Novela zákona o ochraně spotřebitele

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Novela zákona o ochraně spotřebitele byla schválena 9. prosince 2015. Změny, které provedla se týkají podnikatelů včetně těch, kteří podnikají na internetu. Novela zákona jim stanovuje nové povinnosti. Nejedná se tedy o změnu právního předpisu, který mění jen pár definic a právních termínů. Novela zákona o ochraně spotřebitele výrazně zasahuje do vztahů podnikatel a spotřebitel.

Novela zákona o ochraně spotřebitele 2015

Jedná se o novelu č. 378/2015 Sb., která mění zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele a  je účinná již od 28. prosince 2015. Proto se o ni hovoří jako novela zákona o ochraně spotřebitele 2015.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ADR

Nejvýznamnější změnou v zákoně o ochraně spotřebitele je možnost spotřebitelů řešit spor s podnikatelem mimosoudní cestou. Výrazně byla rozšířena pravomoc České obchodní inspekce. Spotřebitelé, kteří řeší např. reklamaci s eshopem, se nemusí už soudit tradičně přes soud (zdlouhavé a nákladné), ale nově mohou zadat případ k řešení ČOI.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se označuje ADR. Jedná se o anglickou zkratku ADR jako Alternative Dispute Resolution.

Příklady, co konkrétně novela zákona o ochraně spotřebitele změnila a jaké spory nyní budou moci být řešeny mimosoudně:

 • Odpovědnost za vady prodané věci
 • Spory o zaplacení kupní ceny
 • Spory ze smluv o dílo
 • Spory z půjček

Část novely zákona o ochraně spotřebitele je účinná od února 2016

Část novely zákona o ochraně spotřebitele Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů nabyla účinnosti již 1. února 2016. Pro podnikatele na internetu, především provozovatele eshopů a dalších výdělečných protálů to znamená nutnou změnu obchodních podmínek eshopu.

Podnikatelé, kteří prodávají zboží či služby přes internet, mají novou povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů.

Eshopařům doporučujeme, aby provedli změnu svých obchodních podmínek co nejdříve. Česká obchodní inspekce provádí pravidelné kontroly provozovatelů internetových obchodů a každé čtvrtletí inspektoři ČOI udělují tučné pokuty.

Tuto změnu musí podnikatelé provést do 3 měsíců od nabytí účinnosti, tedy do 1. května 2016.

Kdo řeší mimosoudní řešení spotřebitelských sporů?

Mezi subjekty, které budou řešit spotřebitelské spory patří:

 • Česká obchodní inspekce
 • Finanční arbitr
 • Český telekomunikační úřad
 • Energetický regulační úřad

Zákon o ochraně spotřebitele

 • zákaz nekalých obchodních praktik
 • zákaz diskriminace spotřebitele
 • informační povinnosti ohledně vlastností a způsobu použití výrobků
 • řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem
 • formálně správný průběh reklamačního řízení

Ochrana spotřebitele definice

Kdo je spotřebitel? Co říká wikipedie k ochraně spotřebitele? Spotřebitel je fyzická osoba, která má v rámci smluvních závazkových vztahů slabší postavení. Nový občanský zákoník 1.1.2014 ujednotil definici, neboť dříve mohla být spotřebitel také právnická osoba.

Občanský zákoník podává definici spotřebitele:

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Stránky věnující se ochraně spotřebitele najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Téma mimosoudní řešení spotřebitelských sporů začalo řešit Ministerstvo průmyslu a obchodu již v roce 2010. V první fázi docházelo v pilotním projektů k dobrovolné fázi, které se účastnili podnikatelé a spotřebitelé a byla jim nabídnuta možnost řešení sporu v rozhodčím řízení či mediace.

Na základě výsledků byl zpracováván návrh novely zákona o ochraně spotřebitele.

Návrh novely zákona o ochraně spotřebitele

Důvodová zpráva zákona o ochraně spotřebitele hovoří o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jako o alternativě k řízení soudnímu. Tradiční soudní řízení mezi podnikatelem a spotřebitelem je dlouhé a nákladné. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vedené Českou obchodní inspekcí či jiným orgánem má být rychlé a bez větších nákladů.

Požadavek nového řízení byl dán nechut podnikatelů a spotřebitelů řešit spory v rozhodčím řízení či mediaci, které buď byly zdlouhavé, zpoplatněné nebo de facto podobné řízení soudnímu.

Novela zákona o ochraně spotřebitele 2015

Jaké změny provedla novela zákona na ochranu spotřebitele 2015? Jednalo se především o 3 oblasti:

 1. Nová možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
 2. Nové definice
 3. Nové povinnosti podnikatelů

Novinkou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je mj. také možnost řešit případ zcela online, bez nutnosti navštívit úřad fyzicky. Samozřejmě po splnění zákonem stanovených podmínek, nejedná se o všechny případy.

Novela zákona o ochraně spotřebitele umožňuje řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou:

 • Spory z kupní smlouvy
 • Spory ze smlouvy o poskytování služeb

Ochrana spotřebitele 2015

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů by mělo být efektivním nástrojem pro spotřebitele a výrazně by mělo odlehčit také státu, resp. soudnímu systému. ADR má přinést především rychlost, efektivitu a nízké poplatky za řízení.

Pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů si můžete stáhnout zde.

Formulář pro zahájení mimosoudního sporu můžete vyplnit online zde.

Ochrana spotřebitele EU

Novela zákona o ochraně spotřebitele 2015 vychází z doporučení Evropské Unie (EU), resp. Doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách platných pro orgány odpovědné za mimosoudní vyrovnání spotřebitelských sporů, a Doporučení Komise 2001/130ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány při řešení spotřebitelských sporů dohodou. Z pohledu českých zákonodárců nejde tedy o žádnou novinku, avšak prověřený systém, který běžně funguje v zahraničních zemí.

Ochrana spotřebitele ČR

Ochrana spotřebitele poradna

Hledáte poradnu pro témata ochrana spotřebitele? Pokud řešíte některý z těchto či souvisejících případů, zadejte případ do poradny.

 • Odstoupení od smlouvy
 • Reklamace
 • Vrácení peněz
 • Problémy s nákupem v eshopu
 • Nedostali jste to, za co jste zaplatili
 • Máte podezření na klamavou reklamu
4.2/5 - hodnocení čtenářů