Trendem moderní doby jsou předzaložené obchodní společnosti , tedy společnosti již založené a nabízené ke koupi. Podrobný rozbor této problematiky by vydal na několik desítek stránek, článek však shrnuje podstatný obecný rámec. A protože nejběžnější a nejžádanější obchodní společností je stále společnost s ručením omezeným (společnost s.r.o.), zaměříme se na tuto formu podnikání, respektive na prodej společnosti ready made s.r.o.

Co je to ready-made společnost?

Jak název napovídá, jedná se o již vytvořenou společnost. Společnosti ready-made jsou zakládány s cílem je následně prodat, v mezidobí nevykonávají prakticky žádnou činnost. Podnikání založené na prodeji R-M společností se stále rozmáhá, což je důsledkem určité komplikovanosti naší právní úpravy. Právě rychlost a jednoduchost je hlavním argumentem společností podnikajících na tomto poli – je jistě pohodlnější a časově úspornější si koupit již hotovou společnost se vším všudy, než začínat od nuly a svépomocí studovat všechny potřebné právní předpisy a obíhat jednotlivé úřady. Cena ready-made společností se pohybuje přibližně na 20 000,- Kč. Advokátní kancelář provozující YourFirm.cz nabízí ready made společnost s.r.o. v ceně 18.900,-Kč.

Kanceláře advokátů ze společnosti YourFirm

Prodej společnosti ready made s.r.o.

Nechcete-li svůj vstup do světa podnikání již odkládat a rozhodnete-li se pro koupi již hotové ready made společnosti, zde je stručný nástin toho, co můžete očekávat. Základní výběr probíhá většinou přes internet. Na stránkách subjektu, u kterého chceme koupi realizovat, si vybereme jednu z nabízených společností – nejčastěji dle roku založení, sídla podnikání a obchodní firmy (tedy názvu). 

yourfirm_banner

Klient se musí rozhodnout, zda chce název, sídlo, předmět podnikání a další náležitosti změnit – v případě, že se nespokojí s již nastoleným stavem, poskytovatel dokumenty samozřejmě přetvoří dle jeho přání. Je však nutné počítat se zvýšením ceny, neboť tato změna s sebou nese určité poplatky. Nicméně dnes je obvyklé, že tyto změny jsou v konečné ceně již zahrnuty.

Samotný prodej společnosti ready made s.r.o. probíhá většinou formou smlouvy o převodu obchodního podílu. Uzavřením smlouvy se klient stává majitelem společnosti a může prakticky začít podnikat, a to i přesto, že provedené změny ještě nejsou zapsány do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud má na zápis změn lhůtu pěti dnů ode dne podání. Jakmile klient obdrží nový výpis z OR, nic mu nebrání v tom, aby podnikání odstartoval naplno.

Výhody společnosti ready made s.r.o.

vlajka yourfirmJednou z největších výhod koupě R-M společnosti býval již složený základní kapitál, který u s.r.o. činil 200.000,- Kč. Právě výše základního kapitálu byla pro mnohé závažnou překážkou v začátku podnikání, neboť ne každý takovou částkou na samém startu podnikání disponuje. R-M společnosti mají základní kapitál již složený, avšak posléze si jej prodejce takovýchto společností opět vyvede, v reálu tak ve společnosti žádné finanční prostředky nejsou. 

Toto však platilo pouze do konce minulého roku, počínaje tím letošním je výše základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným stanovena na symbolickou jednu korunu. Popsaná překážka tak odpadá, avšak atraktivita R-M společností tímto utrpět nemusí. Poskytovatelům se snižují náklady na založení s.r.o., což může logicky vyústit v nižší prodejní cenu.

Další výhodou je absence jakýchkoliv závazků – kupujeme společnost s čistým štítem, neboť ta po založení žádnou činnost nevyvíjí. Takto by to alespoň mělo být, avšak i zde můžeme narazit na podvodníky, kteří nabízí k prodeji již zadlužené společnosti. Určitým varováním může být například nápadně nízká cena. Proto je třeba vyhledávat již prověřené společnosti s dobrými referencemi.

Stěžejním důvodem, proč se rozhodnout pro R-M společnost, může být také její historie, respektive větší počet let uběhnuvších od založení. Taková společnost vyvolává dojem stability a vzbuzuje více důvěry než úplný nováček.

Co se týče zmiňované rychlosti, zákonodárci se již delší dobu snaží proces založení společnosti s.r.o. urychlit a také zjednodušit.

Pokud v tom umíte chodit, nejedná se o žádný běh na dlouhou trať. Avšak ready-made společnost je zde spíše pro ty, kdo tyto zkušenosti nemají a neradi by si své podnikání znechutili hned zpočátku.

Závěrem o založení s.r.o. a společnosti ready made

Ready-made společnost se určitě nehodí pro každého. Je nutné zvážit, co od společnosti očekáváte. Pokud máte přesnou představu a specifické požadavky, je lepší zvolit cestu vlastního založení, jelikož následné změny již vytvořených dokumentů koupené R-M společnosti by mohly být časově a finančně náročnější. 

Chcete-li si ulehčit práci a nevadí vám si za to připlatit, je ready-made společnost s.r.o. dobrou volbou. Poskytovatelé jsou odborníci, u nichž byste měli mít jistotu bezvadnosti a profesionality. Předají vám hotovou obchodní společnost se všemi náležitostmi a následně je na vás, jak nové příležitosti využijete. 

Ať už zvolíte jakýkoliv způsob, mějte na paměti, že základem úspěšného podnikání je kvalitní a transparentní zázemí.

Jak se vám článek líbil?