Koronavirus a OSVČ a podnikatelé

koronavirus a osvč a podnikatelé
Koronavirus a osvč a podnikatelé

Život v době pandemie koronaviru COVID-19 se hodně zpomalil. Zpočátku byla pozornost upnuta na zdravotnictví, ale nyní mimořádná opatření začínají negativně dopadat na celou ekonomiku, světovou i českou. Někteří hovoří o začínající finanční krizi 2020. Podnikatelé a živnostníci potřebují nutně pomoc od státu, aby překonali období, kdy jsou jejich firmy zavřené, nebo mají výrazně nížší tržby. Jaká opatření vláda přijala na podporu OSVČ a podnikatelů?

Jednorázová podpora pro OSVČ

Pro koho je opatření určeno: pro OSVČ

Od kdy platí: musí schválit Parlament

Kdo poskytuje: Finanční správa

Vláda navrhuje jednorázovou podporu 500 Kč na den v celkové výši 25 000 Kč. Měli by na ni nárok někteří živnostníci. Podmínky jsou však nastaveny poměrně úzce. OSVČ musel kvůli nouzovému stavu zavřít svou provozovnu nebo nemohl z významné části podnikat. Po vlně kritiky návrhu zákona k podmínce, že na jednorázovou podporu dosáhnout pouze ti OSVČ, kterým v prvním čtvrtletí 2020 poklesly tržby o 10% oproti stejnému období v roce 2019, se zákon projednává bez této podmínky. Na podporu by tam měla dosáhnout většina OSVČ.

Kurzarbeit: program Antivirus

Pro koho je opatření určeno: pro zaměstnavatele

Od kdy platí: od 6. dubna bude moci firma požádat o proplacení vyplacených mezd za měsíc březen, následně pak vždy na konci měsíce

Kdo poskytuje: Úřad práce

Kurzarbeit není přímo podpora podnikatelů, ale spíše opatření na zachování pracovních míst. Zaměstnavatel zkrátí zaměstnancům pracovní dobu a část nákladů na mzdy mu proplatí stát.

Zaměstnavatel může žádat o refundaci mezd ve dvou režimech. Režim A se vztahuje na situace, kdy je zaměstnanec v karanténě. Tehdy pobírá 60% mzdy. Pokud je provoz podniku uzavřen nařízením vlády, pobírá 100% náhradu mzdy.

Režim B se týká překážek v práci na straně zaměstnavatele. Pokud je významná část zaměstnanců v karanténě či pečuje o dítě, pobírá zaměstnanec 100% náhradu mzdy. V případě, že nejsou dodávky surovin či výrobků, zaměstnanec pobírá 80% náhrady mzdy. Pokud je problém na straně poptávky, dostává 60% náhradu.

Procenta se počítají z průměrné superhrubé mzdy, tedy z 48 400 Kč.

Půjčky COVID

Pro koho je opatření určeno: pro OSVČ, malé a střední podniky

Od kdy platí: 2. dubna

Kdo poskytuje: Českomoravská záruční a rozvojová banka, další banky

Jedná se o bezúročné půjčky, které nastavilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jednotlivé vlny spouštění úvěrů jsou však rychle vyčerpávány.

V programu COVID I šlo čerpat úvěr 500 000 Kč až 15 000 000 Kč oproštěný od úroků a poplatků. Měl by firmám pomoci pokrýt provozní výdaje v době krize. Úvěr mají firmy splatit do 2 let.  Příjem žádostí byl pozastaven 20. 3. 2020.

V programu COVID II ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka za úvěry, které si podnikatelé sjednají u komerčních bank a přispěje až 1 000 000 Kč na úhradu úroků. Programu se nemohou účastnit podnikatelé s provozovnou v Praze.

Zastavení EET

Pro koho je opatření určeno: pro subjekty podléhající elektronické evidenci tržeb

EET je zastaveno na dobu do konce nouzového stavu a ještě dalších 3 měsíců, které budou následovat. Nikdo nemusí evidovat tržby a finanční úřady plnění povinností vyplývajících z EET nebudou řešit.

Zároveň se také odkládají další vlny EET, které měly přijít na jaře 2020. Teprve po obnovení fungování EET se tyto vlny uskuteční.

Ošetřovné

Pro koho je opatření určeno: pro OSVČ s dětmi

Od kdy platí: od 1. dubna je možné podat žádost

Kdo poskytuje: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyplácí Úřad práce

Živnostníci neměli dosud na rozdíl od zaměstnanců nárok na ošetřovné. Zavřené školy a údiv nad touto nespravedlností vedl k tomu, že nově o příspěvek mohou žádat i OSVČ.

Lze získat 424 Kč za den, pokud se OSVČ stará o dítě do 13 let věku a nepracuje. Ošetřovné nemůže zároveň čerpat druhý rodič. Proplácí se zpětně.

Úlevy na pojistném na zdravotní a sociální pojištění

Pro koho je opatření určeno: pro OSVČ

Od kdy platí: od března do srpna 2020

OSVČ jsou odpuštěny platby na zdravotní a sociální pojištění do výše minimální zálohy. Podnikatelé tedy doplatí pouze rozdíl mezi výší pojistného, která jim byla vyměřena a minimální zálohou. Budou měsíčně platit o 2544 Kč méně na sociální pojištění a 2352 Kč na pojištění zdravotní. Za šest měsíců tak ušetří téměř 30 000 Kč.

Úlevy na daních

Pro koho je opatření určeno: pro daňové poplatníky

Ministerstvo financí vypracovalo liberační daňový balíček. Podle něj lze podat opožděně daňové přiznání a bude prominuta červnová záloha na daně z příjmu. Dále jsou zde úlevy při podávání kontrolních hlášení u DPH, odklad záloh na silniční daně či prominutí pokut za pozdně podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Moratorium na splácení úvěrů a hypoték

Pro koho je opatření určeno: pro dlužníky

Od kdy platí: návrh musí projít Parlamentem

Kdo poskytuje: banky

Vláda navrhuje, aby mohli dlužníci požádat o odklad splácení úvěrů a hypoték, které byly sjednány před 26. březnem 2020, a to na tři nebo šest měsíců a bez sankcí. Některé banky toto již svým klientům umožňují samy od sebe.

Návrh se nevztahuje na dluhy na kreditních kartách, kontokorent, operativní leasing, revolvingové úvěry a obchody na kapitálovém trhu.

O odklad splátek bude třeba požádat, nebudou zastaveny automaticky.

Náhrady škod, které vznikly opatřeními zavedenými v nouzovém stavu

Stát odpovídá podnikatelům za škody, které jim vznikly v souvislosti s použitím krizového zákona a vyhlášením nouzového stavu. Nicméně od 24. března přestala vláda vydávat opatření podle krizového zákona a začala využívat opatření, která vydává ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Je otázkou, jak se budou podnikatelé náhrady škody v praxi domáhat.

Zvažované kroky

Vláda také diskutuje o dalších pomocích nejen pro podnikatele. Jde např. o:

  • odpuštění sociálního pojištění pro celou firmu za jeden měsíc
  • odložení placení nájmu na tři měsíce či půl roku nejen pro podnikatele, ale i nájemníky fyzické osoby
  • lex COVID, zákon, který má pomoci podnikatelům, aby se nedostali do insolvence
5/5 - hodnocení čtenářů