu můžete najít např. zde: http://www.anov.cz/clanky/aktualni/centralni-registr-dluzniku-cr-pod-vedenim-jiriho-jehlicky-ma-pochybny-charakter/

Jak se vám článek líbil?