Chtěl bych se v tomto mém krátkém příspěvku pozastavit nad tím, s jakou lehkostí a rychlostí jsou naši poslanci vládních stran schopni dostat návrh zákona, který je podle všeho nesystematický a plný chyb, od návrhu, až k vydání ve Sbírce zákonů. Stačí jim k tomu většina v Poslanecké sněmovně a ignorance názorů opozice, Senátu a prezidenta ČR. Upozorňuji, že není mým cílem stavět se na stranu jakékoliv politické strany, ale poukázat na to, že na naší politické scéně neexistuje ochota diskutovat a zamyslet se nad tím, zdali názor druhého, není přece jenom tím správným.

První schválení zákona…

Dne 17. 12. 2010 byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen návrh zákona o Úřadu práce České republiky (pro 86, proti 57) a dne 30. 12. 2010 byl postoupen k projednání Senátu ČR. Účelem zákona je změna uspořádání úřadů práce, vytvoření centrálního úřadu a zejména údajná úspora finančních prostředků.

Před samotným projednáním na schůzi Senátu se dostalo tisku projednání v těchto senátních výborech – Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Všechny tyto výbory doporučily Senátu ČR daný návrh zákona zamítnout. Senát návrh zákona na 4. schůzi Senátu zamítá a ten se tedy vrací zpět do Poslanecké sněmovny. Při projednávání se senátoři pozastavovali především nad údajnou a iluzorní úsporou finančních prostředků, vytvořením generálního ředitelství v Praze a tedy přílišnou centralizací, rychlostí s jakou byl zákon připraven a účelem takto rychlého průběhu, velkým počtem logických a právních chyb, neschopností řešit problém nezaměstnanosti a nesmyslností tohoto zákona celkově. (Stenozáznam)

Sněmovna, i přes obrovskou vlnu kritiky z řad senátorů, setrvala na původním návrhu zákona a zákon opět schvaluje. (pro 105, proti 73)

Následně je tedy dne 11. 2. 2011 zákon doručen prezidentovi k podepsání. Prezident zákon nepodepsal a 23. 2. 2011 s argumenty o nevhodnosti tohoto zákona vrátil zpět sněmovně. (Stanovisko prezidenta republiky)

Dá sněmovna na doporučení?

A teď zkusme hádat, co na to osazenstvo Poslanecké sněmovny. Nebudu vás dlouho napínat – Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona. (pro 107, proti 68) Zákon byl vyhlášen 25. 3. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 73/2011 Sb.

Slovy prezidenta ČR

„Zákon je věcně sporný, není dobře připraven, není dostatečně prodiskutován a přichází v nevhodnou chvíli.“

Houževnatost našich poslanců

Jen “díky houževnatosti“ našich poslanců je již tento zákon součástí českého právního řádu. (Účinnost od. 1.4.2011) Jestli je to takto se zákony vždy, nezbývá nám než doufat, že poslanci ČR opravdu vědí, co dělají a hlasují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Jak se vám článek líbil?