Neoprávněné užívání cizí věci

Jak se bránit proti tomu, když zjistíte, že někdo používá váš majetek bez vašeho souhlasu? Co je neoprávněné užívání cizí věci? Vlastníci si často nejsou jisti, jak mají postupovat, pokud zjistí, že někdo neoprávněně užívá jejich auto nebo nemovitost. Mají však několik možností, jak postupovat.

Co je neoprávněné užívání cizí věci?

Často se stává, že někdo si tzv. „půjčí“ cizí věc, aniž by s tím vlastník věci souhlasil nebo o tom vůbec věděl. Výtečník se pak brání, že chtěl věc vrátit. Nešlo o krádež a on není žádný zloděj. Tak se snaží vlastníkovi majetku ospravedlnit, že se vlastně nic nestalo.

Ve skutečnosti však dotyčný spáchal minimálně přestupek nebo dokonce i trestný čin.

Neoprávněné nakládání s cizím majetkem je přestupkem proti majetku, který je upraven v ustanovení § 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Může mu pak být uložena pokuta až do 50 000 Kč.

Podle § 207 trestního zákoníku se jedná o trestný čin v případě, když má přisvojená věc hodnotu nad 25 000 Kč nebo jde neoprávněné používání motorového vozidla.

Právě neoprávněné užívání auta je nejčastější způsob provedení trestného činu. Takže pozor: pokud vás láká se projet v Porsche, ve kterém soused zapomněl klíčky, pácháte trestný čin.

Dále se bude o trestný čin jednat, když pachatel způsobí na větší škodu na majetku, který mu byl svěřen, aniž mu bylo dovoleno jej přechodně užívat. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Odlišnost od jiných protiprávních činů

Neoprávněné užívání cizí věci spočívá v tom, že někdo používá věc, která není jeho. Na rozdíl od krádeže si nechce věc přivlastnit. Jeho úmysl je věc pouze přechodně užívat. Hranice mezi neoprávněným užíváním cizí věci a krádeží je někdy tenká a musí ji řešit judikatura soudů.

Specifické trestné činy jsou páchány, pokud jde například o neoprávněné držení platební karty nebo zbraně. Pak jde o neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, resp. o nedovolené ozbrojování.

Neoprávněné užívání cizí věci se také liší od trestného činu zatajení věci. Při něm si pachatel přisvojí věci, které se k němu dostaly omylem nebo tak, že je našel. Může se vám stát, že omylem zašlete peníze na účet jiné osoby. Pokud by vám peníze nechtěla vrátit, páchá přesně tento čin zatajení věci.

Dalším souvisejícím trestným činem je poškození cizí věci. Pokud někdo poškodí či zničí cizí věc a škoda na cizím majetku je větší než nepatrná, může dostat trest až jeden rok odnětí svobody.

Neoprávněné užívání domu, bytu či nebytových prostor

Pokud jde o neoprávněné užívání domu a bytu či o neoprávněné užívání nebytových prostor, upravuje trestní zákoník trestný čin nazvaný neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. Trest odnětí svobody až na dvě léta hrozí těm, kdo protiprávně obsadí nebo užívají nemovitosti určené k bydlení nebo nebytové prostory. Stejně tak budou potrestáni ti, kdo brání oprávněné osobě jejich v užívání.

Možnosti vlastníka

Jak může majitel postupovat proti někomu, kdo používá jeho majetek bez dovolení? Existuje několik způsobů, jak se bránit proti neoprávněnému používání majetku.

Smírné řešení

Než se uchýlíte k právním krokům, můžete se pokusit řešit věc smírným způsobem. Může se stát, že si osoba není vědoma, že věc je vaše. Například při neoprávněném užívání pozemku je soused přesvědčen, že patří jemu.

Občanskoprávní řízení

Nevyjde-li vám pokus o smírné řešení situace, budete se muset obrátit na soud. Občanský zákoník vám dává právo domáhat se ochrany proti každému, kdo neprávem zasahuje do vašeho vlastnického práva.

Podáte tedy žalobu na vydání věci. Jde-li o neoprávněné užívání nemovitosti, nazývá se žalobou na vyklizení.

Před podáním žaloby nezapomeňte učinit předžalobní výzvu, jinak nebudete mít nárok na úhradu nákladů řízení.

V případě, že vám žalovaný způsobil škodu tím, že neoprávněně používal vaši věc, můžete jej žalovat o náhradu škody.

Pokud někdo z neoprávněného užívání věci profitoval, můžete podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení.

Oznámení o přestupku

Pokud někdo neoprávněně užíval váš majetek v hodnotě menší než 25 000 Kč, přichází v úvahu postup podle přestupkového zákona. Oznámíte tedy spáchání přestupku obecnímu úřadu.

Trestněprávní řízení

Trestní oznámení neoprávněného užívání cizí věci podáte, zejména pokud neznáte pachatele a neoprávněně užívaná věc je vyšší hodnoty, nebo někdo bez vašeho souhlasu používal vaše vozidlo. Bude úkolem policie pachatele odhalit a následně soudu, aby jej potrestal.

V trestním řízení budete vystupovat jako poškození. Následně můžete ještě podat žalobu v občanskoprávním řízení.

4.8/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend