Použití emotikonu 👍 bylo bráno za digitální podpis a potvrzení smlouvy, zemědělec musel zaplatit 61 tisíc dolarů

Možná byste měli důkladně zvážit, jestli znovu pošlete emoji „palec nahoru“, protože by mohl být vnímán jako digitální podpis, potvrzení smlouvy a právní závazek.

Zemědělec ze Saskatchewanu v Kanadě byl pokutován za využití emotikonu poté, co mu byla přes SMS doručena dohoda a on odpověděl emotikonem 👍

Chris Achter argumentoval, že se jednalo pouze o potvrzení přijetí zprávy, avšak soud určil, že se jednalo o smluvní závazek. Chris Achter tak musí vyplatit 82 000 kanadských dolarů (cca 61 000 USD; 1 336 568 Kč) za neplnění kontraktu.

Případ se dostal k soudu, když pan Achter nedoručil 86 tun lnu, který se rozhodl v roce 2021 koupit odběratel zrna Kent Mickleborough, což pana Mickleborougha vedlo k žalobě.

Pan Mickleborough uvedl, že s panem Achterem se telefonicky domlouval na možné koupi a zmínil, že má zájem o koupi obilí v listopadu toho roku.

Poté zemědělci zaslal textovou zprávu s návrhem dohody a napsal: „Prosím, potvrďte smlouvu na prodej lnu“.

Pan Achter odpověděl emotikonem „palec nahoru“ (👍), ale len do stanoveného termínu neodevzdal.

Pan Mickleborough uvedl, že s panem Achterem má dlouhodobé obchodní vztahy a že zemědělec v minulosti souhlasil se smlouvami prostřednictvím SMS, což ho vedlo k předpokladu, že emotikon dohodu potvrdil.

Pan Achter však ve svém čestném prohlášení uvedl, že emotikon s palcem nahoru „pouze potvrdil, že jsem obdržel dohodu na prodej lnu. Nebylo to potvrzení, že jsem souhlasil s podmínkami“.

V překvapujícím rozsudku kanadského soudu publikovaném letos v červnu se soudce Timothy Keene přidal na stranu pana Mickleborougha. Přiklonil se k definici emotikonu na Dictionary.com, která uvádí, že „se využívá k vyjádření souhlasu, uznání nebo povzbuzení v digitální komunikaci“.

„Nejsem si jistý, nakolik je to příznačné, ale zdá se, že to odpovídá mému chápání z běžného používání – i jako pozdního přicházejícího do světa technologií,“ napsal soudce Keene.

Přidal, že i když je podpis „klasickou reprezentací“ potvrzení identity jedince, to nebrání tomu, aby jedinec využíval moderní metody – jako jsou emotikony – k potvrzení dohody, a že emotikon může být využit jako digitální podpis.

„Tento soud snadno přijímá, že emotikon palec nahoru je netradičním způsobem „podpisu“ dokumentu,“ napsal soudce Keene. „Nicméně v tomto kontextu to byl platný způsob, jak vyjádřit dvě funkce ‚podpisu‘,“ řekl – identifikovat podepisujícího, což se provádí prostřednictvím telefonního čísla pana Achtera, a vyjádřit přijetí smlouvy.

„Souhlasím s tím, že tento případ je nový (alespoň ve Saskatchewanu), avšak tento soud nemůže (ani by neměl) pokoušet se zastavit příliv technologií a obvyklých konvencí,“ uzavřel soudce.