Zákon o zadávání veřejných zakázek

Stát, kraje a obce hospodaří s penězi, které získaly od svých obyvatel. Nemohou s nimi proto nakládat lehkovážně. Pokud potřebují nakoupit zboží, provést stavební práce, či obstarat jiné služby či díla, musí se rozhodnout pro takového poskytovatele, který jim nabídne nejvýhodnější obchod. Zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje, jak tyto poskytovatele vybírat.

Obsah právní úpravy

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je poměrně novou úpravou, která implementovala směrnice EU. Oproti předchozí právní úpravě zjednodušuje a zkvalitňuje proces zadávání zakázek.

Zákon definuje, co je to veřejná zakázka a kdo je jejím zadavatelem, tedy osobou, která je povinna se řídit touto zákonnou úpravou. Zakázky musí být zadávány transparentně. Zadavatel musí dodržovat zásadu rovného zacházení a dodavatele nesmí diskriminovat.

Jednu zakázku může zadat i více zadavatelů. Musí však přitom dodržet zákonem stanovené podmínky pro společné zadávání.

Veřejné zakázky lze rozdělit na zakázky na dodávky, služby, stavební práce, a koncese na služby či stavební práce. Veřejná zakázka je zadána, pokud je mezi zadavatelem a dodavatelem uzavřena úplná smlouva, ve které se dodavatel zavazuje poskytnout dodávky, služby či stavební práce. Je pak potřeba znát předpokládanou hodnotu zakázky. Podle toho se následně určí režim, kterým se zadávání veřejné zakázky řídí.

Řízení na veřejné zakázky může být zjednodušené podlimitní, otevřené, užší, jednací s uveřejněním, jednací bez uveřejnění, se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní či řízení ve zjednodušeném režimu.

Jednotlivá zadávací řízení jsou zákonem podrobně upravena. Existují i zvláštní postupy, postupy pro zadávání sektorových veřejných zakázek, postupy v oblasti obrany a bezpečnosti.

Zákon o zadávání veřejných zakázek také upravuje informační systém o veřejných zakázkách a systém certifikovaných dodavatelů.

Dodavatelé mohou proti nesprávnému postupu zadavatele vznášet námitky. Nad zadáváním veřejných zakázek pak vykonává dozor Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Úplné znění Zákona o zadávání veřejných zakázek

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.