Zákon o evidenci tržeb

Jistě jste již slyšeli o EET. Elektronická evidence tržeb je stále ještě novinkou, jež budí velké kontroverze. Upravuje ji zákon o evidenci tržeb, který byl vytvořen v roce 2016. Až v květnu roku 2020 by ale měla být spuštěna poslední vlna EET, kdy se jí budou muset začít řídit někteří řemeslníci. Co všechno vlastně zákon o evidenci tržeb obsahuje?

Obsah právní úpravy

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, upravuje práva a povinnosti poplatníků při evidenci tržeb a postupy finanční správy.

Subjektem evidence tržeb je poplatník z daně z příjmů fyzických nebo právnických osob. Předmětem tržeb pak jsou evidované tržby poplatníka, které proběhly na území České republiky.

Je nutné evidovat platby, které splňují formální náležitosti a zároveň zakládají rozhodný příjem. Jde o platby v hotovosti, kupony, vouchery, čipové karty, šeky, směnky, dárkové poukázky, stravenky, žetony, bitcoiny, započtení kauce či jistoty. Ústavní soud zrušil povinnou evidence plateb kartou. Rozhodným příjmem je pak příjem z podnikání.

Zákon upravuje, které tržby jsou evidované ve zjednodušeném režimu a které jsou zcela vyloučené z evidence tržeb.

Poplatníkovi je podle zákona uloženo množství povinností. Musí požádat o autentizační údaje. Následně získá certifikát pro evidenci tržeb. Vůči finanční správě má oznamovací povinnost ohledně svých provozoven. Poplatník je povinen evidovat tržby a zaslat datovou zprávou údaje o tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Zákon stanoví podrobně, co má být uvedeno v datové zprávě a co na účtence.

Ve zjednodušeném režimu postačí, pokud je datová zpráva zaslána do pěti dnů od uskutečnění evidované tržby.

Poplatník má dále informační povinnost vůči svým zákazníkům. Musí jim oznámit, že se na něj vztahují povinnosti EET.

Finanční správa má pravomoc prověřovat plnění povinností při evidenci tržeb. Za porušení povinností podle zákona hrozí poplatníkům pokuty do 500 000 Kč.

Úplné znění Zákona o evidenci tržeb

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.