Ztráta občanského průkazu

ztráta občanského průkazu

Každému se může stát, že nedbalostí přijde o peníze nebo osobní doklady. Ztráta občanského průkazu je nepříjemná ale nikoliv neřešitelná záležitost. Co dělat, když vytratíte občanku? Jak dlouho se čeká na novou? A kolik vás to bude stát?

Pomoc, ztratil se občanský průkaz

Člověk často přijde na to, že nemá doklady, až když je potřebuje. Chybí v peněžence občanka? Nevytahovali jste ji někde? V klidu se zamyslete. Třeba jste ji nechali v místě, kde jste se jí prokazovali. Zkuste tato místa obvolat nebo obejít, jestli někdo váš průkaz nemá.

Také je možné, že jste si ji prostě založili. Opravdu dobře prohledejte místa u vás doma, kde by mohla být. Co třeba v autě?

Neměli jste štěstí a doklad se nenašel? Potom budete muset nahlásit jeho ztrátu. Nečekejte příliš dlouho. Někdo mohl váš průkaz najít a přivlastnit si vaši identitu. Zneužití občanského průkazu může mít mnoho podob. Může s ním třeba získat půjčku, kterou nebude splácet, využít ji k trestné činnosti atd. Problém je, že zneužití dokladu může být odhaleno až s výrazným odstupem. Neposkytujte proto pachateli příliš prostoru a nechte zanést ztracený doklad do databáze neplatných dokladů.

Jak postupovat při ohlášení ztráty občanského průkazu

Všichni občané ČR musí své osobní doklady chránit před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Když už se jedna z těchto situací stane, je nutno ji neprodleně ohlásit.

Kde se ztráta občanského průkazu ohlašuje?

Po ztrátě občanského průkazu se musíte dostavit na úřad, který vydává občanské průkazy. Jde o obecní úřady obce s rozšířenou působností a úřady městských částí Praha 1 až 22.

Ztráta občanského průkazu o víkendu neznamená, že si musíte počkat na úřední hodiny na obecních úřadech. Od roku 2021 lze ohlásit nejen odcizení ale i ztrátu občanského průkazu také na Policii České republiky. Zároveň byla zrušena možnost oznámit ztrátu na matričních úřadech.

Ztráta občanského průkazu v zahraničí pak musí být oznámena místní policii a následně na příslušném zastupitelském úřadě.

Jestliže budete chtít vyřídit nový doklad urychleně, je možné nahlásit ztrátu i na Ministerstvu vnitra. Za to si ale připlatíte.

Ztrátu můžete nahlásit osobně, ale můžete k oznámení zmocnit i jinou osobu. V takovém případě bude potřebovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Následky ohlášení ztráty občanského průkazu

Poté, co nahlásíte ztrátu, měly by úřady tuto informaci zaznačit do informačního systému evidence občanských průkazů.

Následně Ministerstvo vnitra zanese číslo občanského průkazu do databáze neplatných dokladů. Ohlášením ztráty tedy dojde ke konci platnosti dokladu. Díky tomu se předejde případnému zneužití vaší identity (tuto informaci budou mít úřady v EU i Interpol). Na druhou stranu, pokud následně průkaz najdete, nemůžete jej začít znovu používat. Vaší povinností je jej odevzdat, jinak pácháte přestupek.

Žádost o nový občanský průkaz

Poté, co ohlásíte ztrátu dokladu, musíte si vyřídit průkaz nový.

Kde žádat o nový občanský průkaz

Občanský průkaz vám vyřídí jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nemusíte tedy jet na úřad obce, ve které máte trvalé bydliště.

Ve zkrácené lhůtě si o něj můžete také požádat na Ministerstvu vnitra.

Bohužel, není možné požádat o nový občanský průkaz nebo si jej vyzvednout na zastupitelském úřadu v zahraničí. Musíte se proto vždy vypravit do ČR.

Žádost podáte tak, že vyplníte příslušný formulář. K tomu si připravte doklad totožnosti (může jít o rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz). Fotografie mít nemusíte, snímek vám pořídí přímo na úřadě.

Lhůty u žádosti o nový občanský průkaz

O nový občanský průkaz musíte požádat do 15 dnů poté, co ohlásíte jeho ztrátu.

Úřady pak mají povinnost stihnout jeho vydání do 30 dní od podání žádosti. Často to ale stihnou rychleji.

Pokud však z nějakého důvodu občanský průkaz urgentně potřebujete, můžete požádat o jeho vydání ve zkrácené lhůtě a to buď do pěti pracovních dnů, nebo expresně do 24 hodin. V případě expresního vydání si musíte doklad vyzvednout přímo na Ministerstvu vnitra.

Kolik stojí občanský průkaz

Vyřizujete-li nový občanský průkaz ve standardní době, vyjde vás jeho vydání na 200 Kč. Potřebujete-li jej do pěti dnů, zaplatíte 500 Kč. Při vydání do 24 hodin se hradí správní poplatek ve výši 1000 Kč.

Poněkud dráž by vás mohla vyjít opakovaná ztráta občanského průkazu. Přece jen máte ze zákona povinnost jej před ztracením chránit. Pokud jej ztratíte opakovaně, můžete dostat i desetitisícovou pokutu.

3.6/5 - hodnocení čtenářů