Jak zaměstnat Ukrajince v roce 2023

jak zaměstnat ukrajince

Chcete zaměstnávat Ukrajince a nevíte, co všechno je potřeba splnit, aby to bylo legální? Poradíme, jak zaměstnat Ukrajince, kteří přišli jako uprchlíci a jak zaměstnat ty, kteří jsou v České republice na pracovní povolení. Podmínky nejsou tak rozdílné a díky zákonu lex Ukrajina to může být snazší a rychlejší než kdykoli dříve.

Lex Ukrajina

Od počátku války na Ukrajině, se do celého světa začali stěhovat lidé, pronásledováni tímto konfliktem. Bylo zapotřebí sjednat normy, které by uprchlíkům usnadnily život v cizí zemi. V České republice byl ustanoven zákon lex Ukrajina. Ten se skládá z norem, které sestavila tři různá ministerstva.

Zákon navržený Ministerstvem vnitra upravil přidělení dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhl zákon o zaměstnávání, sociálním zabezpečení a dětských skupinách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navrhlo zákon o vzdělávání uprchlíků. Jedná se tak o komplexní pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny.

Zákony na dočasnou ochranu prošly schvalovacími procesy zrychleně a platily do 31. 3. 2023. Avšak situace se na Ukrajině nelepší a proto byl lex Ukrajina prodloužen ještě o jeden rok (tj. do 31. 3. 2024).

Uprchlíci, kteří o dočasnou ochranu v podobě lex Ukrajina zažádali, mají ve svých cestovních dokladech vízový štítek.

Zaměstnávání Ukrajinců v České republice

Zaměstnávání cizinců do dnešních dní šlo pouze tehdy, pokud měl cizinec povolení k zaměstnání a současně pobytu na území České republiky. Standardní povolení jsou následující:

  • Povolení k zaměstnání s povolením k pobytu, vydává se na dva roky a může se o dva roky poté prodloužit, vydává se pro cizince, kteří v České republice dostudovali, mají volný přístup na trh práce, ale potřebují povolení k pobytu.
  • Zaměstnanecká karta, vydává se na dobu platnosti pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti, maximální doba jsou 2 roky, dá se obnovit a platí pro nekvalifikované profese.
  • Modrá karta, vydává se na dobu platnosti pracovní smlouvy, maximálně však na dva roky s možností prodloužení, platí pro vysoce kvalifikované zaměstnání.
  • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, vydává se na pracovní smlouvu, kdy se převádí většinou nějaký odborník do jiného státu, platí maximálně 3 roky.

To vše platilo před konfliktem na Ukrajině. Pro uprchlíky z Ukrajiny platí nově právě také lex Ukrajina. Jedná se o doklad, který umožňuje také volný vstup na pracovní trh. Pro zaměstnavatele z toho vyplývá povinnost ohlásit jejich nástup do zaměstnání na Úřad práce.

„Ačkoliv pro zaměstnání ukrajinských občanu platí stejné podmínky jako občany jiných tzv. třetích zemí, je jejich situace aktuálně (jaro 2023) specifická a zaměstnání snadnější. Je to dáno tím, že se ohledem na ozbrojený konflikt na Ukrajině probíhající, získávají občané Ukrajiny velice snadno specifické druhy pobytových oprávnění jako je azyl, dočasná ochrana nebo vízum za účelem strpění, které jim umožňují zaměstnání na území ČR v podstatě bez omezení.“

 

Mgr. Petr Dvořák, advokát

www.dvorak-legal.cz


Řešíte aktuálně nějaký právní problém?

VLOŽIT DOTAZ

Jak lze zaměstnat Ukrajince uprchlíka

V první řadě si tedy od uchazeče vyžádejte vízový štítek. V případě, že ho ještě nemá, ale již o něj zažádal, by vás mělo zajímat, kdy se tak stalo. Uchazeči o práci, kteří zažádali o dočasnou ochranu před více, než 6 měsíci, ale vízový štítek ještě nemají, mají již nárok na to být zaměstnáni. Ti ale musí mít platné povolení, které vydává Úřad práce a žadatel tak prochází na trh práce tzv. bez testu.

Pokud žadatel nesplňuje lhůtu 6 měsíců, nesmí být zaměstnán. V případě porušení těchto předpisů se zaměstnavatel dopouští správního deliktu nebo trestného činu.

Zaměstnání Ukrajince na DPP

Zaměstnat Ukrajince smíte na pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Ve chvíli, kdy se jedná o člověka, který je utečenec, zákon neukládá žádné výjimky.

V případě, že by Ukrajinec nebyl utečenec, v žádném případě, pokud má vyřízenou zaměstnaneckou kartu, nesmí být zaměstnán na dohodu o provedení práce (DPP).

Co je potřeba pro zaměstnání Ukrajince

Než podepíšete s cizincem pracovní smlouvu, je nutné, aby byla provedená pracovně lékařská prohlídka. Většinou se k tomu dokládá také výpis ze zdravotní dokumentace, kterou by měl mít uchazeč od svého lékaře. Předpokládejme ale, že uprchlíci nic takové nemají. V tom případě se i tak prohlídka vykoná a cizinec uvede podle pravdy informace o svém zdravotním stavu. To vše se pak zaznamená do nové zdravotní dokumentace.

Povinnosti zaměstnavatele

Jak zaměstnat Ukrajince by teď mělo být již jasné. Pojďme se tedy podívat na to, jaké povinnosti má zaměstnavatel.

Po nastoupení zaměstnance do práce, musí zaměstnavatel podat oznámení o zaměstnání Ukrajince na Úřad práce. To samé také musí učinit, pokud nakonec zaměstnanec nenastoupil do práce nebo bylo zaměstnání ukončeno ze strany zaměstnavatele.

Kromě toho také zaměstnavateli vzniká povinnost proškolit Ukrajince po nástupu do zaměstnání. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti na pracovišti musí být provedeno srozumitelně pro cizince.

dotace na Ukrajince

Dotace na zaměstnání Ukrajince nejsou

I přes to, že už se do zaměstnávání utečenců z Ukrajiny pustilo mnoho firem z České republiky, stále je tu docela velké procento lidí, kteří zaměstnání nemají. Ti zatím čerpají sociální dávky a rozhlíží se, kde by mohli pracovat.

Vláda české republiky zatím nepočítá s tím, že by dávala dotace na zaměstnání Ukrajinců. Možná ale právě to, by pomohlo firmám vytvořit místa pro uprchlíky a tak snížit míru jejich nezaměstnanosti. Stát by tak klidně mohl použít již vytvořený zákon. Ten totiž říká, že za nově vytvořené společensky účelné pracovní místo vzniká nárok na dotaci. Firma tak může získat finance na jedno pracovní místo až na dobu 12 měsíců.

Máte dotaz? Zeptejte se online

Advokát Vám po odeslání Vašeho dotazu zašle e-mail s návrhem možností právního řešení.

Váš dotaz zodpovídá advokát Mgr. Petr Dvořák

Mgr. Petr Dvořák, advokátJsem samostatný advokát, sídlím v Praze, ale působím po celé ČR. Studoval jsem práva na Univerzitě Karlově v Praze, skončil v roce 2008, následně působil na Ministerstvu životního prostředí nejdříve v pozici referenta a následně vedoucího oddělení. Následně jsem přešel do advokátní kanceláře, kde jsem dodělal koncipientskou praxi a od roku 2016 mám vlastní praxi. Specializují se na právo trestní a právo správní, to pak s důrazem na právo cizinecké a právo životního prostředí. Každému případu se věnuji já osobně a osobní přístup mám i ke každému klientu. Pokud jde o odměnu, závisí na dohodě. Standardně je to buď hodinová sazba, pevná cena, odměna úkonová nebo procentní na základě úspěchu ve věci.

1/5 - hodnocení čtenářů