Stavba mobilního domu

Sníte o tom, že si postavíte rodinné sídlo, ale schází vám finance? Řešením může být stavba mobilního domu. Zájem o mobilní domy roste po celém světě i v České republice. Jak jsou upraveny v legislativě? Jedná se o nemovitosti či vozidla? A jaké podmínky pro umístění mobilního domu musíte splnit, pokud se pro něj rozhodnete?

Mobilní dům, holiday home, mobilheim

Co se skrývá pod těmito názvy? Jde o obydlí, které umožňuje přesun z místa na místo. Jde o určitý mezistupeň mezi karavanem a domem.

Éra mobilního bydlení začala ve Spojených státech, kde se lidé často stěhují za prací. V poslední době se však rozšířila i k nám. Mají o něj zájem mladé rodiny, jedinci toužící po rekreačním bydlení, ale i senioři, kteří chtějí bydlet na vlastním pozemku. Nemusí se využívat jen k bydlení, ale i jako kancelář či prodejna pro podnikatele.

Rozměry domu nejsou nijak omezeny. Nabízí se od 20 metrů čtverečních, ale modulový systém domu umožňuje obydlí různě přistavovat. Nejčastěji lidé chtějí velikost 2+kk, která se pohybuje kolem 50 metrů čtverečních. Hmotnost domu se pohybuje kolem několika tun.

Mobilní dům může mít skutečně podvozek, stát na kolech a jeho vlastník ho může chtít převážet. Častěji bude umístěn na základové desce, patkách či betonových pásech.

Nespornou výhodou mobilních domů je jejich nízkonákladovost. Dají se pořídit už od milionu a půl korun. Levná je i následná správa a údržba. Navíc se mobilní dům postaví rychle v každém ročním období.

Nevýhodou mobilních domů je jejich omezený prostor. Navíc je nelze ve středoevropských podmínkách kvalitně izolovat. Prodraží se vám proto jejich vytápění. Nejsou také ideální tam, kde je hlučné či prašné prostředí. Problémy může způsobit jejich pojištění a sjednání hypotéky na jejich financování, i když, pokud splníte požadavky na stavbu rodinného domu, banky čerpání hypotéky umožňují.

Jak postavit mobilní dům

Právní úprava

Platná legislativa považuje mobilní domy za výrobky, které plní funkci stavby. Stavba mobilního domu se musí řídit normami, které upravuje stavební zákon a příslušné vyhlášky. Jsou na ni kladeny stejné požadavky jako na jiné stavby, které slouží stejným funkcím.

Územní řízení

Podmínky umístění mobilního domu vždy zkoumá stavební úřad. Musí proběhnout územní řízení. Stavební úřad v něm vyhodnocuje, jestli jsou pozemky pro mobilní domy v souladu s územním plánováním.

Pokud má být dům určen k bydlení, musí stát na pozemku, který je k bydlení určen. Stavební úřad musí také dbát na to, aby byly ochráněny legitimní zájmy sousedů a požadavky na umístění stavby (např. aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti, napojení na sítě a pozemní komunikace apod.).

Stavba mobilního domu však musí být z takových výrobků, materiálů a konstrukcí, aby byla odolná, stabilní a splňovala požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu životního prostředí, ochranu proti hluku atd. Výrobce domu musí dodat různé certifikáty, které doloží splnění technických požadavků na výrobu. Dodržena musí být též výška obytných místností, která činí alespoň 2,5 metru.

Jak získat územní souhlas ke stavbě mobilního domu?

Pokud získá stavebník územní souhlas, může mobilní dům smontovat. Nepotřebuje tedy stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Nemusí dokládat projektovou dokumentaci, pouze předloží plán domu a technickou zprávu.

Následně se takový dům nekolauduje. To znamená, že nedostane číslo popisné a nelze ho uvádět jako trvalé bydliště. Neplatí se z nich ani daně z nemovitostí ani daně z převodu.

Protože mobilní domy ze své definice nejsou spojeny se zemí pevným základem, nezapisují se do katastru nemovitostí.

Svépomocí nebo s firmou?

Stavba mobilního domu svépomocí je sice možná, ale pokud chcete v mobilheimu skutečně bydlet, musíte splnit všechny požadavky stavebního úřadu zcela sami. Navíc jsou mobilní domy stále ještě novinkou, proto můžete narazit na různé přístupy stavebních úřadů, které budou po vás požadovat různou dokumentaci.

Je proto výhodnější využít služeb specializovaných firem, které dodávají celý modulový systému domu. Za dva či tři měsíce jsou schopni dům vyrobit. Následná montáž zabere několik dní.

2.7/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend