Jak otevřít masážní salon: Jak začít podnikat jako masér

jak otevřít masážní salon

Zajímá vás, jak začít podnikat jako masér? Poradíme vám, co všechno pro to musíte udělat, jaké musíte splnit podmínky pro provoz masérny a jaké jsou hygienické předpisy pro masážní salon. Co obnáší kolaudace masérny a co je to mobilní masér?

Jak začít podnikat jako masér

Pokud se chcete živit jako masér, pouze šikovné ruce vám k tomu nestačí. Ze všeho nejdříve si musíte vyřídit živnostenské oprávnění. Živnost, kterou k tomu potřebujete, se nazývá Masérské, rekondiční a regenerační služby a patří mezi živnosti vázané. To znamená, že pro její získání potřebujete mít odbornou způsobilost.

Odborná způsobilost pro maséry

  • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny nebo tělovýchovného lékařství
  • odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra
  • vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření
  • doklad o odborné kvalifikaci vydaný akreditovaným zařízením
  • profesní kvalifikace dle zákona o uznávání výsledku dalšího vzdělávání

Na živnostenský úřad (nebo kterýkoliv CzechPOINT) s sebou vezměte doklad prokazující dosažení odborné způsobilosti a průkaz totožnosti. K zisku živnostenského oprávnění kromě zmiňované odborné způsobilosti potřebujete být svéprávní a bezúhonní. Pokud tyto podmínky splňujete, živnostenské oprávnění je vaše.

Podmínky pro provoz masérny

Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, masérství je dle zákona o ochraně veřejného zdraví činnost epidemiologicky závažná. To znamená, že každý, kdo chce masírovat, musí mít zdravotní průkaz a zákonem vyžadované odborné znalosti.

Zdravotní průkaz

Zdravotní průkaz vám za poplatek vydá praktický lékař a vy byste jej měli mít vždy po ruce – nikdy totiž nevíte, kdy k vám do masérny zavítá kontrola. Rozsah znalostí, kterými masér musí disponovat, je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 490/2000 Sb., která  je prováděcím předpisem k zákonu o ochraně veřejného zdraví.

Provozovna

Dalším krokem bude výběr prostorů, kde budete masérské služby poskytovat. Provozovna by samozřejmě měla být umístěna ve vhodné a přístupné lokalitě, aby vás klienti našli. Než si vysněné prostory pronajmete, ujistěte se, že jsou k masérství vhodné, a to zejména z hlediska hygienických předpisů.

Hygienické předpisy pro masážní salony

Aby kolaudace masérny proběhla úspěšně, je nutné pečlivě vypracovat provozní řád. Jedná se o dokument, který bude schvalovat krajská hygienická stanice (KHS), proto lze více než doporučit se na jeho znění dotázat přímo na vaší spádové pobočce hygieny. Každá KHS totiž může mít o provozním řádu a jeho obsahu odlišné představy.

Provozní řád

Obecně však lze říct, že každý provozní řád obsahuje základní údaje o provozovně , provozovateli i provozované činnosti. Součástí musí být dále popis použití přístrojů, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, zásady dezinfekce, sterilizace či osobní hygieny pracovníků. V provozním řádu popište také, jakým způsobem budete zacházet se špinavým prádlem a odpadem.

Provozní řád musí schválit KHS a poté musí být vyvěšen v provozovně. Samotná provozovna musí být schválena stavebním úřadem, přičemž často bude rovněž vyžadován souhlas hasičů.

Po kolaudaci provozovny je nutné viditelně vyvěsit otevírací dobu masérny a informace o provozovateli.

Vybavení masérny

jak začít podnikat jako masér

Každý masážní salon musí mít lékárničku s předepsaným vybavením. Neobejdete se také bez kvalitního masérského lehátka, podhlavníků, prostěradel nebo ručníků. Veškeré kosmetické přípravky musí být v originálním označeném obalu. Dodržování data spotřeby by mělo být samozřejmostí. Hygiena po vás bude rovněž požadovat umyvadlo s tekoucí vodou a dezinfekční a čistící přípravky.

Opět lze doporučit kontaktovat příslušnou hygienickou stanici a informovat se o povinném vybavení masérny – byť jsou právní předpisy jednotné, není žádnou výjimkou, že se přístup a praxe v jednotlivých krajích liší.

Mobilní masér

Dosud jsme se bavili o masérských salonech. Alternativou k vlastní provozovně je tzv. mobilní masér. Mobilní masér nemá stálou provozovnu, ale sám jezdí ke klientům domů. Alfou omegou úspešnosti mobilního maséra je stálá klientela a schopnost dobře plánovat jednotlivé cesty za klienty.

Výhoda pro maséra spočívá v tom, že nemusí platit nájemné, ani se zaobírat přísnými hygienickými předpisy pro vlastní salon. Klienti zase nemusí opustit svůj domov, čímž ušetří drahocenný čas.

Na druhou stranu domácí provizorní podmínky se nikdy nemohou vyrovnat plně vybavenému masážnímu studiu. Masér je jednak omezen prostorem domácnosti, kterou navštíví a jednak množstvím věcí, které je schopen vzít si s sebou.

Povinnou výbavou každého mobilního maséra je skládací lehátko a základní sada masážních olejů. Maséři si často nosí s sebou také reproduktor, z něhož pouští relaxační hudbu, nebo třeba vonné tyčinky na navození té správné atmosféry.

Podmínky pro mobilního maséra

Určité administrativě se však ani mobilní masér nevyhne. Také on musí mít provozní řád schválený krajskou hygienickou stanicí. Ke klientům by měl mobilní masér nosit svůj živnostenský list, kterým v případě potřeby prokáže oprávnění k provozování masérské činnosti.

Vhodný je předem vytištěný informovaný souhlas, který klient před zahájením masáže podepíše – obsahem by měly být informace o zdravotních rizicích masáže a možné kontraindikace. Podepsané dokumenty od jednotlivých klientů by si měl masér důkladně uschovat pro případy možného budoucího použití.

3.4/5 - hodnocení čtenářů