Ručitel: Jak se nedostat do problémů při ručení

ručení ručitel

Požádal vás někdo z rodiny o to, abyste se stal jeho ručitelem, ale vy nevíte, co si máte pod tímto pojmem představit? I přes to, že jde o rodinného příslušníka, důkladně zvažte, zda tuto nabídku přijmete či odmítnete. Stát se ručitelem totiž není jednoduchým úkolem, protože se můžete i vy dostat do velkých problémů. Zvlášť ve chvíli, kdy dlužník nebude včas a dle předepsaných podmínek splácet své finanční závazky.

Co je ručení

Ručení, dříve známé jako rukojemství, je zajišťovací prostředek, je to finanční záruka, že bude dluh splacen. Pokud dlužník nebude dluh splácet, ručitel bude muset dluh splatit ze svého.

Ručení se v praxi používá často u hypotečních smluv (ručení při úvěrové smlouvě). Je časté ale i u občanských vztahů, kdy někdo někomu dluží a je potřeba vztah více pojistit právě tím, že se za dlužníka někdo zaručí. Pokud by nesplácel, pak se může věřitel po právu obrátit na ručitele a vymáhat dluh od něj (často finanční).

Kdo je ručitel

Stále nevíte, kdo je to ručitelem? Ručitel je člověk, který se svým podpisem a souhlasem zaváže k tomu, že v případě, že dlužník nebude splácet své finanční závazky včas, stává se osobu, na kterou tyto závazky přechází.

Jak tomu rozumět?

Ručíte svému bratrovi? Pak je to jednoduché. V momentě, kdy váš bratr nebude finanční závazek zvládat a nebude tak zasílat pravidelné měsíční splátky, bankovní nebo nebankovní společnost bude následně vymáhat po vás. Ručitel se tak stává náhradním dlužníkem, který bude ze strany věřitele kontaktován.

Kdo je spoluručitel

Spoluručitel je v některých smlouvách a prohlášení o ručení definován jako další ručitel. Z praxe je to často manžel nebo manželka. Nemusí jít však o rodinný či příbuzenský vztah.

Nevýhody ručení

Jakožto ručitel souhlasíte s tím, že splácení celého dluhu přejde na vás, jestliže člověk, za kterého ručíte náhle přestane splácet svůj finanční závazek, popřípadě své finanční závazky.

Jsem ručitel a dlužník nesplácí

Pokud tedy dlužník nesplácí své závazky, přechází tento finanční závazek na vás, a to bez výjimky. Je potřeba také zmínit, že kromě finančního závazku na vás přechází i možná rizika. Mezi tyto rizika patří případná exekuce nebo insolvence, jestliže finanční závazky nebudou řádně placený ani z vaší strany.

Roli ručitele důkladně zvažte

Jak jste se mohli dozvědět z předchozích odstavců, ručitel přebírá v případě porušení podmínek dlužníka za veškeré finanční závazky. Pochopitelně za ty finanční závazky, u kterých hraje roli jakožto ručitel. Role ručitele byla odsouhlasená a podepsaná ve formě smlouvy či nejčastěji prohlášení ručitele. Roli ručitele je dobré důkladně zvážit. V některých případech dochází k rozvracení vztahů, a to i mezi rodinnými příslušníky.

Prohlášení ručitele

Pokud vstupujete do vztahu jako ručitel, důkladně si pročtěte podmínky ručení.

Podmínky ručení

Ručit můžete jako ručitel za celý dluh anebo jen za vymezenou konkrétní část. V prohlášení či smlouvě může být uvedeno více ručitelů, kdy každý z nich bude ručit pouze za určitou část (finanční či jinou).

Ručení nezaniká smrtí dlužníka

Jeden z nejčastějších omylů ohledně ručení nastává v případě smrti dlužníka. Pamatujte, že ručení většinou nezaniká smrtí dlužníka. Zaniká smrtí dlužníka pouze v případě, že by dluh byl vázán pouze na osobu dlužníka (např. namalování obrazu dlužníkem). Při finančních dluzích ručení ale smrtí dlužníka nezaniká.

Částé dotazy k ručení pro křížovky

Pokud zrovna luštíte křížovku, často hledáte na internetu jak se řekne ručitel na čtyři nebo ručení na šest. Níže najdete správné odpovědi.

  • Ručení na čtyři je aval.
  • Ručení na šest je avalát.

Aval je způsob směnečného ručení, které vzniká písemným prohlášením na směnce. Ve směnečném ručení se ručitel nazývá avalista a dlužník, za kterého se avalista zaručuje, se nazývá avalát.

5/5 - hodnocení čtenářů