Vlastníte dron či si ho teprve chcete pořídit? Pro jejich užívání je nutné znát pravidla létání s drony. Jak a kde mohu létat a s čím? Potřebuji pilotní průkaz? Od roku 2021 došlo k úpravě legislativy. Pojďme se tedy podívat na nová pravidla týkající se létání dronů.

Co je dron

Pod pojmem “dron” si většinou vybavíme kvadrokoptéru, tedy vrtulníček se čtyřmi rotory. Jde ale o mnohem širší pojem, který zahrnuje různá zařízení od malých hraček po futuristické letouny přepravující větší náklad.

Pro zajímavost, právní terminologie nezná pojem dron, místo toho používá název bezpilotní letadlo. Ta mohou být jednak řízena ze země, nebo se může jednat o stroje, které jsou plně autonomní, předem naprogramované k létání určité trasy či řízené umělou inteligencí.

Kategorizace dronů v legislativě

Pro svou různorodost jsou drony řazeny do tří různých kategorií. Pro každou z nich platí jiná pravidla provozu.

Do certifikované kategorie spadají drony, které mají např. sloužit k přepravě nebezpečného nákladu či osob. Je to spíše legislativní příprava do budoucna. Pro jejich provoz budou potřeba získat certifikaci obdobnou jako pro létání s letadly.

Specifická kategorie zahrnuje větší drony, které např. shazují náklad nebo jsou provozovány nad lidmi. Jde tedy o komerčně využívané přístroje, pro jejichž provoz je potřeba získat povolení Úřadu pro civilní letectví.

Většina dronů spadá do otevřené kategorie. Jde o drony, které jsou běžně prodávané na trhu. Poznáte je tak, že nesou jeden ze štítků s označením třídy C. Spadají sem také všechny drony zakoupené před 1. 1. 2023, které nemají štítek. Pokud jde o dron postavený soukromým modelářem, musí být jeho hmotnost nižší než 25 kg a nesmí přepravovat nebezpečné zboží a shazovat žádný materiál.

V rámci otevřené kategorie jsou dále drony děleny na třídy C0, C1, C2 a C3, do nichž jsou drony zařazeny podle svých fyzických vlastností (vzletová hmotnost, provozní rychlost, omezení pohonu, maximální výška letu nad zemí ad.).

K těmto třídám se vztahují třídy A1, A2 a A3, které rozdělují drony podle provozních omezení. Pro každou třídu A pak platí trochu jiná pravidla pro provozovatele a samotný let dronu. Běžní uživatelé se setkají s třídami A1, popř. A2 u větších zařízení.

Pravidla létání s drony

Existuje několik pravidel, která musíte dodržovat, pokud chcete létat s dronem jakožto běžný uživatel.

Požadavky na provozovatele

Minimální věk provozovatele dronu je 16 let.

V České republice není požadováno pojištění odpovědnosti provozovatele dronu za škodu, pokud dron neváží víc než 20 kg. Dejte si ale pozor na létání v jiných zemích, které mohou mít odlišná pravidla.

Pokud si opatříte dron, který spadá do otevřené kategorie, nemusíte získat žádný pilotní průkaz. Není potřeba licence na dron ani žádné zvláštní povolení. Musíte však zjistit, zda se na vás vztahuje povinnost registrace.

Drony bez registrace

Drony, které:

  • váží méně než 250 g a
  • nemají fotoaparát nebo kameru (s výjimkou hraček, které mohou být vybaveny i fotoaparátem či kamerou),

nepodléhají žádné registraci.

Registrace a on-line test

Pokud vlastníte větší dron, nebo jej chcete využívat k focení krajiny, budete se muset zaregistrovat u Úřadu pro civilní letectví, nastudovat si uživatelskou příručku a online informace. Následně musíte složit on-line test. Ten se skládá ze 40 otázek s výběrem odpovědí A, B, C, D.

Po složení testu dostanete doklad o absolvování online výcviku a identifikační číslo, kterým musíte označit všechny své drony. Registrace se vztahuje k osobě provozovatele, nemusíte ji tedy provádět u každého jednotlivého zařízení. Platí navíc po celé Evropské unii.

Pro provoz dronů v kategorii A2 navíc musíte podstoupit teoretickou zkoušku v zařízení Úřadu pro civilní letectví.

Návod na registraci naleznete přímo na stránkách Úřadu civilního letectví.

Kde je možné létat

S dronem si nemůžete létat, kde se vám zachce. Mohli byste totiž ohrozit letový provoz, rušit přírodu nebo porušovat soukromí lidí. Úřad pro civilní letectví zveřejňuje na stránce Řízení letového provozu přehled, na kterém si můžete najít mapy s vyznačenými oblastmi, ve kterých platí speciální pravidla létání s drony.

Běžné drony mají povolenou letovou hladinu maximálně 120 metrů nad zemí. Dron musíte navíc vždy mít na dohled, nemůžete ho ovládat, když jej nevidíte, např. v noci, pokud chybí osvětlení dronu.

Zákaz létání nad lidmi

Platí, že nesmíte létat nad lidmi. Výjimkou tvoří drony o hmotnosti menší než 250 g. Nicméně byste se i u takto malých zařízení měli létání nad lidmi co nejvíce vyhýbat.

S většími drony, pro které platí kategorie provozu A2, musíte v urbanistických oblastech navíc udržovat horizontální odstup od lidí nejméně 30 metrů. Nehody se stávají a jistě nechcete nikoho zranit. Navíc nesmíte lidem narušovat soukromí. Proto pokud provozujete drony s kamerou, musíte od nich získat souhlas, pokud je natočíte.

Na druhou stranu, pokud vás dron obtěžuje, nesmíte se jej snažit sestřelit či jinak poškodit. I když jde sestrojit či na trhu koupit rušička dronů, její použití není v České republice legální. Správný postup je obrátit se na policii. Věc pak pravděpodobně skončí v přestupkovém řízení.

Povinnosti pilota při řízení dronu

Když se rozhodnete pilotovat dron, je samozřejmé, že nesmíte být pod vlivem alkoholu a návykových látek. Musíte dodržet pokyny v uživatelské příručce.

Před letem musíte vždy vědět, v jaké zeměpisné oblasti let provádíte.

Měli byste si zkontrolovat, zda se kolem vyskytují překážky, anebo lidé.

Vždy si před letem překontrolujte, zda je dron a dálkové ovládání funkční.

Za letu vždy udržujte s dronem vizuální kontakt.

Pokud uvidíte překážku, letadlo, nebo zjistíte, že na místě probíhají záchranářské práce, musíte s dronem přistát.

3.7/5 - hodnocení čtenářů