Prezentujeme nový článek, tentokrát na téma cenovek a cen a s tím spojených milých, ale i nemilých překvapení při placení nákupu. Jistě se Vám už totiž někdy stalo, a pokud ne, tak se stane, že cena výrobku, který jste si koupili, nesouhlasí s cenou, kterou jste viděli u výrobku v polici nebo dokonce s cenou, která je nalepená anebo napsaná na výrobku samém.

Jak to je? Která platí? Má prodejce povinnost Vám prodat věc za zákonnou cenu? Co když zjistíte rozdíl v ceně až po zaplacení?

Platná cena je vždy ta nejblíže výrobku

Zjednodušeně řečeno, ale je to pravda. Sjednanou cenou při prodeji zboží je cena uvedená v informaci o ceně výrobku nebo služby, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak. Je to tedy cena, která je uvedená u výrobku, např. štítkem na regálu. Pokud by byla cena vyznačena na výrobku, tak platí tato cena, i když je odlišná od ceny uvedené například v již zmíněném regále.

Cena uvedená v informaci je tedy pro prodávajícího závazná a není oprávněn účtovat cenu jinou. S touto situací pak souvisí vznik poruchy, a to ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zde se jasně uvádí, že podnikatel je povinen jasně a srozumitelně označit výrobek / službu důležitým údajem, mezi které patří v taxativním výčtu i cena dle § 12 téhož zákona.

Po dlouhém hledání jsem také dospěl k závěru, že prodejce není povinen zboží za cenu zákonnou prodat. Tudíž pokud zjistíte před zaplacením zboží, že boty stojí 100 Kč místo 1000 Kč, nemůžete se domáhat prodeje za cenu nižší.

Zjištění rozdílné ceny až po zaplacení

Problém, který nastane asi nejčastěji, bude následující. Zjistíte, že cena uvedená na pokladním bloku je jiná, než cena uvedená na / u výrobku. Co teď? Jaká máte práva?

V tomto případě se prodejce dopouští protiprávního jednání, obohacuje se bez právního důvodu na Váš úkor. Zde se uplatní znění občanského zákoníku: Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Tedy máte právo, uplatnit nárok z bezdůvodného obohacení u prodejce, nejčastěji to bude místo všem dobře známé „informace“.

Mgr. Jan Novák, advokátní koncipient

5/5 - hodnocení čtenářů