Pokuta v MHD

Nezakoupíte-li si jízdenku do vlaku a budete mít peníze u sebe, nic moc se vám stát nemůže. Oproti včasnému zakoupení u přepážky, zaplatíte ve vlaku o 30,-Kč více. Tímto Vás nijak nenabádáme, abyste cestovali bez dokladu a vyčkali až přijde průvodčí zkontrolovat doklady, nicméně České dráhy mají nastavený takovýto systém kontroly dokladů.

Poněkud jiná situace je při jízdě v MHD. Zde neprobíhá kontrola při každé jízdě, ale náhodně. Při nezakoupení si jízdenky včas se už nejedná o 30,- Kč přirážku, ale musí být zaplacena pokud v MHD v pravém slova smyslu.

Pokuta v MHD nejen od revizora

Kontrole jízdenek se nevěnují jen revizoři, ale někdy také i samotní řidiči. Nejčastěji se s tímto typem kontroly setkáme u příměstských linek či večerních spojích po 20. hodině. Velká města, jako např. Praha, jsou dosti rozlehlá na to, abyste pravidelně potkávali revizora. Navíc není ani pravděpodobné, že by si zapamatoval tváře hříšníků a dal si příště větší pozor. O to horší situace je v menších městech, kde každý zná každého.

Zapomenutá průkazka

Pokud jste si zapomněli průkazku jen doma, nebudete muset platit plnou pokutu jako při jízdě na černo. Vaše průkazka však musí být nepřenosná a zaplacená nejméně na jeden měsíc dopředu (není možné použít u tzv. legitimací na jízdy) anebo samozřejmě průkaz dokládající nárok na bezplatnou přepravu. Vaše zapomnětlivost se vyšplhá do částky několika desetikorun a ztratíte minuty při cestě do budovy dopravního podniku.

Chcete platit méně?

Existuje způsob, díky kterému budete moci zaplatit menší cenu pokuty. Jednak můžete zaplatit ihned na místě anebo v určené lhůtě na doplatkové pokladně.

Pokuta v MHD ve vybraných městech ČR

Nemůžeme si nevšimnout, že Praha je stále v pozici, i přes nedávné zvýšení cen pokut, levná pro černé pasažéry. Některá města motivují své hříšníky k zaplacení bez projednání u soudu poskytnutím slevy 30 – 40 % (až do zahájení soudního řízení).

Další druhy pokut

Samozřejmě existují další druhy pokut, mezi nejčastější patří pokuta za nezaplacení dovozného (resp. jízdenky za zavazadlo či psa), pokuta za porušení přepravních podmínek (znečištění vozidla, zneužití výstražného systému,…). Kvalifikace a výše samotné pokuty se pak liší město od města. Nutno dodat, že ale není výjimkou, kdy se za hrubé porušení přepravních podmínek hodnotí stejně jako jízda na černo (jízda bez dokladu).

Doporučení pro Vás

Na závěr bychom chtěli připomenout, že každý revizor má své osobní číslo, které najdete také na pokutě, se kterou půjdete na dopravní podnik. Při stížnostech využijte právě toto číslo. Občas se totiž stává, že kvalifikace Vašeho přestupku neúměrně souvisí s Vaším proviněním. Opět Vás nechceme nabádat, chceme jen chránit Vaše zájmy.

Nepodepisujte nečitelné formuláře. Připište poznámku, jak situaci vidíte vy. Vyžadujte, aby jste popsali, co se skutečně stalo a oba jste se pod to podepsali. Rozhodně se nespokojte s kategorií přestupku „Jiné“. Toto vše Vám následně pomůže ať už při jednání s dopravním podnikem či posléze u soudního jednání.