Barterová smlouva o spolupráci s influencerem: Jak ji správně sepsat?

barterová smlouva o spolupráci s influencerem

Využívat influencery při propagaci zboží či služeb na sociálních sítích je pro podnikatele v dnešní době nutností. Firmy často za reklamu neposkytnou finanční odměnu, ale své produkty. Jak má vypadat taková barterová smlouva o spolupráci na sociálních sítích? Je vůbec nutné nějakou smlouvu sepisovat? Pojďme se na danou problematiku podívat z pohledu práva.

Proč je důležité sepsat barterovou smlouvu o spolupráci

Influencer napíše recenzi na pobyt v hotelu, vyfotí se v tričku s logem, natočí se, jak pije proteinový nápoj. Recenzi, fotku, video umístí na svůj účet na sociální síti, nebo třeba také na svůj blog či webovou stránku. Co za tuto reklamu obdrží? Často nepůjde o peníze. Pobyt v hotelu si užil s výraznou slevou a nápoj či tričko obdržel od jejich výrobců. Toto jsou klasické příklady barterové spolupráce.

Ne vždy, ale dopadne spolupráce podle představ podnikatele. V lepším případě nebude reklama účinná. Například fotka s tričkem se objeví na sítích jenom den, potom ji majitel účtu smaže. V horších případech dojde k poškození firmy, například když hotel sice nabídne pobyt bloggerovi skoro zadarmo, ten ho ale v recenzi naprosto strhá. Může také dojít k poškození pověsti firmy, což je často to nejhorší, co se může podnikateli stát, jako když video, na kterém je prezentován nápoj, doplní influencer rasistickým komentářem a uživatelé si pak firmu budou s tímto chováním spojovat.

Samozřejmě, že i influencer může být ze spolupráce rozčarován. Zvláště, když očekával peníze a ne žádný směnný obchod, popř. když se ukáže, že poskytnuté zboží neodpovídá svou hodnotou poskytnutým službám.

Co s tím? Jednoduché řešení je komunikace obou stran před tím, než začnou spolupracovat. K tomu jim pomůže právě písemná barterová smlouva.

Co je barterová smlouva o spolupráci

Pokud nahlédneme do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, slovo barter, zde nenajdeme. Jedná se o pojem, který se užívá zejména v mezinárodním obchodě, který značí, že si strany mezi sebou vyměňují zboží bez použití peněz.

V českém právu můžeme právní úpravu směnného obchodu nalézt pod ustanovením § 2184 občanského zákoníku. Směnná smlouva je podle něj dohodou, ve které se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci.

Směnná smlouva bez doplatku nebo s doplatkem

Lze rozlišit dva typy barterů:

  • směnná smlouva bez doplatku, tedy čistá směna „něco za něco“,
  • směnná smlouva s doplatkem, kdy jedna věc převyšuje hodnotou věc jinou, a je třeba ji doplatit finančně.

Občanský zákoník však předpokládá, že si strany vyměňují dvě věci. Influencer však za produkt poskytuje své služby. Nemůžeme říct, že vztah mezi ním a podnikatelem je směnnou smlouvou. O co tedy jde?

Barterová smlouva o spolupráci je inominátní, nepojmenovaná smlouva podle § 1746 odst. 2 OZ, ve kterém se dočteme, že strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. Obsah smlouvy o barterové spolupráci tak bude záležet čistě na domluvě stran, s tím, že bude mít některé prvky směnné smlouvy a smlouvy o dílo.

Jak na účtování barterové spolupráce

Firma vystaví fakturu za dodané zboží a zároveň přijme fakturu influencera, který mu naúčtuje své služby. Účetně tedy půjde o dvě transakce. Následně dojde k úhradě zápočtem.

Náležitosti barterové smlouvy o spolupráci

smlouva o vedení účetnictví

Jak jsme uvedli výše, mohou si strany do smlouvy zakotvit taková ustanovení, která se jim hodí. Aby smlouva vyhovovala představám podnikatele i influencera a případně uspěla při přezkumu soudem, mělo by z ní být patrné, kdo ji uzavírá, čeho se týká, měla by být datována a obsahovat podpisy smluvních stran.

Smluvní strany

Ze smlouvy musí být patrné, kdo s kým ji uzavírá. Za právnickou osobu by měl smlouvu uzavírat jednatel nebo jiná osoba uvedená v obchodním rejstříku či pověřený zaměstnanec nebo osoby, které mají k zastupování právnické osoby písemnou plnou moc.

Sami influenceři se často nechávají zastupovat agenturami. U barterové spolupráce to není pravidlem, i tak by si i podnikatelé měli ohlídat, kdo jim smlouvu vlastně podepsal.

Předmět spolupráce

Základem barterové spolupráce je dohodnout se, v čem bude tato spolupráce konkrétně spočívat. Uveďte, co je předmětem propagace – jaký produkt, služba či obchodní značka, a jakým způsobem bude propagován (tedy zda půjde o článek fotografii, video).

sociální sítě média

Důležité je uvést na jakých platformách se bude propagace objevovat – na konkrétních sociálních sítích v určité podobě (Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, příspěvek, reels, stories, video, atd.).

Influenceři často vědí lépe než firmy, jak oslovit své publikum. Podnikatelé by jim proto měli nechat při tvorbě příspěvku volné ruce. Ve smlouvě si však mohou vymínit, že obsah nejprve schválí. V praxi se pak používají různé platformy a management aplikace, které umožňují tvorbu, editaci a schvalování příspěvků na sociálních sítích ještě před finální publikací.

Ve smlouvě je vhodné stanovit také deadliny, do kdy mají být příspěvky zveřejněny.

Odměna pro influencera

smlouva s influencerem
Smlouva s influencerem

Při barterové spolupráci není influencer odměněn za propagaci finančně. Místo toho mu firma poskytne zboží, službu nebo slevu. Barterová spolupráce typicky probíhá tak, že podnikatel zašle influencerovi produkt, a ten pak o něm udělá příspěvek.

Odměna influencera, resp. hodnota, kterou mu firma poskytne, by měla být přiměřená odvedené práci. Tím jej motivujete k tomu, aby smlouvu dodržel.

Další náležitosti

Ve smlouvě můžete stanovit sankce za porušení podmínek. Ty by měly být přiměřené odměně a povinnostem stran. Mají sloužit především jako motivace, aby strany dodržely své podmínky.

Dalším bodem je úprava autorských práv, resp. ne/možnost podnikatele využít tvorbu influencera pro svou další propagaci.

Ve smlouvě můžete také vyřešit, zda strany mohou spolupracovat s konkurencí (tedy s jinými firmami či jinými influencery).

Vzor barterové smlouvy o spolupráci

Vzor smlouvy o spolupráci s influencerem využijete také pro barterovou spolupráci. Vzor si můžete snadno upravit podle svých potřeb. Součástí jsou pomocné komentáře, které vám pomohou smlouvu doplnit, navíc tam najdete dodatečná ustanovení, která zvyšují vaši právní jistotu.

VZOR SMLOUVY O SPOLUPRÁCI S INFLUENCEREM

  • Aktualizovaný vzor smlouvy pro rok 2024.
  • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
  • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
  • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
  • Snadný tisk finálního dokumentu.
  • Návod, jak rozšířit a vylepšit vzor smlouvy.
  • Nejčastější otázky a odpovědi ke smlouvě o spolupráci s influencerem.
5/5 - hodnocení čtenářů