Počítačová kriminalita

Stále více se naše životy přesunují do online prostoru. Přes internet se učíme, pracujeme, nakupujeme, bavíme a setkáváme se s přáteli. Moderní technologie mají však i svou odvrácenou stranu. Zločinci využívají internetového prostředí pro páchání trestných činů. Co všechno si můžeme představit pod pojmem počítačová kriminalita?

Co je kyberkriminalita

Pod pojmem počítačová kriminalita, nebo také kyberkriminalita, si můžeme představit různou trestnou činnost, která je páchána s pomocí informačních a komunikačních technologií, nebo je zaměřena proti nim.

Pachatelé kybernetických trestných činů se různí. Mohou jimi být běžní uživatelé, kteří prostřednictvím počítačů nelegálně sdílejí pirátské kopie filmů, ale i vysoce sofistikované organizace, které se zaměřují např. na praní špinavých peněz, distribuci drog apod.

Jejich cílem je většinou majetkový prospěch, někdy jsou však jejich motivy politické (např. špionáž) či čistě personální (u mravnostních trestných činů).

Stali jste se obětí počítačové kriminality? Podejte trestní oznámení.

Druhy počítačové kriminality

Kybernetická kriminalita na různých úrovních ohrožuje jednotlivce, firmy, ale i bezpečnost státu. Spektrum trestných činů je skutečně široké. Může jít o podvody, zpronevěru, padělání, zneužívání osobních údajů, porušování autorských či osobnostních práv, vydírání, kyberšikanu, stalking, šíření poplašných zpráv, distribuci dětské pornografie a další mravnostní trestné činy.

V prostředí sociálních sítí se objevují trestné činy hanobení národa, etnické rasy nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Nejzávažnějšími formami počítačové kriminality jsou organizovaná trestná činnost a kyberterorismus. Pachatelé útočí např. na státní úřady, složky integrovaného záchranného systému či na bankovní sektor s cílem destabilizovat situaci v zemi.

Podvody

Pokud se stanete obětí kybernetické kriminality, půjde s největší pravděpodobnostní o přečin podvodu. Může jít zejména o nejrůznější internetové obchody, které se z vás snaží dostat peníze předem, ale nikdy vám nezašlou zboží. Jejich méně sofistikovanou obdobou jsou podvodné inzeráty na různých portálech.

Známý je tzv. phishing, který vypadá např. takto: Přijde vám e-mail, který vypadá podobně jako od vaší banky. Přiloženým odkazem se dostanete na stránku, kde se pokusíte zadat své jméno a heslo do internetového bankovnictví. Ve skutečnosti to však vůbec není web vaší banky a údaje jste právě poslali zločincům, kteří se pokusí dostat na váš účet.

Pokud jste příliš důvěřiví, můžete se stát obětí nigerijského podvodu. Při něm vám pachatel naslibuje např. skvěle placenou práci, bezrizikovou investici nebo část dědictví, jen když mu poskytnete z nejrůznějších důvodů nějaký finanční obnos. Může se vás také snažit dojmout vymyšleným příběhem nemocného dítěte, které potřebuje zaplatit léčbu.

Za běžný podvod hrozí sankce až dva roky odnětí svobody. Pokud by pachatel způsobil škodu velkého rozsahu, může mu být uložen trest pět až deset let za mřížemi.

Hacking

V trestním zákoníku je tento trestný čin označen jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Snahou pachatelů je vniknout do vašeho systému, prolomit zabezpečení a získat vaše data. Získají pak vaše osobní údaje, které mohou využít k majetkovému prospěchu nebo k vydírání vás.

Samotné překonání bezpečnostních opatření a získání přístupu se trestá odnětím svobody až na dvě léta. Pokud je způsobena škoda, jsou udělovány tvrdší tresty.

Počítačová kriminalita v České republice

V České republice se monitoruje počet trestných činů spáchaných na internetu od roku 2011 a každoročně narůstá o několik tisíc případů, v roce 2019 jich bylo řešeno 8 417.

Nejzávažnější formy kyberkriminality vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Jedná se zejména o větší kybernetické útoky vůči kritické informační infrastruktuře. Oddělení kybernetické kriminality jsou zřizována i v rámci krajských ředitelství policie.

Nejčastěji jsou páchány nejrůznější podvody, ale také případy neoprávněného přístupu k počítačovému systému (hacking), porušování autorských práv (warez) a dětská pornografie.

Jak se vám článek líbil?

Právní postupy

Send this to a friend