Kryptoaktiva a Blockchain jako investiční nástroje: nová regulace

Kryptoaktiva a Blockchain technologie nově jako regulované investiční nástroje

Kryptoaktiva a Blockchain jako investiční nástroje jsou v posledních letech velice aktuální. Dne 3. listopadu 2023 zákonodárci v České republice uveřejnili ve Sbírce zákonů návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Novela zákona upravuje definici investičního nástroje a upravuje kryptoaktiva a blockchain nově jako regulované investiční nástroje.

Kryptoaktiva jako regulované investiční nástroje

Investiční nástroje nyní představují i technologie, které souvisí s kryptoměnami. Tyto kryptoměny fungují na principu tzv. technologie distribuovaného registru (DLT). Finanční oblast tuto technologii využívá v podobě kryptoaktiv.

Zákonná úprava reflektuje nové nařízení Evropské unie (nařízení 2022/858) o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu založené na technologii distribuovaného registru.

Pilotní režim

Pilotní režim znamená, že bude rozšířen okruh osob, které mohou vést evidenci cenných papírů, a které mohou být vedeny na DLT. Doposud mohl vést evidenci cenných papírů pouze centrální depozitář, avšak nyní by se okruh osob mohl rozšířit také na burzy a obchodníky s cennými papíry.

Digitální nástroje

Nařízení EU zmiňuje, že je potřebné, aby právní předpisy Evropské unie, které se týkají finančních služeb byly vhodné pro digitální éru. Digitální nástroje představují elektronické systémy, které přenáší velké množství dat na úložných zařízení. Digitální nástroje ve sdíleném registru usnadní obchodování.

Avšak v daném nařízení zcela chybí povolená infrastruktura finančního trhu. Díky ní by bylo možné využívat technologii sdíleného registru. A navíc poskytovat služby pro obchodování nebo vypořádání pro kryptoaktiva, která jsou považována za finanční nástroje.

Sdílený registr

Sdílený registr je úložiště informací vedoucí evidenci o transakcích. Sdílí se prostřednictvím souboru DLT síťových uzlů a synchronizuje se mezi nimi pomocí mechanismu konsensu.

Pravidla regulace trhů s kryptoměnami

Členské státy Evropské unie schválily v květnu 2023 pravidla regulace trhů s kryptoměnami (tzv. nařízení Markets in Crypto Assets). Toto evropské nařízení zavádí novou povinnost pro firmy, které obchodují s kryptoměnami. Tyto firmy musí získat registraci v Evropské unii.

V důsledku této novely budou mít úřady přístup k vybraným transakcím. Díky tomu by mělo dojít k větší transparentnosti obchodování a zabránění nelegálních operací.

Blockchain jako regulovaný investiční nástroj

V souvislosti s technologií distribuovaného registru se pojí tzv. blockchain. Blockchain představuje druh decentralizované databáze s neustále se rozšiřujícím počtem záznamů o převodech peněz.

Díky tomu jsou tyto záznamy v databázi zcela nezměnitelné. V důsledku toho je technologie velice odolná proti nejrůznějším útokům. Blockchain se využívá jako účetní kniha kryptoměn a navíc také uchovává transakce uživatelů.

Kryptoaktiva a Blockchain jako investiční nástroje zažívají velký boom. Regulace kryptoaktiv a blockchainu jako investičních nástrojů je krokem k začlenění těchto nástrojů nejen do investičního ale i do běžného života jednotlivců.