Příspěvek popisuje legálnost použití antiradarů v České republice. Rozlišuje mezi dvěma typy antiradarů, aktivními antiradary (rušičkami), které zákon považuje za nelegální a pasivní antiradary, které řidiči mohou používat, neboť jen přijímají radarový signál.

Mohou se používat antiradary?

Jeden z mýtů, který panuje v české společnosti je nelegální používání antiradarů. Právní předpisy zakazují tzv. aktivní antiradary, resp. rušičky.

Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“). Viz §3 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Používání radarových detektorů, tzv. pasivní antiradarů není v České republice zakázáno. Pasivní antiradary pouze přijímají radarový signál. Neznemožňují ani neovlivňují funkci technických prostředků používaných policií.

Radarový detektor je pasivní elektronické zařízení, které je schopné naladění na stejnou frekvenci, kterou vysílají silniční radary a laserové radary. Tím s předstihem zachycuje frekvenční pásmo radarů používaných Policií ČR.

Přenosné detektory radarů nejsou pevnou součástí motorových vozidel ve smyslu vyhlášky 102/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nepodléhají tedy homologaci, resp. schválení technické způsobilosti.

Instalace pasivních antiradarů do motorových vozidel je legální

Průměrná účinnost antiradarů je 95%. Ve městech se jedná o téměř 100% úspěšnost informování řidiče, že je v blízkosti umístěn policejní radar, na dálnicích počítejte s 90% úspěšností odhalení.

Schopnost včasné detekce, resp. vašeho dobrždění do povolené rychlosti závisí vždy na konkrétních podmínkách. Nové pasivní antiradary jsou však nastaveny na hlášení min. 300 metrů před policejním radarem.

Některé typy antiradarů nejsou vhodné pro prostředí České republiky, a to např. i svou softwarovou verzí. Proto se ujistěte, aby Váš pasivní antiradar plnil úlohu strážce dobře.

5/5 - hodnocení čtenářů