Kupní smlouva na koně s předkupním právem: Hlášení změny, průkaz

kupní smlouva na koně

Srozumitelný pohled do světa koupě koně, prodeje koně a kupní smlouvy na koně, který vám nabídne nezbytné znalosti pro hladký a bezproblémový průběh procesu koupě i následných legislativních povinností. Z praxe doporučíme kupní smlouvu na koně s předkupním právem a následné hlášení změny majitele koně. Doporučujeme vyjednat i lhůtu na vrácení koně. Budeme se také věnovat otázce průkazu koně, který obsahuje veškeré důležité informace o zvířeti, jako jsou jeho plemeno, pohlaví, stáří a další identifikační údaje.

V tomto článku se podíváme na specifika obchodní transakce, jejímž předmětem je kůň. Sice vám neporadíme, jaké plemeno koně si máte koupit – od toho jsou jiné weby, ale pokud vás zajímá, jak sepsat kupní smlouvu na koně a jak koupi provést z právního hlediska, jste tu správně.

Techničák na koně

Nejprve se podíváme na to, co je třeba vědět před tím, než je podepsána smlouva o prodeji koně. Každý kůň je ze zákona povinně registrován v evidenci. Tato povinnost vychází z předpisů evropského práva, přičemž v České republice je základním předpisem plemenářský zákon. Zjednodušeně řečeno, každý kůň má průkaz podobný malému techničáku u aut.

Dozor nad vším vykonává Ministerstvo zemědělství, pro kterou vede evidenci pověřený subjekt. Tímto subjektem je Českomoravská společnost chovatelů a.s., která vede ústřední evidenci koní, oslů a kříženců. Reálně však veškerou činnost zajišťuje Ústřední evidence koní ČR (ÚEK). Právě ÚEK vede tzv. plemennou knihu, do níž jsou veškeré údaje o koních zapisovány.

Každý kůň má svůj průkaz (v minulosti označován jako modrý průkaz), kde jsou zaznamenány identifikační údaje o koni (včetně údajů o původu předků koně) a také případné lékařské diagnózy. Průkaz musí provázet koně při každém převozu a měl by být vždy tam, kde se kůň zrovna nachází. Do průkazu se například zaznamenává i to, zda je kůň určen ke spotřebě v potravinářském řetězci.

Průkaz koně však žádným způsobem nepotvrzuje vlastnictví koně. Vlastnické právo ke koni tak nelze z průkazu bez dalšího odvozovat. Každá změna majitele koně sice podléhá hlášení na Ústřední evidenci koní, nicméně se jedná pouze o evidenční účely, na které nelze spoléhat. Při plánované koupi koně je tak vhodné po prodávajícím požadovat doklad o nabytí koně, což je třeba právě kupní smlouva.

Kupní smlouva na koně

Jako každá smlouva, i ta, prostřednictvím které si koupíte či prodáte koně, musí mít standardní náležitosti. Samozřejmostí kupní smlouvy na koně je důkladná identifikace smluvních stran a předmětu koupě.

Kůň by měl být definován především unikátním identifikačním číslem, které je zapsáno v jeho průkazu. Doporučujeme dopsat také další údaje o koni, jako například plemeno či původ, nicméně tyto informace jsou zaznamenány v průkazu koně, který musí být vždy součástí transakce.

Povinné to není, ale smlouva by měla obsahovat rovněž plánované využití koně – tedy, zda se jedná o koně vhodného na dostihy, k práci či k rehabilitačním účelům. Ruku v ruce s tímto by měl stávající majitel koně ve smlouvě prohlásit, že kůň je k danému účelu vhodný.

Další podstatnou částí smlouvy by měly být informace o zdravotním stavu koně a výsledky případných prohlídek veterinářem. Pokud chcete mít jistotu, požadujte před koupí veterinární prohlídku koně. Smluvní strany by se v neposlední řadě měly dohodnout na způsobu předání koně a na úhradě případné přepravy.

Kolik stojí kůň

kolik stojí kůň

Zajímá-li vás, kolik stojí kůň, tak vězte, že cena koně se zpravidla pohybuje v řádech desítek tisíc – za staršího či naopak velmi mladého koně to jsou spíše nižší desítky, kůň v tom správném věku vás vyjde o poznání dráž. Samozřejmě závisí také na plemeni koně a jeho rodokmenu.

Šlechtěný kůň může stát klidně půl milionu. Pokud se jedná o závodního koně s výsledky, často je cena v řádu statisíců. V případě mezinárodních výsledků se cenově koně vyšplhaly k jednotkám milionů korun.

Pronájem koně

Stále oblíbenější způsob jako alternativa ke koupi koně je pronájem koně. Díky možnost nastavit si různá práva a povinnosti, se smlouva o pronájmu koně sepisuje jako plný, částečný anebo bezplatný pronájem.

Kupní smlouva na koně s předkupním právem

Jak to tak bývá, majitelé koní si se svými svěřenci často vybudují citovou vazbu a osud prodávaného koně jim není lhostejný. Proto se při obchodování s koňmi často sjednává předkupní právo.

Zjednodušeně řečeno, jedná se o situace, kdy se nový majitel rozhodne koně prodat – je-li sjednáno předkupní právo, má povinnost jako první oslovit původního majitele. Občanský zákoník nechává podrobnou úpravu předkupního práva na vůli stran, je tedy možné do smlouvy rovnou uvést cenu, za kterou si může původní majitel koně opět odkoupit.

Lhůta pro vrácení koně

Vzhledem k tomu, že kůň je živý tvor, bude mu chvíli trvat, než se v novém prostředí adaptuje. Musí si přeci jen zvyknout na nový domov i majitele. Z tohoto důvodu je dobré sjednat si lhůtu, během které je možné koně v případě komplikací vrátit. Jedná se o takzvanou koupi na zkoušku. Lhůta pro vrácení koně je na domluvě smluvních stran, v praxi je zažitá doba šesti týdnů.

Hlášení změny majitele koně

Podpisem kupní smlouvy to nekončí. Co je potřeba zařídit, když si koupím koně? Změnu vlastnictví koně je nutné nahlásit na ÚEK. Pro hlášení změny majitele koně existuje formulář, který obsahuje údaje o původním i novém majiteli. Proto je vhodné, aby je obě strany vyplnily rovnou s kupní smlouvou.

Registrovaná stáj pro koně

Pokud jste si koupili koně, je předpoklad, že máte prostor, kde ho ustájíte. Každá stáj musí být řádně registrovaná u Českomoravské společnosti chovatelů a musí jí být přiděleno číslo hospodářství. To platí i v případě, pokud bude kůň bydlet u vás na zahradě. Přeci jen se nejedná o psa, kterému stačí bouda. Ustájíte-li koně u sebe doma, budete muset takto vzniklou stáj zaregistrovat.

Vlastnictví koně

Koupě koně není hračka. Jak bylo popsáno v článku, je třeba učinit spoustu úkonů před samotnou transakcí, ale i po ní. Vlastnictví koně je poměrně dost legislativně hlídáno, což sice může způsobit přemíru administrativy, nicméně současně je alespoň zčásti zajištěno, že s těmito zvířaty bude nakládáno šetrně. Pokud jste se výše popsaným procesem zdárně prokousali a pořídili si vysněné zvíře, gratulujeme!

Nezávazné nacenění smlouvy na míru

Získejte zdarma nacenění pro sepsání smlouvy na míru od advokáta.

SMLOUVA NA MÍRU

4.5/5 - hodnocení čtenářů