Do kdy podat daňové přiznání

Do kdy podat daňové přiznání

Víte do kdy podat daňové přiznání na finanční úřad? Jedna z nejčastějších otázek živnostníků, OSVČ a podnikatelů je: Do kdy podat daňové přiznání. Neexistuje univerzální odpověď termínu do kdy podat daňové přiznání na finanční úřad. Podat daňové přiznání můžete v různých termínech, a to dle následujících pravidel.

Obecný termín pro daňové přiznání

Ta nejjednodušší odpověď na otázku Do kdy podat daňové přiznání zní: Daňové přiznání musíte podat do 31.3., resp. do 1.4. následujícího roku. Předem upozorňujeme, že ta nejjednodušší odpověď nemusí být vždy správná, pokud máte tedy 3 minuty času, věnujte pozornost následujícímu textu, kde rozebíráme blíže, kdo a kdy musí podat daňové přiznání.

Kdo musí a nemusí podat daňové přiznání

Za zdaňovací období musí podat daňové přiznání všechny fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty ČR a mají za zdaňovací rok příjem alespoň 15 tisíc korun. Jedná se o příjem  (bez odpočtu výdajů), tedy hrubý příjem, a tyto příjmy jsou zároveň předmětem daně z příjmu fyzické osoby.

Hranice pro podání daňového přiznání – podáváme daňové přiznání – je tedy 15 tisíc korun.

Výjimka při daňové ztrátě

Pokud vykazujete daňovou ztrátu, nezávisle na výši vašeho příjmu za zdaňovací období, jste povinni podat daňové přiznání. Jedná se o zákonnou výjimku.

Předmět daně z příjmu fyzické osoby

Předmětem daně z příjmu fyzické osoby je příjem z podnikání, a to i z vedlejší činnosti. Předmětem daně je také plat zaměstnance nebo příjmy z pronájmu (např. nemovitostí) a další.

Podávají daňové přiznání také nerezidenti ČR

Ano, také nerezidenti ČR, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky podávají daňové přiznání, ve chvíli, kdy jejich příjmy plynou ze zdrojů na území České republiky.

Podáváte daňové přiznání pokud jste zaměstnanec?

Pokud podnikáte a jste zároveň zaměstnanec, je situace s daňovým přiznáním trochu složitější, resp. záleží na výši dosažených hrubých příjmů. Pokud se ptáte, do kdy musíte podat daňové přiznání, je možné, že daňové přiznání vůbec podávat nebudete muset. Daňové přiznání nemusí podávat zaměstnanci, kteří mají vedle příjmu ze zaměstnání vedlejší příjmy ve výši nižší než 6 tisíc korun. Pozor, jedná se o hrubý příjem, nikoli zisk.

Kdo vůbec nemusí podávat daňové přiznání

Daňové přiznání, resp. za zdaňovací období nemusí podávat zaměstnanci, kteří měli příjem pouze z jednoho zaměstnání či měli příjem z více zaměstnání, ale nikoli souběžně. Tito zaměstnanci zároveň neměli žádný příjem z vedlejšího podnikání. Podmínkou pro to, abyste nemuseli podávat daňové přiznání je to, abyste měli podané podepsané prohlášení k dani podle §38k, tzv. roční vyúčtování.

Do kdy podat daňové přiznání na FÚ

Pokud Vaše daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, pak je včasný termín pro podání daňového přiznání za zdaňovací období je den 1. dubna následujícího kalendářního roku. Pokud máte daňového poradce, do termínu 1.4. jste povinni o tom informovat finanční úřad a následně se vám lhůta pro podání daňového přiznání prodlužuje do 31. června.