štítek: prodlení

Výpočet úroků z prodlení: Smluvní úrok z prodlení a zákonný úrok...

Úrok z prodlení (také penále z prodlení) je způsob, kterým se zákon snaží předejít opožděnému plnění pohledávky. Má motivovat dlužníka k dodržení data splatnosti...
Send this to a friend