Zákon o veřejných zakázkách

V roce 2016 byl přijat nový zákon o veřejných zakázkách. Nová právní úprava implementovala právní předpisy Evropské unie a změnila některá pravidla při zadávání veřejných zakázek. Zadavatel se nemusí například rozhodovat pouze podle ceny nabízené dodavatelem, ale může zohlednit i výhodnost provedení zakázky. Pravidla pro výběr zakázky by měla zjednodušit zadávací řízení.

Obsah právní úpravy

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je dělen do patnácti částí. Upravuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek, povinnosti dodavatelů, postupy při zveřejňování informací o zakázkách, podmínky fakturace plnění, kontrola nad dodržováním zákona a další problematiku, která s veřejnými zakázkami souvisí.

Zadání veřejné zakázky je definováno jako uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem (veřejným subjektem) a dodavatelem (firmou). Zakázky mohou být uzavřeny na dodávky zboží, služby nebo na stavební práce.

Vždy musí být určena předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Podle toho se pak určí, v jakém režimu se bude zadávat. Veřejné zakázky mohou být nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.

Zákon rozlišuje několik druhů zadávacích řízení, pro která platí různá pravidla, podle toho, o jakou zakázku se jedná. Veřejné zakázky tak mohou být projednávány ve zjednodušeném podlimitním řízení, otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a bez uveřejnění, v řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesním řízení či řízení pro zadání zakázky ve zjednodušeném režimu.

Důležité je, aby se zájemci o veřejných zakázkách dozvěděli. Proto zákon zřizuje informační systém o veřejných zakázkách, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zákon dále obsahuje mechanismus, jak se může nespokojený dodavatel bránit proti nesprávnému postupu zadavatele, a stanoví, jak probíhá dozor nad zadáváním veřejných zakázek.

Úplné znění Zákona o veřejných zakázkách

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.