Brzy bude o něco lehčí vyřídit si formality pro práci v zahraničí. Do Senátu zamířila novela zákona o Rejstříku trestů, která mimo jiné zavádí vícejazyčný standardní formulář.

Novela zákona o Rejstříku trestů zavádí právo EU

Dne 5. 12. 2018 odsouhlasila Poslanecká sněmovna vládní návrh novely zákona o Rejstříku trestů. Jde o adaptaci nařízení EU 2016/1191, které zjednodušuje požadavky na překládání některých veřejných listin v EU.

EU se tímto nařízením snaží odstraňovat administrativní překážky, které brání volnému pohybu osob. Takové překážky jsou požadavky států, aby veřejné listiny ze zahraničí byly ověřovány a úředně překládány.

Vícejazyčný standardní formulář

Nejčastější veřejnou listinou je výpis z evidence Rejstříku trestů. K tomu, abychom jej už nemuseli nechávat složitě překládat a ztráceli tak další čas a peníze, slouží právě vícejazyčný standardní formulář.

V praxi tedy bude možné, abychom spolu s výpisem z evidence Rejstříku trestů požádali o vícejazyčný standardní formulář. Údaje ve formuláři se uvedou česky a v úředním jazyce země EU, ve které potřebujeme výpis z rejstříku trestů předložit.

Předpokladem je, že máme „čistý rejstřík“. Vícejazyčný standardní formulář totiž bude moci být vystaven, jen pokud výpis neobsahuje záznam o odsouzení.

Kdy se bude překlad na formuláři hodit?

Výpis z evidence rejstříku trestů potřebujeme, pokud budeme vyjíždět do zahraničí za prací. Téměř každý zaměstnavatel ho po nás bude požadovat. Někdy je potřeba předkládat i při dobrovolnické činnosti, zejména pokud se bude týkat práce s dětmi.

Vícejazyčný standardní formulář slouží jen mezi zeměmi EU. Využijeme jej tedy, pokud budeme hledat práci v EU, brigádu či stáž v Německu, Rakousku, Francii a dalších zemích.

Ve státech mimo EU, jako je Kanada, Nový Zéland, Austrálie, např. pro udělení pracovního povolení v rámci working holiday v Kanadě, Work and Holiday v Austrálii a WHS víza na Nový Zéland mohou místní orgány nadále požadovat, aby byl výpis opatřen vyšším ověřením a úředně přeložen.

Jak se vám článek líbil?