Vyhláška o dokumentaci staveb

Získat stavební povolení je v České republice oříšek. Stavební úřad si vyžaduje rozsáhlé podklady pro rozhodování, zda vydá to či ono rozhodnutí. Vyhláška o dokumentaci staveb pak určuje, které konkrétní podklady musí být dodány do toho kterého řízení. Dokumentaci zpracovává projektant.

Obsah právní úpravy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, byla vydána Ministerstvem pro místní rozvoj. Vztahuje se ke všem stavbám kromě staveb leteckých, staveb drah a staveb pozemních komunikací.

Vyhláška stanovuje rozsah a obsah dokumentace, která je potřebná pro:

  • vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
  • vydání rozhodnutí o změně využití území,
  • vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
  • pro vydání společného povolení.

Dále stanoví náležitosti a obsah dokumentace pro ohlášení stavby, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.

Stanoví doklady, které musí být doloženy pro bourací práce. Dále pak určuje, jak má vypadat stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě, a jak mají být vedeny.

Úplné znění Vyhlášky o dokumentaci staveb

Vyhlášku zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.