Smlouva o pronájmu koně: Pronájem koně plný, poloviční, bezplatný

pronájem koně smlouva o pronájmu koně

Pronájem koně je stále oblíbenější způsob jak pro majitele koně (finanční příjem, delegace péče o koně), tak pro nájemce, který si koně užije aniž by ho musel vlastnit. Jak funguje pronájem koně pro rekreaci, dostihy nebo výstavy? Úprava práv a povinností je vždy na základě smlouvy o pronájmu koně. Lze sjednat i poloviční pronájem koně anebo bezplatný pronájem. Co vše obnáší dobrá smlouva a dohoda stran?

Proč pronájem koně

Jak jsme si demonstrovali v předchozím článku, koupě koně není jednoduchá a už vůbec ne levná záležitost. Ne každý má prostředky na to, aby si koně koupil. Rovněž majitel koně se může dostat do situace, kdy sám koně už zkrátka finančně nebo časově neutáhne a potřebuje se o toto břímě s někým podělit. Příjemnou alternativou pro obě strany je pronájem koně. Co obnáší pronájem koně, jak se píše a co obsahuje smlouva o pronájmu koně nebo co je to poloviční pronájem koně?

Jak funguje pronájem koně

Pronájem koně obecně znamená, že majitel poskytne koně k užívání třetí osobě za sjednanou úplatu. Své koně pronajímají často jezdecké kluby, a to svým členům, ale výjimkou není ani pronájem koně fyzickou osobou, která zkrátka samostatnou péči o koně nestíhá.

Můžeme rozlišit dva základní typy pronájmů koně:

  • Plný pronájem koně
  • Částečný pronájem koně

První skupinu tvoří takzvaný plný pronájem koně, kdy máte koně prakticky pro sebe se vším všudy.

Druhou variantou je částečný nebo-li poloviční pronájem koně – v tomto případě může zájemce koně využívat jen v určené dny v týdnu.

Specifickou skupinou je pak bezplatný pronájem koně, který se už blíží opravdovému vlastnictví.

Plný pronájem koně

plný pronájem koně

Plný pronájem koně nabízí většinou jezdecké kluby svým členům, ale do plného pronájmu vám koně může dát samozřejmě také soukromník. Kůň má u majitele potřebné zázemí a je zde ustájen, ale vy se o koně staráte a hlavně na něm můžete jezdit.

Velkou výhodou je, že máte konkrétního koně, na kterém jezdíte pouze vy, tudíž je zde velký prostor pro vytvoření citového pouta. Zároveň za koně nese stále zodpovědnost majitel, takže vy jako uživatel nemáte tak svázané ruce. Pro majitele je zase tento typ pronájmu výhodný v tom, že má koně pod kontrolou a může stále o jeho osudu rozhodovat.

Cena za plný pronájem závisí na mnoha okolnostech, ale pohybuje se často do deseti tisíc korun.

Poloviční pronájem koně

Částečný pronájem koně převažuje u soukromníků, kteří se o starosti (a radosti) s koněm spojené chtějí podělit s někým dalším.

Konkrétní podoba pronájmu koně je vždy na domluvě mezi stranami. Můžete si například dohodnout konkrétní dny a časy, kdy bude zájemce na koni jezdit. Samozřejmě nemusí jít pouze o prostou jízdu, většinou jsou sjednány také práce s koněm spojené, jako je například úklid ve stáji a podobně.

A protože s péčí o koně jdou ruku v ruce také určité pravidelné i nepravidelné náklady (strava, kování, návštěvy veterináře…), není výjimkou, že se majitel s uživatelem koně o tyto náklady spravedlivým dílem dělí.

Pronájem koně na svatbu

pronájem koně na svatbu

Nevýhodou polovičního pronájmu je, že o koně se dělí více lidí a možnosti jezdce jsou omezenější. Na druhou stranu je omezenější také zodpovědnost jezdce, který s koněm má minimum starostí. Jedná se tak o ideální volbu pro ty, kdo si chtějí pouze občas zajezdit bez větších závazků.

Bezplatný pronájem

Dosud jsme se bavili o situacích, kdy zájemce platí vlastníkovi koně větší či menší peníze. Existuje ale rovněž situace, kdy majitel pronajme koně bezplatně. Nabízí se otázka, proč by to dělal. Důvodů může být spousta – od zdravotních problémů až po dlouhodobý pobyt v zahraničí. Majiteli koně sice nic neplatíte, ale současně se staráte o veškerý provoz koně.

Kůň je v podstatě váš – můžete si s ním prakticky dělat co chcete, ale taky hradíte jakékoliv vzniklé náklady a máte za koně plnou zodpovědnost. Kůň je buďto i nadále ustájen u majitele, nebo si jej odvezete k sobě – záleží na domluvě.

Bezplatný pronájem je často mezistádiem před odkupem koně, ale mějte na paměti, že se situace může kdykoliv změnit a vy zůstanete bez koně.

Bezplatný pronájem koně se využívá také v případě, kdy kůň má být součástí svatby a novomanželé mají kamaráda či známého, který koně vlastní. Transakce nemusí být v rámci placeného pronájmu, ale i v případě bezplatného pronájmu se v praxi sepisuje smlouva, která vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost stran.

Smlouva o pronájmu koně

Vzhledem k tomu, že podstatou všech typů pronájmu koně je fakt, že kůň zůstává ve vlastnictví majitele, který tak o všem podstatném rozhoduje, pro obě strany je stěžejní uzavřít pečlivě sepsanou smlouvu.

Obdobně jako je tomu v případě jiných smluv, také ve smlouvě o pronájmu koně je potřeba důkladně identifikovat obě strany a také koně, který bude předmětem smlouvy. Tím to však nekončí. Jelikož občanský zákoník ponechává většinu práv a povinností na vůli stran, je o to více nutné dbát na správnou formulaci smlouvy.

Co obsahuje smlouva o pronájmu koně

Nezapomeňte připsat, jaké povinnosti ohledně údržby koně bude jeho uživatel mít (kydání hnoje, veterinářské prohlídky, krmení…) a konkretizujte i jeho práva – zejména, jakým způsobem a ve které dny bude moci na koni jezdit a k jakým účelům kůň slouží (rekreace, dostihy…). Když připíšete i způsob, jakým se budou strany dělit o náklady na péči o koně, předejdete případným sporům.

Zkrátka – čím konkrétněji vše popíšete, tím méně problémů může v budoucnu nastat.

Smlouva o bezplatném pronájmu koně může (ale samozřejmě nemusí) obsahovat rovněž povinnost vlastníka koně nabídnout při případném prodeji koně nejprve protistraně. Jak již bylo uvedeno výše, je nutné se dohodnout na způsobu a místě ustájení koně a jeho případném převozu.

Pronájem koně je alternativou k vlastnictví koně a poslouží zejména těm, kteří nemají dostatek financí nebo času na to, aby si koně koupili. Stejně tak poslouží majitelům koní, kteří již sami svého svěřence nezvládají a potřebují se o koně podělit. Pokud uvažujete o koupi koně, může být jeho pronájem tou správnou zatěžkávací zkouškou, která vám ukáže, zda jste na vlastnictví koně připraveni.

Nezávazné nacenění smlouvy na míru

Získejte zdarma nacenění pro sepsání smlouvy na míru od advokáta.

SMLOUVA NA MÍRU

5/5 - hodnocení čtenářů