Potřebujete jako zaměstnavatel poradit s tvorbou pracovních smluv? Jste zaměstnanec, který nedostal odstupné? Když jdete k právníkovi kvůli těmto problémům, měli byste vědět, jestli ovládá advokát pracovní právo dokonale, nebo je to jeho vedlejší agenda. A co to vlastně znamená, když se řekne specialista na pracovní právo?

Co spadá pod pracovní právo?

Pracovní právo upravuje vztahy, které vznikají při závislé práci nebo s ní souvisí. Jedná se o vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a o vztahy kolektivní povahy, tedy mezi skupinami zaměstnanců (odbory) a zaměstnavatelů (svazy).

Základním pramenem pracovního práva je zákoník práce. Další právní úpravu nalezneme v zákoně o kolektivním vyjednávání, v zákoně o zaměstnanosti či v zákoně o inspekci práce.

Pracovní právo odpovídá například na tyto otázky:

 • Co je to závislá práce?
 • Kdo je zaměstnanec a zaměstnavatel a jaká jsou jejich vzájemná práva a povinnosti?
 • Co obsahuje pracovní smlouva a jak vzniká pracovní poměr?
 • Jak končí pracovní poměr?
 • Jak je upravena mzda?
 • Kdy vzniká nárok na dovolenou?
 • Jak probíhá inspekce práce?
 • Na co mají nárok nezaměstnaní?
 • Jak se řeší spory v kolektivním vyjednávání?

Co vše řeší advokát na pracovní právo?

Odborník na pracovní právo by měl být schopen poskytnout komplexní služby zaměstnancům i zaměstnavatelům. Schopný právník na pracovní právo umí:

 • Zpracovat pracovní smlouvy, mzdové výměry a další dokumentaci pro vznik pracovního poměru pro zaměstnavatele
 • Zpracovat dokumentaci pro ukončení pracovního poměru (výpovědi)
 • Zkontrolovat zaměstnavatelům jejich vnitřní předpisy
 • Zkontrolovat pracovní smlouvy zaměstnancům a navrhnout jim řešení
 • Pomoct zaměstnancům při pracovněprávních úrazech a vymáhání náhrady škody
 • Poradit v oblasti ochrany osobních údajů na pracovišti
 • Zastoupit klienty při pracovněprávních sporech u soudu
 • Zastoupit klienty u mimosoudního řešení sporů
 • Poskytnout právní pomoc při vyjednávání kolektivních smluv
 • Poskytnout konzultace v oblasti pracovního práva s mezinárodním prvkem (např. přeshraniční zaměstnávání)
 • Organizovat školení z pracovního práva pro zaměstnavatele i zaměstnance

Jak se hledá advokát na pracovní právo?

Je těžké říct, kdo je v Česku nejlepší právník na pracovní právo. Nicméně specialistů, kteří se orientují na pracovněprávní problematiku, není málo.

Právní kancelář by měla vždy vyznávat individuální přístup. Dokumenty by měla připravovat svým klientům na míru, ne pouze vyplňovat podle vzorů.

Vyznat se v právních předpisech v pracovním právu nestačí. Dobrý advokát na pracovní právo by měl mít zejména zkušenosti z praxe, ale také rozhled v právu obchodním, které s pracovním právem úzce souvisí.

K vyhledání advokáta na pracovní právo můžete využít náš seznam advokátních kanceláří. Případně můžete zkusit stránky ČAK.

4.3/5 - hodnocení čtenářů