Řešit spory soudní cestou sebou nese riziko, že v případě neúspěchu se vám může žaloba pořádně prodražit. Zaplatíte totiž nejen svému neúspěšnému právníkovi a veškeré soudní poplatky, ale navíc ještě právníkovi protistrany. Platíte také za pochybení či neznalost soudů a soudců. Soudní poplatky nejsou v České republice vůbec nízké a navíc musíte počítat s tím, že soudní náklady jsou navýšené o náklady protistrany. Pokud soud prohrajete, může se vám celá situace zvrhnout v noční můru.

Současná právní úprava – kdo platí za soudy

Podle současné právní úpravy přizná soud účastníkovi soudního sporu, který měl plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování práva. To znamená tomu, kdo byl žalobcem a žalobě bylo vyhověno. Stejně tak to je, pokud jste byli žalovaným a žaloba byla zamítnuta. Zkrátka kdo prohraje soudní spor, nese veškeré náklady řízení. Veškerými náklady rozumíme především:

  • Soudní poplatky
  • Odměna advokátovi
  • Náklady, které musela vynaložit protistrana.
  • Náklady na vypracování znaleckého posudku atd.

Pokud máte u soudu jen částečný úspěch

Pokud měl účastník v soudním sporu jen částečný úspěch, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, případně nepřizná náhradu nákladu žádnému z účastníků. Existuje ještě modifikační pravidlo, podle kterého jsou-li důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat, i když by na ni měl vítěz sporu mít právo. Při zkoumání, zda existují důvody hodné zvláštního zřetele, přihlíží soud k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům obou účastníků řízení.

Spravedlnost je dnes složitá a drahá

Domoci se spravedlnosti je dnes náročné, složité a drahé. Naskytuje se otázka, proč má účastník řízení platit za hledání práva, proč má platit i za to, že soudy nebyly schopny rozhodnout spor rychle, efektivně a levně, když se například jeden účastník odvolá a odvolací soud vrátí spor prvoinstančnímu soudu. Spravedlivé je to, že ten, kdo prohrál musí platit. Otázkou však je, proč tolik? Proč stát a jeho dobře placení soudci nezajistili, aby vítěz vyhrál a poražený prohrál rychle? Proč musí účastníci trpět tím, že různé soudy si právo vykládají jinak?

A návrh na řešení?

Logické a rozumné by bylo, aby poražený platil jen náklady své a náklady vítěze jen za řízení v jednom stupni. Ostatní náklady a náhradu nákladů by měl nést stát. Ten by měl nechat určité procento zaplatit špatně rozhodujícím soudcům. Poražený by měl platit náklady na řízení v další instanci jen tehdy, pokud se jeho opravné prostředky ukáží nedůvodnými a další posuzování věci zbytečné.

3.2/5 - hodnocení čtenářů