Rozjíždíte startup nebo chcete rozšířit svou podnikatelskou činnost do nové sféry a přemýšlíte, jak ochránit svůj nápad, produkt či službu před nekalou soutěží? Pro ochranu duševního a průmyslového vlastnictví můžeme využít patenty, ochranné známky nebo obchodní tajemství. Každý z těchto způsobů ochrany má své různé využití a náklady, které bychom měli před jejich zvolením pečlivě zvážit.

S touto rozvahou vám může pomoci služba IP Scan, která operuje pod EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví). To znamená, že služba je nejen oficiálním způsobem dosažení asistence při zajišťování ochrany průmyslového vlastnictví, ale je i dotovaná ze zdrojů Evropské unie.

Co je IP Scan

Služba IP Scan pomocí odborníků na duševní právo analyzuje vaši společnost, rozsah jejího duševního vlastnictví a vybere nejlepší strategii pro jeho ochranu. Relevantní informace k této analýze musí ale pracovníci služby získat od vás. Je proto nutné, aby jste při úvodním a průběžných rozhovorech podávali co nejvýstižnější informace.

Česká republika je jedna z 11 států Evropské unie, která tuto službu poskytuje pomocí Fondu pro MSP (malé a střední podniky).

Jak to probíhá?

Po tom, co vám Úřad průmyslového vlastnictví přiřadí odborníka, uzavře s vámi smlouvu o mlčenlivosti, abyste si mohli být jistí, že informace, které mu sdělíte, nebudou nijak šířeny.

Po jejím uzavření se dostanete do první fáze služby, ve které vyplníte dotazník, kde popíšete, co vy nebo vaše společnost dělá, jaké produkty nebo obchodní tajemství máte, a tím nastíníte, jakým směrem by se měl odborník vydat.

V druhé fázi bude odborník na duševní právo analyzovat váš obchodní závod nebo podnikatelský záměr. Během analýzy s vámi povede řadu rozhovorů, které se budou odrážet od dotazníku, který jste vyplnili v první fázi.

V třetí finální fázi vypracuje příslušný odborník zprávu, ve které doporučí program začlenění zjištění analýzy do obchodního plánu vaší společnosti. Zpráva bude obsahovat konkrétní kroky, které byste měli provést k ochraně duševního vlastnictví vašeho závodu. Může se jednat o doporučení např. patentu, průmyslového vzoru nebo ochranné známky. Je také možné, že nějaké know-how bude lepší ponechat obchodním tajemstvím.

Jak dostat dotaci na IP Scan?

Fond pro MSP poskytuje dotaci na službu IP Scan ve výši 90 %. Náklady na službu jsou stálé, takže nehledě na velkost vaší společnosti (při splnění podmínek) služba stojí 900 EUR. Při kvalifikaci pro grant budete tedy doplácet pouze 90 EUR.

Podmínky pro získání dotace

Pro splnění podmínek grantu vaše společnost nesmí mít:

  • více než 250 zaměstnanců a
  • obrat větší než 50 milionů EUR ročně.

O grant je možné zažádat i pokud máte pouze začínající startup. Jestli však některou z podmínek nesplňujete, neznamená to, že službu nemůžete využít. Pouze ji budete muset uhradit v plné výši.

Žádost o gran z Fondu pro MSP

Abyste mohli zažádat o grant z Fondu pro MSP, budete se muset zaregistrovat na stránkách fondu. Registrovat se lze jako právnická nebo fyzická podnikající osoba, případně i jako zástupce. Pro registraci jsou potřeba standardní údaje jako jméno, sídlo a IČO.

Po registraci vytvoříte žádost, ke které přiložíte příslušné dokumenty, jmenovitě informace o bankovním účtu, výpis z něj a výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku.

Až podáte všechny příslušné písemnosti a vyplníte formulář, budete o vaší žádosti vyrozuměni do 15 dnů.

Po získání grantu se můžete obrátit na Úřad průmyslového vlastnictví, který vám vyčíslí dlužnou částku a přidělí odborníka.

O dotaci můžete zažádat do 6. 12. 2024. Mimo toto časové omezení je možné, že všechny prostředky fondu dedikované pro tyto dotace budou do tohoto data vyčerpány. Je proto lepší neotálet.

Máte otázky? Zeptejte se online

Potřebujete poradit anebo chcete pomoci s přípravou žádosti o dotaci?

CAPTCHA image

Tímto nám pomáháte, abychom nedostávaly spam.

Jak se vám článek líbil?