Kdy je vhodný advokát

kdy je vhodný advokát

Při řešení právnických problémů stojí člověk zpravidla před otázkou, zda investovat do právníka (advokáta), nebo vše řešit na vlastní pěst. Přílišná touha ušetřit může v konečném důsledku stát vaši peněženku více, než počáteční investice do právníka.

Ve filmech jsou advokáti nejčastěji vyobrazení při jednání před soudem. Nicméně právníci hrají důležitou roli také mimo soudní síně – jde zejména o přípravu a sepisování listin, komunikaci s úřady nebo protistranou či prosté poradenství. Pro které případy a situace je vhodné využít placené služby advokáta?

Přestože pojmy právník a advokát jsou odlišné, v tomto článku je používáme identicky – jedná se o odborníka na právní problematiku. 

Orientace v případu

Advokát vás nemusí provázet od začátku do konce vašeho problému – může zasáhnout jen do určitého procesu. Právník může pomoci v získání základní orientace v případu a v určení, zda má pro klienta smysl pouštět se do právního sporu.

Advokát může poskytnout analýzu situace, poradit ohledně důkazů a předpovědět pravděpodobnost úspěchu v případě soudního sporu. Tímto způsobem umožní klientovi informovaně rozhodnout, zda se vyplatí podniknout právní kroky a hájit svá práva, čímž ušetří čas a náklady na zbytečné soudní spory.

Sepsání žaloby či odvolání

Další situací, kdy se může vyplatit investice do advokáta, je snaha bránit se vůči úřednímu rozhodnutí. Může jít o klasický opravný prostředek ve formě odvolání, nebo třeba o žalobu směřující k soudu.

Často může jít například o spory s finančním úřadem, kdy každé zaváhání může mít velké finanční důsledky. Účast advokáta při sepsání žaloby či odvolání zajišťuje, že právní dokumenty jsou formulovány profesionálně a efektivně, což zvyšuje šance na úspěch při správním řízení. Kromě toho se postará o dodržení všech právních norem a procesních pravidel, aby byl dokument přijat k projednání soudem či příslušným úřadem.

Komunikace s protistranou

Najmutí advokáta může působit jako účinná pohrůžka protistraně a vést k řešení sporu bez nutnosti soudního řízení. Představme si situaci, kdy dlužník nechce svému věřiteli splatit svůj dluh. Pokud si věřitel na pomoc vezme advokáta, který dlužníka oficiální cestou vyzve k vyrovnání závazku, může se dlužník “leknout” a dluh splatit.

Jinými slovy, v momentě, kdy si člověk najme advokáta, představuje to pro protistranu jasný signál, že je připraven bránit svá práva a je ochoten podniknout právní kroky. Advokát takto slouží jako silný nástroj k vyjednávání, a dlužník, konfrontován s možností soudního sporu a náklady spojenými s tímto procesem, může být motivován k nalezení dohody.

Složité spory

Advokát je rovněž neocenitelným průvodcem v případě složitých a odborných sporů, kde je zapotřebí hlubšího právního porozumění a odborných znalostí. Určitým odvětvím zkrátka laik nemůže porozumět, a proto je nutné zaplatit si odborníky v daném odvětví, kteří v kombinaci s výbornými právními znalostmi dokážou případ analyzovat a formulovat další strategii na míru danému sporu.

Jde o hodně

Advokát se hodí také tam, kde si zkrátka nemůžete dovolit prohrát. Ať už vám jde o střechu nad hlavou nebo o péči o děti, v situacích, kdy jsou ve hře klíčové zájmy, jejichž ztráta by pro vás mohla mít zásadní důsledky, je advokát nezbytným spojencem.

V případech, kdy je v sázce mnoho, je zapojení advokáta prakticky nutnou investicí. Žádný právník vám sice nedokáže stoprocentně zaručit úspěch, nicméně jeho účast v právním procesu může výrazně zvýšit vaše šance na dosažení příznivého výsledku.

Osobní zainteresovanost

V neposlední řadě je třeba zvážit investici do advokáta v osobních sporech, v nichž jsme citově či jinak angažováni. Typicky jde například o rozvod nebo již zmíněnou péči o dítě.

V takových případech může právník pomoci jednak objektivně zhodnotit právní a finanční aspekty daného sporu a jednak díky svým odborným znalostem může klientovi představit realistická očekávání a pomoci mu vyhýbat se emocionálním rozhodnutím, která by mohla negativně ovlivnit celý průběh sporu. Právní zástupce takto zprostředkovává nejen právní, ale i psychologickou podporu, což je klíčové pro co nejhladší průběh těchto citlivých procesů.

Právník jako nutnost

V České republice lze ve většině případů vystupovat bez právního zástupce, přesto se ale najdou situace, v nichž je zastupování právníkem povinné.

Jde například o nutnou obhajobu, což je institut spadající do trestního řízení. Výčet situací, při kterých je nutné mít obhájce, vyjmenovává trestní řád. Nutná obhajoba se týká například mladistvých nebo obviněných, kterým hrozí odnětí svobody na více než pět let.

Mimo trestní řízení je nutné mít právníka při honbě za spravedlností u nejvyšších soudních instancí. Jedná se o dovolání k Nejvyššímu soudu, kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu či ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Tyto dokumenty musí zpracovat kvalifikovaný právník, jinak nemohou být u soudu projednány.

Mlčenlivost a odpovědnost advokáta

Pokud se rozhodnete do svých problémů angažovat advokáta, vězte, že veškeré vámi sdělené informace jsou u něj v bezpečí. Podle zákona o advokacii jsou advokáti povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb. To platí i pro zaměstnance advokátů.

Advokáti také nesou odpovědnost za škodu způsobenou svému klientovi v souvislosti s poskytováním právních služeb. Zde je klíčová příčinná souvislost mezi jednáním advokáta a vznikem škody. Jinými slovy – advokáta nemůžete hnát k zodpovědnosti za každý prohraný spor. Důležité je, zda byl spor prohraný kvůli pochybení advokáta. Pod takovým pochybením si lze představit například promeškání lhůty pro podání vyjádření k žalobě. Nicméně vždy bude záležet na dalších okolnostech případu.