Co má společného lékárna BENU, prodejna Pepco či trafika Trafikon? Ve všech případech se jedná o franchising. Tento koncept stále více proniká do podvědomí českých podnikatelů, avšak většina lidí stále přesně neví, co to znamená franšíza. Jak franchising či česky franšízing funguje? Kolik stojí si franšízu opatřit? A jak je to s právní úpravou?

Co je franšízing?

Franšízing můžeme definovat jako systém spolupráce mezi franšízorem, poskytovatelem licence, a podnikatelem, franšízantem. V rámci licence je poskytováno obchodní know-how, ochranné známky, postupy a procesy.

Franšízant tak může jednoduše rozjet svůj business, protože prodává zboží či služby pod jménem franšízora, který má již zavedený známý fungující podnik. Za to platí franšízorovi vstupní poplatek za licenci a následně roční poplatky či procento z prodeje.

Základy franšízingu se objevují již ve středověku, avšak tento koncept se plně vyvinul až v druhé polovině 19. století ve Spojených státech. Průkopníkem byla firma Singer, která zakládala franšízy, které prodávaly její šicí stroje.202

Oblíbeným způsobem podnikání se franšíza stala v oblasti gastronomie. Řetězce rychlého občerstvení McDonald a KFC či kaváren Starbucks zná snad každý na této planetě.

Franšízing se však používá v podstatě ve všech odvětvích od prodejen s kosmetikou Yves Rocher přes benzínové stanice Shell až po výuku angličtiny Helen Doron English.

Také na českém trhu podíl franšíz stále roste a postupně se stává dominantní formou podnikání.

Jak funguje franšíza?

Na začátku stojí fungující podnik, který chce rozšířit svůj podíl na trhu, ale není schopen či ochoten investovat do otvírání vlastních poboček. Místo toho uzavře smlouvu se začínajícím podnikatelem o vzájemné spolupráci. Franšízor bude i nadále vlastníkem ochranné známky či značky, předá však své znalosti či koncept podnikání franšízantovi.

Díky tomu, že používá osvědčenou značku, nemusí franšízant vynakládat prostředky na to, aby prorazil na trhu. Zejména v silně konkurenčním prostředí franšíza výrazně snižuje riziko neúspěchu.

Franšízant sice povede podnik pod značkou poskytovatele licence, avšak zůstává nezávislým podnikatelem. Náklady na otevření a nákup zboží nese sám. Je také vlastníkem majetku své franšízy a může do určité míry nastavovat i ceny. Zisk z podnikání pak patří pouze jemu. Franšízorovi zaplatí pouze dohodnuté provize.

Na druhou stranu může franšízor trvat na tom, aby franšízant dodržoval ve svém podniku určitá pravidla. Ta by měla být podrobně stanovena ve franšízové smlouvě.

Franšízová smlouva

Franšízová smlouva se v českém právním řádu nevyskytuje. Občanský zákoník však umožňuje uzavření smluv, které nejsou upraveny jako zvláštní typ. Zákon tedy pro franšízovou smlouvu nevyžaduje žádné zvláštní náležitosti ani formu.

Dohoda mezi poskytovatelem licence a začínajícím franšízantem by však měla být upravena podrobně. Franšíza totiž zahrnuje prvky mnoha typů smluv – kupní, nájemní, leasingové, o obchodním zastoupení apod. A rozhodně by neměla být uzavřena pouze ústně, i když to zákon povoluje.

Práva a povinnosti stran

Ve smlouvě by si strany měly dobře vymezit nejen svá práva a povinnosti, ale také odpovědnost za jejich porušení. Dohoda by měla definovat, jak vlastně franšíza vypadá, jaká práva duševního vlastnictví, zboží či služby franšízor poskytuje. Měla by stanovit, zda a jak franšízor nabízí marketingovou podporu a školení.

Důležité bude také určení poplatků za provozování franšízy, které bude hradit franšízant. V zájmu franšízanta je trvat na tom, aby franšízor nebyl oprávněn v jeho blízkosti poskytovat franšízu konkurentům.

Smlouva o franšíze se typicky uzavírá na dobu určitou, která by měla být alespoň tak dlouhá, aby měl franšízant šanci pokrýt své vstupní náklady a dostat se do plusu. Doporučuje se uzavřít ji alespoň na pět let. Ve smlouvě je dobré vyřešit i postup pro následné prodloužení či předčasné ukončení smlouvy.

Jak si můžete všimnout, nastavení vzájemných vztahů je v rámci franšízy velmi komplexní, a neuškodí tak smlouvu o franšíze konzultovat s odborníkem, nejlépe s advokátem se specializací na obchodní právo.

Vyplatí se franšíza?

Důvody, proč místo vlastního originálního podniku začít podnikat skrze franšízu, byly již nastíněny výše. Franšíza bude vyhovovat zejména těm, kteří neradi riskují a vyhovuje jim využít již předpřipravený koncept. Získají veškeré know-how a zboží k prodeji.

Na druhou stranu, ani ta nejlepší značka ještě negarantuje franšízantovi úspěch. Nejprve se musí dostat z červených čísel, protože počáteční investice je vysoká. I nejlevnější franšíza stojí kolem 100 000 Kč. U zavedených silných značek typu McDonald se cena za poskytnutí franšízy pohybuje klidně nad 20 milionů. Následně musí podnikatel platit další poplatky ze svého zisku.

Pokud jste našli díru na trhu či se pohybujete v odvětví, kde není konkurence tak vražedná, může být lepší otevřít si vlastní podnik. Můžete využít svou kreativitu, obchodní kontakty a zkušenosti v oboru a nakonec se třeba stát franšízorem sami.

5/5 - hodnocení čtenářů