Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Každý z nás se téměř denně stává účastníkem provozu na pozemních komunikacích. Ať již řídíme auto, jezdíme na kole či jsme pouhými chodci, dopadá na nás zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ten upravuje naše práva a povinnosti jakožto účastníků provozu, pravidla provozu a jeho řízení. Jak dobře je znáte?

Obsah právní úpravy

Ne každý se může účastnit provozu na pozemních komunikacích. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích definuje podmínky, za kterých je možné se stát účastníkem provozu či řidičem motorového vozidla.

Účastníci provozu a řidiči mají stanoveny zákonné povinnosti, které musí dodržet. Speciální povinnosti mají stanoveny také provozovatelé vozidla, tedy vlastníci vozidel a ti, kdo jsou jako provozovatelé zapsáni do registru vozidel.

Velká část zákona popisuje pravidla provozu na pozemních komunikacích. Od základních jako je směr a způsob jízdy, pravidel pro objíždění, předjíždění, vyhýbání, odbočování projíždění křižovatkou, otáčení, zastavení a státní, stanovení rychlosti jízdy, dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, chování na železničním přejezdu, osvětlení vozidel, po podmínky provozu na dálnici nebo v pěší zóně, či jak se chovat pokud kolem projíždějí vozidla s právem přednostní jízdy.

Stanoví také zvláštní ustanovení pro provoz vozidel, např. omezení jízdy některých vozidel, zastavení v tunelu nebo pravidla chování při dopravní nehodě.

Dozvíte se, jak má probíhat přeprava osob hromadnou dopravou či taxislužbou, v ložném prostoru nákladního automobilu či nákladního přívěsu traktoru, či jak správně přepravovat náklad.

Zákon neupravuje jen povinnosti řidičů motorových vozidel, ale také chodců, cyklistů, osob, které táhnou potahové a ruční vozíky, jezdců na zvířatech či osob, které zvířata vedou či ženou.

K řízení provozu na pozemních komunikacích se používají dopravní značky, světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla, dopravní zařízení, speciální označení vozidel a osob a zařízení pro provozní informace. Provoz může také řídit svými pokyny policista. Jsou stanoveny osoby, které mají právo zastavovat vozidla či měřit jejich rychlost.

Další části zákona se věnují úpravě řidičského oprávnění, řidičskému průkazu, registru řidičů a bodovému hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.

Určuje také, kdo vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a jaké má přitom pravomoci.

Úplné znění Zákona o provozu na pozemních komunikacích

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.