Zákon o sociálních službách

Každý se někdy může dostat do nesnází. Ať již z důvodu věku, nemoci, prostředí, životního stylu či způsobu života není člověk schopen se začlenit do společnosti či předejít sociálnímu vyloučení. Zákon o sociálních službách upravuje způsoby, jak lidem v nepříznivé sociální situaci pomoci. Podle něj má každý nárok na poskytnutí základního sociálního poradenství, které mu poskytne informace o tom, jak může svou situaci řešit či jí do budoucna předejít.

Obsah právní úpravy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje nejen podmínky, za kterých je poskytována pomoc a podpora osobám v nepříznivé životní situaci, ale i výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

Osoby, které jsou závislé na pomoci jiných fyzických osob, mají za splnění zákonem stanovených podmínek nárok na poskytnutí příspěvku na péči. Zákon stanoví za jakých podmínek je vyplácen, jaká je jeho výše, kdy může dojít jeho zvýšení, jak se vyplácí, jaké povinnosti má žadatel o příspěvek, jak probíhá řízení o příspěvku, jak se kontroluje jeho využívání apod.

Sociální služby se skládají ze sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence. Zákon jednotlivé druhy služeb definuje a upravuje podmínky, za kterých jsou poskytovány.

Dále zákon definuje, jakým způsobem probíhá inspekce poskytování sociálních služeb a jejich financování. Určuje, která chování lze označit jako přestupky proti zákonné úpravě.

Věnuje se také tomu, jaké předpoklady a vzdělání má mít sociální pracovník pro výkon svého povolání, jaké jsou předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách a jak probíhá akreditace vzdělávacích zařízení a programů pro sociální pracovníky.

Úplné znění Zákona o sociálních službách

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.